2012-04-07

Den förrädiska Shalegasen/skiffergasen del 1

Hoppet är det sista som lämnar människan sägs det men det är väsentlig skillnad på hopp och optimism å ena sidan och realism och verklighet å andra sidan. Detta gäller i allra högsta grad övertron och hypen kring Shalegasen eller Skiffergasen som den kallas på svenska -i framförallt USA. Journalister och politiker i USA, särskilt Obamaadministrationen inför stundande presidentvalskampanj framställer gärna Shalegasutvinningen som vägen till USA:s energioberoende, när det i verkligheten är så långt ifrån sanningen det kan komma. Detta är känt inom olje och gasindustrin men man tycks gärna leva vidare på medias illusioner så länge som möjligt...

Johan Landgren (en av undertecknade bloggare) deltog igår i ett webbaserat seminarium arrangerat av ASPO-USA där ett 20-tal personer från flera delar av världen deltog, framförallt från USA.

ASPO-USA har precis startat en webinar -serie där de 3 första seminarierna kommer beröra Shalegasen och Shaleoljan (skifferoljan) i USA, man måste dock vara medlem i ASPO-USA för att kunna delta. 

Seminariet inleddes med en ca 60 min lång presentation av Arthur Berman med titeln "U.S. Shale Gas -After The Gold Rush: A Perspective on Future U.S. Natural Gas Supply and Price". Arthur Berman är petroleum -geolog och konsult inom energisektorn vid Labyrinth Consulting Services, Inc., director av ASPO-USA mm och har bl.a. skrivit ett 100 artiklar inom petroleum -geologi och petroleum -teknologi och hållit 50 talet presentationer för företag, investerare mm. Bermans blogg Petroleumtruthreport är även mycket läsvärd.

Se gärna även tidigare inlägg med Arthur Berman.    

Presentationen innehöll mycket intressanta data och observationer som vi kommer presentera mer ingående i ett senare inlägg på söndag. Idag kan vi dock konstatera att alltfler gasbolag överger shalegas -produktionen då priset på naturgas sedan finanskrisen 2008 dykt från ca 13 dollar per miljoner BTU (spotpriser) till ca 2 dollar idag! Se graf nedan:

Graf ovan från Arthur Bermans presentation

Innan 2008 byggdes det upp en överkapacitet av tusentals gasbrunnar i USA som efter kraschen 2008 nu gör gasproduktionen till en ren förlustaffär. (Hur många av dessa enligt Berman mellan 1000-3000 brunnar som hålls utanför produktionen är oklart). Gasbolagen försöker nu göra allt för att hålla ner shalegas -produktion eller övergå till oljeproduktion som åtminstone är lönsam. Detta skrev även Calgary Herald om igår.

Haynesville Shale, USA största shalegasområde utgör 11% av USA:s nuvarande naturgasproduktion men har en årlig minskningstakt av produktionen med ca 100%. Januari 2011 producerades 5.23 miljarder Cubic Feet/dag i Haznesville men i november 2011 producerades endast 2,59 miljarder Cubic Feet/dag. Samtidigt har antalet nyborrade gasbrunnar i området legat kvar på samma nivå. Se graf nedan.

Graf ovan från Arthur Bermans presentation
  
Samma trend står sig i USA näst största shalegasområde Barnett Shale (9% av USA:s naturgasproduktion) där den årliga nedgången är ca 45%.  Se graf nedan. 

G
 Graf ovan från Arthur Bermans presentation
 
Vi utlovar som sagt en mer detaljerad analys på söndag och kommer då även ta upp flera av de många frågor som ställdes under seminariet och sätta detta i relation till Peak Oil och vad vi kan vänta oss av Shalegasen i framtiden.  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.