2013-10-07

Uran & Skiffergas/Olje -utvinning på Hemmaplan- snart en realitet!

Vi inleder med ett citat från debattartikeln i Dagens Industri vi rapporterade om i mars:

 ..urangruvan i Ranstad i Västergötland, även den med aktiv verksamhet under 1960-­ ­talet. Den gruvans storlek motsvarar inte ens en tusendel av de storskaliga uranbrytnings­projekt som prospekteringsföretag vill få till stånd i Sverige i dag. Trots det har kostnaderna för att reducera miljöskadeverkningarna uppgått till en halv miljard kronor. Miljöarbetet är fortfarande inte avslutat... 

Ok varför ta vi upp en gammal urangruva från 1960-talet? Jo, Nerikes Allehanda (NA) i Örebro rapporterade i en artikel för nästan två veckor sedan att:

Det kanadensiska bolaget URU Metals vd Roger Lemaitre planerar att besöka berörda kommuner i länet i nästa vecka för att berätta om bolagets planerade uranprospektering...

I artikeln med titeln "Rundresa till uranorterna", skriver man vidare att prospekteringsbolaget URU Metals i somras köpte Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Detta innebär att URU Metals nu kommit över prospekteringsrättigheterna i de tre skifferfälten Asker, Kvarntorp och Latorp -ett område på 7000 hektar.

URU Metals har tidigare beställt en rapport som enligt bolaget visar att skiffern i Närke har "enorm potential av uran, olja och flera åtråvärda metaller". Vidare bedömer bolaget att skiffern i Närke kan bli en av världens fem största uranprojekt...

VD:n för URU Metals hävdar att han är känner till "miljöproblemen" som orsakades av svenska statens oljeutvinning i Kvarntorop under efterkrigstiden men säger att tekniken utvecklats enormt sedan dess. Däremot vill han inte peka på vilken teknik som kan bli aktuell för eventuell olje -och uranutvinning i området...

Ok, vad vet vi då? Jo efter anonymt tips vet vi att när Shell gjorde provborrningar efter skiffergas i Skåne sipprade metangas ut i flera grundvattentäkter i borrområdet och förorenade vattnet vilket har drabbat flera gårdar som dock inte velat följa upp frågan med rädsla för att det ska drabba markpriserna i området.

Detta är PRECIS vad vi ska vänta oss med URU Metals prospektering. Inte baserat på provborrning i Skåne utan efter de tusentals borrningar som görs efter skifferolja och skiffergas i USA vars negativa konsekvenser ni kan läsa om i bland annat föregående blogginlägg.
    
Som tur var lyckades hårt ideellt arbete uppmärksamma Shells borrplaner i Skåne vilket sannolikt var huvudskälet till att Shell övergav sina planer. Boende i Örebros län gör klokt i att sätta sig in i URU Metals planer och fundera vilka risker man är villiga att ta med sitt grundvatten och sin hälsa. All data och tidigare erfarenheter talar sitt tydliga språk, se bara videon nedan och ta en ordentlig funderare!

Just nu planerar URU Metals att träffa kommunerna i de berörda områdena (gissningsvis Asker, Kvarntorp och Latorp) och berätta som sina planer (om de inte redan gjort det). Men om inte berörda invånare informeras är det TÄMLIGEN svårt för kommunerna att representera lokalinvånarnas intressen!

Vi tänker följa utvecklingen av detta noga då det ligger i hela Sverige intresse.Inte särskilt långt från Närke eller närmare bestämt om du tar bilvägen 18 mil från Örebro söderut ligger Gränna. Här är prospektering och utvinning av "sällsynta" jordartsmetaller högaktuellt och företaget Tasman Metals LTD säger sig ha gjort lovande fynd av bland annat stora mängder Yttrium som används i tillverkningen av olika typer av laser. Detta har vi skrivit om tidigare inlägg och kan även vara av intresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.