2013-09-27

Fredagshumor: Monsantos advokater VS amerikanska bönder, vem vinner?

Det är inte lät att vara bonde i USA. Inte nog med att de flesta amerikanska bönder är mellan 45-64 år gamla och inte har söner eller döttrar som vill ta över, den starkast växande åldersgruppen bland amerikanska bönder är över 65. Vi ser ungefär samma utveckling i Sverige.

Då en minskad tillgång på olja och framförallt importerad diesel kommer göra dagens moderna och storskaliga jordbruk minst sagt svårt att bedriva som idag är det dess då viktigare att de bönder som idag sitter på flera generations kunskaper om hur man kan odla enligt både moderna och mer traditionella metoder, utan oljeberoende maskiner, förs vidare till nästa generationer.

Men när fleråriga, hållbara grödor som inte kräver konstgödsel eller specialtillverkade bekämpningsmedel hålls tillbaka av jättar som Monsanto är det nästintill omöjligt för bönder att ställa om sin verksamhet till ett mer hållbart jordbruk. Kanske inte så konstigt att barn till dagens bönder känner ett visst motstånd inför tanken att ta över efter föräldrarna. Särskilt när alla försök till de nödvändiga förändringar som ett minskat beroende av oljebaserade kemikalier och bränslen framöver innebär, motarbetas så effektivt.

Giv dock icke opp! Som vi tidigare har skrivit om finns det ljusglimtar i mörkret som lyser allt starkare.

Kanske är det dock med humor och allvar som fler ska vakna:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.