2013-10-27

Vattnet som försvann och smoggen som tog över Kina

Det är säkert många som känner till att Kina har enorma miljöproblem. Två problem sticker dock ut från mängden, tillgången till dricksvatten och smoggen/utsläppen.

När det gäller dricksvatten är Kinas i särklass viktigaste vattenkälla, Poyang -landets största sötvattens reservoar. Problemet är inte bara att Poyang ständigt förorenas av kemikalier och föroreningar av olika slag, sjön stryps av världens största dammbygge, "de tre ravinernas damm". 2012 drabbades Poyang av den största torkan på 60 år och kinesiska myndigheter skyllde då givetvis på bristande nederbörd.

Huvudkällan till torkan och det faktum att Poyang-sjön 2012, krympte från att täcka 3500 km2 yta till endast 200 km2 yta (!!), är givetvis att världens i särklass största dammbygge med tillhörande vattenkraftverk nu är igång på alla turbiner. Enorma vattenmängder magasineras i dammen med konsekvensen att vattenflödet i en av Kinas viktigaste floder, Yangtze-floden minskar kraftigt. Detta leder i sin tur till  att Poyang-sjöns utbredning krymper allt snabbare med lågvatten och torka som följd.

Yangtzefloden, eller den "blå floden" 
 Källa bild: Wikipedia
De Tre Ravinernas Damm, en förödande kraft


Kina är dock i stort behov av elektricitet och med en damm vars 32 turbiner kan generera elektricitet motsvarande 15 kärnkraftverk kommer man inte så långt i ett Kina med kraftigt växande energibehov. Kinas överlägset viktigaste energikälla är och förblir tyvärr kol (70% av elbehovet) och detta för oss in på nästa högaktuella problem i Kina, smoggen.

För samtidigt som Kina färdigställt detta enorma dammbygge bygger Kina flera nya kolkraftverk, varje vecka! Detta tillsammans med det faktum att när vi i västvärlden kör mindre, kör Kina mer skapar ofattbar mängder utsläpp som sprider sig över stora delar av Kina. Inte bara Peking i nordöstra Kina drabbas, även om det ofta är därifrån bilder kablas ut på smoggtäcken som glider in över huvudstadens himmel.

Strax nordost om Peking ligger dock miljonstaden Harbin där partikelnivån från smogen den senaste veckan legat många gånger över högsta nivån för vad som anses hälsosamt att vistas i. Skolor är stängda, motorleder har stängts av och flygningar har ställts in i en jättestad som i praktiken står still.

   Video från Bloomberg, klicka på bilden för att kunna se den. 

Hur den långsiktiga hälsan för kineser påverkas av dessa utsläpp förstår vem som helst med lite sunt förnuft, det är inte positivt. Samtidigt måste man förstå att Kina inte har några kortsiktiga alternativ till kolet även om det gärna talas om att Kina är världens snabbaste marknad för installation av solenergi. 

Kina, precis som andra framväxande ekonomier kan endast vändas på rätt köl om tillväxt enligt dagens modell vänds till en hållbar marknadsmodell. Hållbar tillväxt kan då INTE längre handla om materiell eller industriell tillväxt utan tillväxt i form av ökade kunskaper om hur lokala och regionala ekonomier kan hållas på egna fötter, utan tillgång till fossil energi och utan växande lån från framtiden.  

Kinas miljöproblem är bara symtomen på ett större globalt problem och kan inte hanteras genom att vi beskyller landet för dålig miljöpolitik, då skjuter vi oss bara själva i foten. 

Fundera själva. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.