2012-04-13

Uppsnappat i etern -13 April

Uppfinnarens oljepatent värt över en miljard, Di, 12 April 2012

-Läs gärna det tidigare inlägget Magisk oljeåtervinning om det svenska företaget Cassandra Oil (som uppfinnaren Anders Olsson i artikeln ovan alltså ligger bakom). 

America: The Gasoline War, John Michael Greer, The Archdruid Report, 11 April 2012

Iran försöker locka oljekunder - med gratis lån, Di, 12 April 2012

Green Slime Drives our Financial Crises, William K Black, Financial Sense, 12 April 2012 

Minefields that can Blow-up Global Stock Markets in 2012, Gary Dorsch, Financial Sense, 12 April 2012

Oil Better-Supplied for First Time Since 2009, IEA Says, Grant Smith, Bloomberg, 12 April 2012  

Japanska reaktorer väntas få nystart, Moncia Kleja, Ny Teknik, 12 April 2012

Sudan oil war heats up, north mobilizes, UPI, 11 April 2012

-"...China is Sudan's major oil customer and is seen as a possible peacemaker"!!

 White House announces new military renewable energy goals, Platts, 11 April 2012

-"..the US military will seek to deploy 3 GW of renewable energy, including solar, wind, biomass and geothermal, by 2025"

 ”Iter kommer aldrig att ge någon energi”, Ny Teknik, Anders Wallerius, 4 April 2012

 -"Det presenteras som en energisatsning för att kunna producera fusionskraft ur vatten och litium... – Men jag vill påstå att Iter aldrig kommer att leda fram till någon form av energiproduktion. I stället borde man vara ärlig och presentera det som ett grundforskningsprojekt och inte ett sätt att lösa energiförsörjningen"
Detta säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH i Stockholm.

Talks to resume on Iran’s nuclear programme, Roula Khalaf & Geoff Dyer & Tobias Buck, The Financial Times, 11 April 2012


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.