2011-12-19

Världen krymper och flygbolagen nationaliseras

“Schlumbergers budskap är brutalt! Majoriteten av dagens flygbolag har affärsmodeller som inte klarar av ett scenario med Peak Oil. -Vikande oljeproduktion innebär slutligen att luftfarten nationaliseras, för att återgå  till den situation som rådde under 70-talet.” (klicka på bilden för att komma till videon)

När Dr. Charles E Schlumberger, ansvarig specialist för området flygtransporter hos Världsbanken (The World Bank) tar till orda om flygindustrins framtid är det ord och inga visor och inga glädjande nyheter för den som hoppas på en lång karriär inom flygbranschen.  Dr Schlumberger talar i videon ”The Future of Air Transportation” ovan om hur han ser på framtiden för flygbranschen kopplat till hans kunskaper om Peak Oil och hur det kan väntas påverka det globala flygresandet framöver.

Schlumbergers tal i videon ovan är från oljekonferensen i Washington DC, 2010 som arrangerades av Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)-USA . Dr. Schlumberger talade även under årets ASPO-USA konferens i Washington (för pdf se måste läsa dok ovan). I princip samma tal hölls även under 2011 års konferens.

Schlumberger är schweizisk medborgare (men hans mor är svensk) och är i sitt arbete som ytterst ansvarig för affärsområdet flygtransporter hos Världsbanken i Washington DC där han arbetar med Världsbankens policys och utvecklingssatsningar inom flygtransportsektorn. Arbetet innefattar även rådgivning till regeringar om flygtransportutbyggnad.

Tidigare har Schlumberger bland annat innehaft positioner som vice-president vid UBS (Schweiziska Union Bank ) och VD för Logistics and Transport Group i Frankrike.  Schlumberger är även pilot och certifierad flygplansinstruktör mm.


Många flygbolag tjänar sina pengar på affärsresande och inte på ”ekonomiklassen”. Vilket är förståligt då Schlumbrger nämner att priserna för en stol i business class ofta ligger 10 gånger högre än för den billigaste stolen i ekonomiklass samtidigt som ekonomiklass tar upp 2-2.5 gånger så mycket utrymmet som business class.

Globalt idag 2.5 miljarder flygresenärer. Flygresandet följer i princip BNP -utvecklingen sett över de senaste 40 åren även om nedgången i flygresandet ibland till och med varit kraftigare än BNP-nedgångarna vid recessioner.

Utan att ta hänsyn till Peak Oil tror flygindustrin att vi har flygbränsle för ytterligare 44 år och att vi kommer mer än dubbla antalet flygpassagerare  i världen. Eftersom oljan utgör den största kostnaden för driften av ett flygplan och eftersom man väntas utöka flygflottan till från dagens ca 20 000 till hela 30 000 måste flygplanen göras mycket mer bränsleeffetktiva fortsätter Schlumberger, vilket i praktiken kommer innebära att hela dagens flygplansflotta måste bytas ut mot nya mer bränslesnåla flygplan.

Om flygtransporten krymper menar Schlumberger och håller därmed med Jeff Rubin (se tidigare inlägg här) kommer den globaliserade världen också att krympa. Daglig transport av komponenter för olika tekniska produkter till olika delar av världen tex är helt beroende av att flyget levererar snabbt och i stor skala.

Kärnan för dagens globala ekonomi hänger på omfattande flygtransporter. Flyget generar dessutom ca 50 miljoner arbetstillfällen globalt. Krymper flygindustrin får det katastrofala följder för den globala ekonomin menar Schlumberger och skulle fördjupa en recession avsevärt.

Intressant exempel Schlumberger nämner:

1945 -London-Sydney (omräknat i dagens dollarvärde-2010) kostade knappt 100.000 dollar!
1965 kostade samma resa ca 15.000 dollar
2010 kostade det endast 1450 dollar!

