2014-03-09

Söndagsmys vid brasan: Britternas gas, kol och olja tappar glöd

80 % av britternas hem värms upp av naturgas.

Mellan 2007 och 2012 har Storbritanniens produktion av naturgas från Nordsjön sjunkit med över 43 %. Samtidigt har priset på den brittiska naturgasen stigit med över 57 % under samma period. Detta enligt siffror från BP Statistical Review 2013. Britterna får alltså betala allt mer för sin egenproducerade naturgas och importera mer gas till ofta ännu högre priser.

Detta är ohållbart i längden men redan nu har många britter svårt att få ihop till energiräkningen som framförallt kommer från naturgas och kol. Det har rent av talats om att frysa landets gaspriser för att brittiska hushåll ska ha råd med gasen.

Det faktum att gaspriset i USA är för lågt för många gasbolag att ens få investeringarna och verksamheten att gå jämnt upp, gäller således omvänt i Storbritannien. Något vi rapporterat om i flera tidigare inlägg. 

Med andra ord, skiffergas -boomen i USA har sedan 2008 fått gaspriserna att falla till 4,6 dollar per miljon BtU (amerikanska gaspriset vid stängning i fredags), en minskning med ca 48 %. Detta har varit till stor glädje för amerikanska konsumenter men skapat "tuffa tider" för gasbolag i USA som tvingats minska på sina investeringar eller ställa om till oljeutvinningen som varit mer lönsam (oljepriset har som bekant legat på historiskt höga nivåer sedan finanskrisen bröt ut 2007/2008).    
I Storbritannien har högre gaspriser inneburit högre gaspriser för konsumenterna och samtidigt låg lönsamhet för gasbolagen som i Storbritannien till skillnad mot i USA inte har tillgång till ÖKANDE produktion av gas. Det höjs nu röster för att även Storbritannien ska satsa på skifferutvinning för att hantera landets begynnande energikris. Infrastrukturen för att kunna utvinna gas (och olja) ur skiffer finns däremot inte i Storbritannien, inte heller det investeringsutrymme som krävs för att skifferutvinningen ska bli lönsam.

De flesta är även eniga om att skiffergas och skifferolja -fyndigheterna på den brittiska ön är förhållandevis små och på höjden skulle bidra till några års energikonsumtion. Vindkraft, solenergilösningar, isolerade hus/byggnader och en infrastruktur för eltransporter är nog en mer vettig väg framåt...

När det gäller Storbritanniens kol är situationen inte bättre. Britterna har numera bara 3 aktiva djupgående kolgruvor och landets totala kolproduktion är tydligt nedgående samtidigt som importen och användningen ökat kraftigt de senaste åren. Bara mellan 2011 och 2012 minskade Storbritanniens kolproduktion med över 10 % medan konsumtion steg med 24 %!

På en världsmarknad där framförallt Kina köper allt mer kol och gas med en gigantisk plånbok, får små länder som Storbritannien buda på priser de egentligen inte har råd med.

När det kommer till oljan känner de flesta redan till Storbritanniens situation. Det räcker här att konstatera att Storbritannien nådde sin maximala produktionsnivå för oljan, Peak Oil, redan 1999. Sedan dess har landets produktion (1999-2012) minskat med strax under 67 % (data se BP 2013 enligt ovan). Mer om detta och Margaret Thatchers roll i det hela kan ni tex läsa här.      

I torsdag gick brittiska gas och oljebolaget Centrica ut med en varning där företagets VD, Sam Laidlaw bland annat sa att:

"Till 2020 kommer vi vara beroende av importer för 70 % av landets gasbehov" och "så när det kommer till att säkra tillgången (på gas/energi), finns det ett skriande behov av lösningar".

Centrica har därför skrivit ett kontrakt på 4,5 år för rätten att köpa 3 miljoner ton av flytande naturgas från Qatar. Priset skulle vara intressant att veta...

Det faktum att Storbritannien förlorar kontrollen över landets energisäkerhet i takt med att behovet av fossila energiimporter ökar har förstås varit på tapeten länge nu. Redan 2008 kom den första riktigt omfattande rapporten som diskuterade Storbritanniens sårbarhet för en nedgång i världens totala oljeproduktion. Sedan dess har bland annat industrigruppen "The UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security" (ITPOES) bildats.

Gruppen består av de brittiska företagen:  Arup, Buro Happold, SSE, Solarcentury, Stagecoach Group and Virgin. ITPOES är angelägna om att uppmärksamma den brittiska regeringen och allmänheten om hotet mot energisäkerheten som Peak Oil och användningen av begränsade fossila energikällor utgör. Gruppen inledde ett samarbete med den brittiska regeringen den 23 maj 2011 i syfte att skydda Storbritannien från det ökade hotet av stigande oljepriser.

2010 års rapport från ITPOES är mycket läsvärd och uppmanas att läsa för den som missat den. Liknande rapporter som kan vara av intresse, finner ni under fliken "MÅSTE LÄSA DOKS" ovan.

Trevlig söndag och njut av vårsolen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.