2014-05-28

Testbana av E-highway/Elmotorväg på gång utanför Storvik

Vi har skrivit mycket om olika eltransporter på bloggen. Framförallt om elbilar, elbussar, Folkbanan och Hyperloopen.

Med anledningen av att en testbana för lastbilar kopplad till eltråd ska byggas i Sverige får vi nu anledning att skriva om det som kallas E-highways eller elmotorväg.

För en vecka sedan rapporterade Elektronik Tidningen att projektet Elväg Gävle nu är redo för att bygga en teststräcka för elväg utanför Storvik i Gävleborgs län. Elväg Gävle är ett samarbete mellan i första hand och Scania som arbetet på tekniken tillsammans ett par år nu. I Projekt Elväg Gävle ingår även Region Gävleborg, SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Boliden, Stora Enso, Midroc Electro Ernsts Express, Gävle Hamn mfl.

Siemens ligger bakom tekniken som kan beskrivas ungefär så här:

Ett kontaktledningssystem som påminner om det för pendeltåg installeras längs befintlig infrastruktur, enklast längs motorvägar. En lastbil med dieselhybridmotor kopplas till en genereator som driver en elmotor som i sin tur får kardanaxeln att rotera (sätter i sin tur drivhjulen i rörelse).

Lastbilen kan köra som vilken diesellastbil som helst (och tankas med diesel) men när den kör på motorväg som är utrustad med kontaktledningar förs en intelligent strömavtagare monterad ovanför förarhytten upp mot kontaktledningen. När kontakt upprättats, antingen automatiskt eller av föraren manuellt drivs lastbilen helt på el.

Se hur det funkar i videon nedan:


Tanken är att i första hand minska bränslebehovet för tunga lastbilar på väg och samtidigt minska utsläppen. Även om denna tanke är god och ett klart fall framåt skulle vi gärna se att man frångår dieseldriften helt. Om en lastbil kör 80-90 % av tiden på motorväg mellan stora städer skulle slutsträckan kunna drivas av ett kraftfullare litiumbatteri likt de som sitter i Tesla Motors elbil Tesla Model S.

Genom att bygga ett kontaktledningssytem mellan Göteborg-Malmö, Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm samt Stockholm-Sundsvall skulle större delen av Sveriges viktigaste transportleder på väg täckas in. Sluttransporten från motorväg till leverans eller avhämtning med lastbilen skulle säkerligen kunna ske HELT på batteridrift. Batteriet skulle sedan kunna laddas vid avhämtning och avlämning av gods och även när lastbilen är uppkopplad mot kontaktledningen längs motorvägen.

Sveriges viktigast motorleder skulle räcka långt (ja Kiruna är också viktigt!)

Helst skulle vi givetvis i första hand se att järnvägen underhölls (!) och byggdes ut för att hantera en större andel av godstransporterna i Sverige. Järnvägstransporter kräver betydligt mindre energi och investeringar än att underhålla asfaltsvägar och hålla lastbilar rullande på vägarna. Järnvägen bör därför vara fokus för att säkra Sveriges transporter.

Ett hållbart transportsystem är livsviktigt för Sveriges ekonomi. Sverige har till skillnad mot grannlandet Norge inte någon egen olja för att säkra tillgången på diesel och bensin till våra transporter. Vare sig det uppstår en krissituation på grund kortsiktig bränslebrist i form av begränsade diesel och oljeimporter eller vid den nedgång i världens oljeproduktion som väntar inom några år i, står Sveriges livsmedelsförsörjning och ekonomi och faller med vägtransporterna idag

Vi ser därför E-highways helt klart som ett fall framåt och något som avsevärt skulle minska Sveriges oljeberoende inom transportsektorn. I kombination med en utbyggt (och fungerande!) järnvägssystem för både gods och persontransporter skulle Sveriges sårbarhet minska betydligt mot idag.

Låt oss hoppas att Siemens och Scania inte är för trångsynta att de håller döva örat till företag som Tesla Motors som har potentialen att öppnar upp för en helt ny typ av användning av batterier i till exempel tunga lastbilar för E-highways.  

Nedan Siemens testbana av E-highway utanför Berlin, här i samarbete med Mercedes. När får vi se en sådan utanför Storvik med Scanias lastbilar eller snarare när vi får vi se E-highways i Sverige i riktig trafik!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.