2013-09-09

"Quake" me up, before you go go: Skifferutvinningens mörka sida

Wham! Så kom det ännu en bekräftelse på det vi redan visste sedan länge: skifferutvinningen av gas och olja i USA är helt ohållbar, ekonomiskt, ur ett nettoenergiperspektiv och givetvis ur ett långsiktigt hälso -och miljöperspektiv. En ogenomtänkt galenskap som till och med kan ses från rymden.

Denna gång är det Bloomberg som rapporterar om jordbävningar i Eagle Ford formationen i Texas som orsakats av den utvinningsmetod man använder vid skifferutvinning , kallad "fracking". Hydraulisk fracking innebär att man pumpar ner miljontals liter vatten i en cocktail med kemikalier (den senare vars innehåll olje -och gas bolagen inte behöver redovisa enligt amerikansk lag) i marken för att få marken att spricka upp kring de tusentals små fickor där olja och gas ligger. Nu har en ny studie gjorts av Institute for Geophysics vid University of Texas som visar att när vatten och olja tas upp ur marken bildas tomrom i marken där vattnet och oljan tidigare befann sig, när dessa många håligheter kollapsar bildas jordbävningar...

Sedan tidigare är det vetenskapligt belagt att när delstaten Oklahama 2011 drabbades av den största jordbävningen som uppmätts, 5,7 på richterskalan, var det främst orsakat av att överskottsvatten som blir över under olje -och gas utvinningen måste pumpas ner i marken i speciella brunnar. Vattnet i dessa brunnar har ingenstans att ta vägen och kan leda till jordbävningar.

En av författarna till den nya studien, Cliff Frohlich visade i en tidigare studie från 2012 av Barnett Shale fältet i Texas, att metoden att spruta ner överskottsvatten i marken, drog igång jordbävningar.

Den senaste studien visar att:

"data från tillfälliga seismografiska mätstationer har identifierat 62 små jordbävningar, där nästan alla förekom nära brunnar för utvinning av olja eller vatten. I Dimmit County, Texas, förekom 21 av 22 jordbävningar inom 10 kilometers avstånd från brunnar som tidigare användes för att producera vatten för fracking och jordbruket"

Samtidigt säger Frohlich att:
"Vi finner inga bevis att injicering i Eagle Ford rutinmässigt orsakar jordbävning"...

Det sistnämnda är tämligen ovidkommande då det alltså bildas jordbävningar av att man tar upp framförallt de enorma mängder dricksvatten som finns i Texas och (i övriga USA där fracking metoden spridit ut sig som en löpeld) för att KUNNA bedriva fracking-metoden. Inte nog med att detta drabbar Mississippis redan rekordlåga vattennivåer utan ställer även tusentals amerikanska bönder och övriga amerikaner antingen utan vatten eller med otjänligt vatten (kemikaliefyllt vatten och vatten med så hög metanhalt att det går att tända eld på)!      

Vare sig det gäller skifferutvinningen i USA, Kina, Ryssland, Indien eller i Europa är det en kortsiktig bubbla som signalerar ren desperation från olje -och gas industrins sida över det faktum att den billiga och relativt lättåtkomliga råoljeproduktionen i världen legat kvar på samma nivå sedan 2005

Sverige har hittills klarat sig lindrigt undan från denna fracking-metod men Shell har gjort provborrningar i Skåne där flera boende drabbats av kemikaliefylltvatten, endast efter ett par borrningar....
Shell drog hur som helst tillbaka sina ansträngningar i Skåne, antingen då man känt av motståndskraften från de lokala regionala krafterna som bildades eller helt enkelt funnit det olönsamt att fracka i Sverige, åtminstone för tillfället.  

Tanken från ekonomers och politikers sida tycks ofta vara "utvinn naturresurser till det sista fatet, mineralen, kubikfoten gas, kosta vad det kosta vill". Allt för att hålla igång tillväxten i ekonomin, trots att det endast är fungerar som konstgjord andning och kan hålla ekonomin över ytan kortsiktigt och skapar LÅNGT större problem långsiktigt.

En omställning av en fossildriven ekonomi till en icke fossildriven ekonomi tar decennier att genomföra och kräver fundamentalt annorlunda sätt att se på energi, ekonomi och ekologi. Detta är fullt möjligt men kräver att vi tänker om. Specialiseringen av allehanda ämnen, arbeten och vetenskap har gjort att de flesta missar att se helheten och vad som är långsiktigt möjligt och därmed vad som måste göras här och nu.

Energin sätter gränser för tekniken som i sin tur sätter gränser för ekonomin. Det är inte ny teknik som gör att människan får för sig att utvinna olja och gas så att det orsaker jordbävningar, nej det är för att de lågt hängande frukterna är plockade och TVINGAR oss att plocka av de högt hängande frukterna.

När det gäller tillgången på världens i särklass viktigaste smörjmedel, rent bokstavligt och i tillväxtekonomiska termer, sätter råoljeproduktionen gränser för hur vi bygga vår framtida ekonomi. Vi måste anpassa oss till stigande oljepriser på grund av begränsad produktion av den olja som ger högst marginalavkastning.

Vi kan utvinna skifferolja, skiffergas, oljesand, göra om naturgas till flytande bränsle ja till och med göra om kol till flytande bränsle MEN det ökar inte marginalavkastning utan sänker den stadigt. För varje fat olja som produceras blir utvinningskostnaderna högre och kräver därmed ett högre oljepris för att bli lönsamt. Detta kräver högre priser på ALLA varor som olja, naturgas osv gör tillgängliga på marknaden, vilket i princip är ALLA de varor och tjänster som vi idag konsumerar.

Håll detta i minnet när ni hör nästa nyhet om USA eller andra länders OÄNDLIGA resa till energioberoende genom att utvinna MER ÄNDLIGA fossila resurser för att bygga en VÄXANDE ekonomi.

Låt oss avsluta med några ord från James Schlesinger -USA:s föredetta försvarsminister, CIA-chef och USA första energiministers ur dennes tal "The Peak Oil debate" från 2010:

...”logiken säger oss att 1. Om något inte kan upprätthållas kommer det till slut inte att upprätthållas…slutligen kommer det att krympa. 2, Du kan inte producera olja såvida du inte först upptäcker den. 3. En resurs som är ändlig kan inte hela tiden fortsätta att växa".

Fundera själva!

Tillägg: Fracking humor, signerat Post Carbon Instiute

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.