2012-02-10

Magisk oljeåtervinning

Här en video om bildäck (ej från Cassandra Oil) …får en att fundera eller hur!?

I Ny Teknik och Affärsvärlden står det idag att läsa om hur det svenska företaget Cassandra Oil utvecklat en så kallad “kataklytisk kracker” som gör det möjligt att omvandla oljan i t ex bildäck och plastpåsar till “prima olja med marindieselkvalitet för mindre än 30 dollar per fat” enligt uppfinnaren bakom företaget, Anders Olsson. Ännu ett svenskt skrotåtervinningsföretag på gång alltså.
Vi har tidigare skrivit om hur Boliden installerar en av världens största  smältugnar i Rönnskär utanför Skellefteå.  Boliden säger sig där kunna omvandla 1 ton nermalda kretskort från mobiler, datorer och liknande till 22 gram guld. Även silver och koppar utlovas. Om detta kan ni läs mer i inlägget Elkrot rena GULDET!.

När det gäller Cassandra Oil kanske man tror att det endast gäller olja. Den katalytiska krackern bryter bindningen mellan kolvätekedjorna i den petroleumråvara som används och får fram en högvärdig olja med låg svavelhalt enligt uppfinnaren. Det här innebär i sin tur att Cassandra Oil även kommer kunna utvinna guld, silver och koppar (förutom olja), ur kretskort och liknande från elskrot. Ur ett ton elskrot får man fram 700 kilo olja, 200 kilo koppar, 400 gram silver och 40 gram guld hävdar Anders Olsson.

Funkar detta då? Cassandra Oil ska i samarbete med Ragnsells och kalkproducenten Nordfalk ha testat tekniken i en maskin under hösten som byggts hos Sjölanders Mekaniska Verkstäder i Västerås. Tanken är att Ragnsells som återvinner fordonsdäck, levererar råvaran och Nordfalk sedan använder den framställda oljan i sin kalktillverkning- detta dock med en större maskin som är under tillverkning.

Visst är det bra att vi återvinner petroleumprodukter och elskrot men man måste samtidigt ha klart för sig hur det kommer sig att det nu blivit lönsamt. Det råder naturligtvis brist på billig råolja, guld, silver och koppar samtidigt som efterfrågan på dessa råvaror aldrig varit högre. Med andra ord återvinningen av dessa produkter förändrar inte grundproblemet- vi har ett behov av ett ständigt ökande flöde av billig energi i form av framförallt råoljeproduktion. En sjö blir inte större för att vattnet används fler gånger.

Idag rullar ca en miljard bilar på världens vägar, av vilket de allra flesta drivs av bensin eller diesel, ja eller olja beroende på  hur man ser det. Många tror, pga okunskap, att lösningarna på bristen av mer billig olja, är att vi successivt ersätter en bilpark på ja säg 800 miljoner bilar med elbilar. Tänk då på att varje elbil sitter minst 4 bildäck. För att producera ETT bildäck krävs ca 26.6 liter råolja (eller 7 gallons). Men det är inte där skon klämmer hårdast. För att ta fram koncentrerad energi i form av olja krävs energi, ju mer energi som krävs mot vad du får tillbaka, dessdå dyrare blir ekonomin i företaget.

Vad exemplet med Cassandra Oil och Boliden än en gång visar är att Peak Oil inte handlar om huruvida oljan på vår jord kommer ta slut-det kommer den aldrig göra! Vad Peak Oil -problematiken handlar om är att vi gjort vår globala ekonomi helt beroende av billig energi i form av ändlöst ÖKANDE råoljeanvändning/produktion. När denna råoljeproduktion nu närmar sig en maximal produktionsnivå (sin Peak) för att sedan minska år för år, är vi totalt oförberedda och kommer därför fortsätta att försöka hitta alltmer komplicerade metoder att få fram den återstående oljan. Detsamma gäller jordartsmetaller och ädelmetaller.

Tyvärr har vi plockat den lågt hängande frukten och det kostar mer energi att klättra längre upp i trädet, detta ogillar en globaliserad ekonomi som bygger på tillväxt för att fungera och inte “vill” att saker ska bli dyrare och ineffektivare att producera (läs mer energikrävande). Döm själva.

Läs gärna några av våra tidigare inlägg i ämnet:
Nya energihopp för USA:s oljeberoende?
Vad är ett stort OLJEFYND?
Energipriser i en oberäknelig värld
Före detta CIA-chef och Försvarsminister om Peak Oil

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.