2014-03-25

Arthur Berman - "Produktionen från Skiffer är inte en Revolution utan ett Pensionärsparty!"

Vi har i många tidigare inlägg skrivit om skifferboomen i USA. En person som sakligt beskrivit situationen för olje -och gasindustrin i USA och i Nordamerika är Arthur Berman.

Arthur E. Berman är geologikonsult och specialist inom prospektering och utveckling av olja och gas vid Labyrinth Consulting Services, Inc. Berman har över 34 års erfarenhet från olje -och gasindustrin och är en eftertraktad talare både bland investerare och inom industrin. De senaste åren har Berman även blivit allt mer efterfrågad för sin expertis i media av tex CNBC, Bloomberg, Platts och New York Times.

Berman har till skillnad mot majoriteten av oljeindustrin och media inte ägnat sig åt någon skönmålning eller rent drömmande när det gäller oljeutvinning och gasutvinning ur skifferformationer. Berman är väl insatt i problematiken kring Peak Oil och hur energikostnaderna för att utvinna olja och gas fortsätter att stiga medan intäkterna står still eller energin som fås ut minskar i förhållande till insatsen.

Under 2012 deltog Johan i ett antal webinarer anordnade av ASPO-USA där bland annat Arthur Berman gick igenom både geologin och ekonomin kring skifferutvinnningen av gas och olja i USA. För ett par veckor sedan blev Berman intervjuad av James Stafford för Oil Price och vi fick en gedigen uppdatering av hur Berman ser på situationen idag, två år senare.

Här följer den inledande frågan till Berman och dennes svar. Övriga frågor och svar får ni läsa själva i den mycket läsvärda intervjun. 

Oilprice.com: "Nästan dagligen får vi höra siffror som tyder på att skifferboomen bara kommit igång. Nyligen, har det påståtts att endast skifferformationerna i Texas kommer producera upp till en tredjedel av det globala utbudet av olja de närmaste 10 åren. Finns något annat att säga om dessa siffror?"

Arthur Berman: "Först måste vi skilja på skiffergas och formationer med olja. På gas-sidan är produktionen vid alla formationer förutom Marcellus-formationen antingen minskande eller kvar på samma nivå. Tillväxten av USA:s gasproduktion vilar helt på Marcellus och det är osannolikt att tillväxten där kan fortsätta vid dagens nivåer. På oljesidan har Bakken (främst i North Dakota) endast en tredjedel utvecklats av det kommersiella  utvinningsområdet, produktionen där lär därför öka i flera år till innan en peak nås. Eagle Ford är också ett betydande kommersiellt område men uppvisar tecken på att produktionen planar ut....      

...Tanken att Texas skifferformationer ska producera en tredjedel av det globala utbudet av olja är absurt. Eagle Ford och Bakken utgör 80 % av hela USA:s ökade olje/flytande vätske-produktion...


...Nyligen sa en VD för stort oljebolag till The Houston Chronicle att skiffer-revolutionen bara är första omgången av en nio omgångars match (Baseball). Jag antar att han måste tappat räkningen i matchen medan han väntade i kön för att köpa varmkorv för den ökade produktionen i USA:s skiffergas-formationer, exklusive Marcellus närmar sig noll; produktionsökningen i Bakken och Eagle Ford (skifferolje-formationerna har fallit från 33 % (mitten av 2011) till 7 % (slutet av 2013.    

Oljebolagen måste göra en stor sak av skifferformationerna för att det är den enda som finns kvar i världen. Låt oss se det för vad det är: detta är verkligen urdåliga reservoarer -formationer/resurser och det är just anledningen till att vi utvunnit alla andra mer attraktiva alternativ innan dessa. Det är helt orimligt att vänta sig något bättre från sämre reservoarer än från bättre reservoarer. (våra fetmarkeringar och understrykningar).

De stora oljebolagen har visat att de inte kan ersätta reserver. De pratar om avkastning på sysselsatt kapital dessa dagar (Return on Capital employed -ROCE) istället för hur de ska ersätta reserver och öka produktionen, för där finns inget att säga. Skifferformationer är en del av avkastningen på det sysselsatta kapitalet- skifferbrunnar kan borras och sättas i produktion rätt snabbt vilket för bort uppmärksamheten från de icke-produktiva kapitalet som sitter fast i projekt som i Kashagan och Gorgon där miljarder av dollar inte ger någonting. 

Inget av det jag sagt är avsett att vara negativt",  fortsätter Berman. "Jag är helt för skifferformationer men låt oss först och främst vara ärliga! Produktion från skifferformationer är inte en revolution; det är ett pensionärsparty!"    

Läs intervjun och fundera själva och kika gärna förbi Bermans blogg som även bjuder på en del godis titt som tätt.

En sak är säker, det är ingen slump att Berman efterfrågas allt mer på investerarkonferenser. Långsiktiga investerare är ofta MYCKET pålästa och luras inte av vad som sägs i media lika lätt längre. Investerare börjar fråga sig varför oljeindustrin hackar sig fram och inte uppvisar några verkliga vinster från oljeproduktionen när den påstås vara så revolutionerande.

Detta är bara att konstatera när man betänker att tre av världens största privatägda oljebolags investeringar, 2013 tillsammans låg i paritet med investeringarna som krävdes för att ta sig till månen...

1 kommentar:

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.