2014-03-17

Oljebarometern -17 Mars

Peak Oil måste läsas

Nasa-funded study: industrial civilisation headed for 'irreversible collapse'?, Nafez Ahmed, The Guardian
- NASA -studie undersöker på allvar möjligheten att vår industriella civilisation går mot kollaps med nuvarande utveckling av resursutvinning. Studien undersöker utvecklingen de närmaste årtionden, inte långt in i framtiden...Läsvärd.

The Oil 'Revolution' Story Is Dead Wrong, Adam Taggart, Peak Prosperity, 9 Mars 2014,
-Richard Heinberg & Chris Martenson talar klarspråk om den så kallade "oljerevolutionen" i Nordamerika.

Fracking Waste Injection Wells Put Millions of Californians at Risk of Increased Earthquakes
EcoStaff, Resilience.org, 14 Mars 2014
-Jordbävningar och fracking-metoden för att utvinna skifferolja och skiffergas hänger ihop och fler får nu erfara det. Se gärna även tidigare inlägg på temat.

Ekonomicirkusen

Hur "rånar" man en bank? Det gör man inte... 


Krimkrisen

Why Is Ukraine’s Economy Such a Mess?, Justin Fox, Harvard Business Review, 13 Mars 2014
Vilka inre ekonomiska krafter kan hålla samman Ukraina? Eller har korruptionen splittrat landet helt?

Parallels to 1914? What History Teaches Us About the Ukraine Crisis, Christopher Clark, Der Spiegel International, 14 Mars 2014
-Vilka likheter finns med första världskriget 1914 och Krimkrisen i Ukraina?

Det nya Kina 
The struggle for Central Asia: Russia vs China, Baktybek Beshimov & Ryskildi Satke, Aljazeera, 12 Mars 2014
-När Ryssland tappar mark i Asien, tar Kina gärna mer plats.

China deploys drones for 'war on pollution', Smart Planet, Tyler Falk, 5 Mars 2014
-Drönare är snart en del av vår vardag, vare sig vi vill eller inte, eller?

Ny Teknik & Övrigt

Drones will cause an upheaval of society like we haven’t seen in 700 yearsNoah Smith, Quartz, 11 Mars 2014
- Vad händer när maskiner/robotar kan styras av några få och människosoldater och vanliga vapen inte längre räcker för att skrämma och hålla regeringar och styrande i schack? Om kontrollen över robotsoldater blir en fråga om pengar och makt, vad tar demokratin vägen då?

Ett stort kliv under ytan för Saab, Thomas Augustsson, SvD, 16 Mars 2014
-Konflikten om den svenska ubåtstillverkningen/kompetensen vara eller icke vara fortsätter. Se även tidigare inlägg.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.