2014-05-16

När USA tappar inflytande bufflar Kina obemärkt fram en oljerigg utanför Vietnam

Hur man än vrider och vänder på det står en sak tämligen klar, Kina fortsätter att öka sitt ekonomiska, politiska och militära inflytande i framförallt Sydostasien och Afrika samtidigt som USA och västvärlden tappar mark.

Den senaste veckan har media rapporterat om protester och oroligheter i Vietnam. Anledningen är Kinas oväntade manöver att i början av maj helt plötsligt förflytta en kinesisk oljerigg in i den Sydkinesiska sjön, ett omtvistat område mellan Vietnam och Kina.

Eskorterat av ett 80 -tal kinesiska fartyg varav ett stort antal från Kinas flotta, lotsades oljeriggen   
vid namn HD-981 fram till Paracelöarna, ett område som tidigare ockuperats av Kina men som sedan 1976 kontrollerats av Vietnam.

 Paracelöarna (Paracel Islands)
 Se övre rektangeln. Källa: Wikipedia, publika rättigheter

De flesta rapporteringar  i media om händelsen fokuserar på våldsamheterna som uppblossat i Vietnam i protest mot Kinas agerande. Vi kommer dock här fokusera på det som The Diplomat menar gör händelsen till en historisk brytpunkt för Kinas nya supermaktsambitioner.

Vi ställer oss följande fråga här: Varför eskorteras en oljerigg ägd av den kinesiska staten in i vietnamesiska farvatten när relationerna mellan dessa två länder är goda och det ekonomiska riskerna med en sådan här operation är stora?

Om vi tänker oss att president Putin testade EU:s och USA:s politiska och militära förmågor genom invasionen av Krim-halvön och efterföljande utveckling i östra Ukraina...är det mycket möjligt att Kina utnyttjar det maktvakuum och politiska och militära spelutrymme som just nu finns i Sydostasien på samma sätt.

Som vi skrivit om flera gånger tidigare, rustar Kina upp hela sina försvarsmakt och satsar på en toppmodern flotta. Samtidigt tvingas USA skära ner på allt i från antal hangarfartygsflottor till Stridsvagnar. Parallellt med nedrustningen av USA:s försvarsmakt nås vi nästan varje vecka av nyheter om hur USA försvarsmakt tänker bli världsledande på utvecklingen av drönare

Satsningen på drönare är något som i förlängningen är en ekonomisk fråga och sammanlänkat med behovet att skära i USA:s militärbudget och inte främst effekten av en överlägsen teknisk utveckling i landet, vilket är den vanliga rapporteringen.  Genom att skära ner på personalkostnader och antal aktiva enheter i fält behåller USA mycket av sin förmåga utan att nedrustningen blir särskilt tydlig utåt.

Drönare eller ej, faktum kvarstår att Kinas flotta nu är överlägset störst i Sydostasien. Länder inom Association of The Southeast Asian Nations (ASEAN) med länderna Vietnam, Burma/Myanmar, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Thailand och Singapore har inget att sätta emot om Kina skulle se någon anledning att kontrollera ett vattenområde eller strategiskt viktiga ögrupper framöver.

Kina fick med oljeriggen öva sina nya flottstyrkor och se hur de hanterar stress...samtidigt som ledningen i Kina kunde plocka viktiga inrikespolitiska poäng genom att visa att kinesiska skattepengar faktiskt betalar sig...  

Filipinerna är ett undantag här med avtal om stöd av USA om landet hotas av annan makt, likt USA:s avtal med Japan och Sydkorea. Thailand får nog sägas vara nära en liknande uppbackning men ännu finns veterligen inget sådant avtal. USA arbetar dock för att återupprätta militärbaser i Vietnam, Thailand och på Filipinerna. Detta är ett led i USA säkerhetspolitiska förflyttning och nya fokus på Sydostasien.  

Redan nu talas det om Kinas framfart både i Afrika och Sydostasien i ordalag som "den nya kolonialmakten" och på sikt en utmanare till USA både politiskt och militärt. Ekonomiskt kan USA och Kina redan jämföras. Oavsett om man jämför industriell kapacitet eller uppfinningsrikedom och teknisk utveckling eller inhemsk konsumtion är länderna på många sätt redan nu jämbördiga. USA får nog sägas ligga några steg före när det gäller den breda tekniska utvecklingen men Kina kommer allt närmare.

Även om vägen för Kina framöver inte på något sätt är given eller enkel, visar Kinas förflyttning av oljeriggen HD- 981 in i vad Vietnam klart anser tillhöra sitt territorialvatten, klart och tydligt att Kina inte längre tänker låta västerländska makter kontrollera Sydostasien.
 
I takt med att Kinas egen befolkning konsumerar mer och ekonomin växer behöver landet säkra sina framtida energitillgångar. Likaså måste Kina bygga politiska och ekonomiska broar med de länder man importerar råvaror och produkter från.

Balansgången mellan militär makt och respekt kontra handelsberoendet med andra länder är skör och invecklad, återstår att se hur Kina lyckas med detta.  

För mer om Kinas utveckling se gärna tidigare inläggen:

Kina gör undantag i sin utrikespolitik, Sudans oljedroppar för viktiga

Söndagsmys: Hur man knäcker en supermakt och valuta med finansiella medel

Elbussen som kör över 32 mil på en laddning

När Väst stänger dörren till Irans svarta guld, knackar Ryssland och Kina på

KNDI revolutionerar bilmarknaden i Kina med carpooling av små elbilar

Kina tar olja från Sveriges skattkista i Ryssland

Det nya Kina, den framtida supermakten?

Kina köper 100.000 hektar mark i Ukraina


Media -rapporteringen om oljeriggen kan ni bland annat läsa om i nedanstående artiklar: 

Svenska Dagbladet "Upplopp i Vietnam mot Kineser"

UPI "Chinese nationals missing after riots in Vietnam"

The Diplomat "Why did China set up an oil rig within Vietnamese waters?"
Kina:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.