Vi kan lätt gå tillbaka till dessa nivåer säger Schlumberger och nämner att när han 1979 för första gången åkte med hela familjen till USA från Schweiz  sa Schlumbergers pappa medan han höll upp flygbiljetten:
”Detta min son, din biljett är en månadslön av min sekreterarlön” . Biljetten kostade motsvarande 5000 dollar i dagens pengar,  2010 kostade samma biljett ca 1000 dollar, en nedgång med 80%!
Denna graf är tagen från Schlumbergers presentation för ASPO-USA konferensen, Washingon DC, 2-5 nov -2011

Enligt Schlumberger överstiger bränslekostnaderna tom personalkostnaderna vid ett oljepris på 80 dollar/fatet (när detta skrivs: Brent Crude 103 dollar/fat & WTI Crude 93 dollar/fat).
Kontentan blir enligt Schlumberger att när kostnaderna för flyget går upp och industrin kollapsar pga av högre oljepris innebär det inte slutet för flyget. Flygindustrin kan då helt enkelt återgå till priser som de likt 1979 eller ännu tidigare.

Priserna blir då i stil med:

Washington DC-Los Angeles -2000 dollar
Washington DC-Europa- 5000 dollar.

Schlumberger nämner det faktum att flygindsutrin ”redan” 2015 kommer driva flyget med 1% biobränsle, 2020 med 15%, 2030 30 % och 2040 med 50% biobränsle. ”Jag är ju en medlem av APSO så ni kan ju gissa vad jag tycker om detta, 1% biobränsle 2015 är inte mycket.

I sina slutsatser säger Schlumberger att ”Peak Oil kommer drabba flygtransporten svårt, först med recession och sedan med stigande underhållskostnader och mycket lägre finansiering av industrin”. Flygtransporten är en avgörande drivkraft i dagens globala ekonomi. En allvarlig minskning av flygtransportservicen, kommer bara i sig, få allvarliga konsekvenser-ekonomiska, sociala och till och med politiska konsekvenser.

För länder som tex Kongo eller USA  eller Australien -om du inte kan resa till den andra sidan kan du mycket väl få problem med social integrering och till med politisk integrering.

Flygtransporten kommer inte försvinna säger Schlumberger men det sociala resandet för att träffa vänner kommer minska betydligt. På lång sikt kommer flygtransporter finnas kvar, främst tack vare effektivare bränsleutnyttjande och biobränslen.

Johan (undertecknad bloggare) fick tillfälle att tala med Schlumberger vid ett par tillfällen under 2010 års ASPO konferens i Washington DC (Schlumberger talar för övrigt utmärkt svenska). Schlumberger berättade bland annat att han ofta tillbringade sommaren i Stockholms skärgård.

Men det som väckte Johans verkliga intresse var när en amerikansk kvinna kom fram efter Schlumbergers tal under konferensen och med ett högst allvarligt ansiktsuttryck frågade Schlumberger:

”Jag utbildar mig just nu till pilot , vad tycker du jag ska göra? Med det du säger har jag ju ingen framtid?”

Schlumberger svarade: ”Om du vill ha mitt ärliga svar så rekommenderar jag att du försöker göra karriär inom ett annat yrke”!

Trots att Schlumberger inför sitt tal på ASPO -konferensen säger att han är där som privatperson och inte i sin yrkesroll, skulle det vara intressant vad andra inom flygindustrin anser om hans frispråkiga ståndpunkter och åsikter.

Schlumberger bygger sina teorier kring den närmsta framtiden  och att effekterna av  Peak Oil kommer att märkbart påverka oss så tidigt som kring 2015.

Under en frågestund berättade han öppet för publiken att han  förbereder sig för att flytta till en självförsörjande gård som han bygger upp tillsammans med sin frus släktingar i Sydamerika Många av talarna berättade om liknande, detaljerade planer om förberedelser för effekterna av Peak Oil .
Dessa förberedelser siktar på 5-10 år in i framtiden snarare än 20.

Mördande konkurrens och dyrare bränslepriser har lett till att många av dagens flygbolag har balansräkningar lika sköra som ett plan konstruerat av balsaträ.  Detta gör det inte svårt att räkna ut hur detta svaga flygplansskrovs bärkraft av balsaträ kommer att påverkas av skenande bränslepriser på grund av vikande produktion av olja.

Särskilt då tiden för produktion och certifiering av biobränslen för flygindustrin inte är tillräcklig. Med detta i åtanke, utifrån ett Peak Oil scenario, är det väldigt stor sannolikhet att stora delar av luftfarten åter kommer NATIONALISERAS, frågan är kanske inte om utan NÄR! Döm själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.