2015-04-14

Oljebarometern -14 april

Peak Oil måste läsas

Oil companies’ profits hit by quest for crude price exposure, Tom Bergin, Reuters, 13 April 2015
-Oljebolag som Shell, BP och Total hade räknat med flera hundra miljoner dollar för varje dollar per fat oljepriset skulle stiga. Istället har oljepriset halverats sedan i somras och vinsterna har istället minskat minst lika mycket som man räknat med att de skulle öka.

Make room, Iran tells OPEC, Daniel J. Graeber, UPI, 14 April 2015
-Irans oljeminister sa idag att OPEC bör sänka sin produktion med minst 5 % för att skapa utrymme för Iran att producera på tidigare nivåer. Blir intressant om Saudiarabien och övriga arabländer kan enas om detta för att inte oljepriset ska falla ytterligare vilket troligen annars blir följden av att ökad produktion från Iran blir tillgänglig på marknaden.  

Iran says it's ready to send gas to Europe, Daniel J Graeber, UPI, 13 April 2015
-Världens näst största gasreserver finns i Iran. Om sanktionerna mot Iran lättar ser landet gärna att denna gas går via pipeline till Europa. Ryssland skulle därmed tappa delar av sin kontroll över den europeiska gasmarknaden men det är knappast något problem för Putin som redan säkrat ett gigantiskt gasavtal med Kina.

Ekonomicirkusen

Tillväxten i världshandeln nere på bottennivå, Gunilla von Hall, Svd, 14 April 2015
-Hur var det nu med kunskaperna om exponentiell tillväxt? Lägsta tillväxtsiffrorna i världshandeln sedan 1990. Ja det är väl verkligen tur det, hur skulle det annars se ut! En kaka som växer sig större och större varje år kan ju inte växa lika många procent varje år då skulle planetens resurser vara slut för länge sedan. Kom ihåg att vi var färre 1990 och därför konsumerade mindre. Framförallt förväntade sig inte flera 100 miljoner kineser, indier och människor i Mellanöstern att de skulle ha samma levnadsstandard och därmed energikonsumtion som oss i väst. Ekonomer bör lyssna på Albert Bartlett varje gång de vaknar på morgonen.

Milestones in Bond Insanity: Mexico Sells 100-Year Bonds, Michael Shedlock, Financial Sense, 10 April 2015
-Mexiko säljer statsobligationer i EURO som förfaller om 100 år! Det är vad vi kallar förtroende för euron! Kreativiteten i vår skuldtyngda värld vet inga gränser.

Folkpartiet hoppar av försvarssamtalen, Lars Wilderäng/Cornucopia, 13 April 2015
-Citat ur inlägget som säger det mesta: "ÖB har likt en myndighet, som inte får tillräckliga medel för att uppfylla sitt uppdrag, t ex Migrationsverket, krävt fyra miljarder SEK till om året för att ens klara den av riksdagen ålagda Insatsorganisation 2014, avsedd för den eviga fredens ljuvliga tid. Det översätts till 17.5 GSEK under mandatperioden. Folkpartiet ville dock endast anslå 17 GSEK, mot moderaternas 10 GSEK och regeringens 6.2 GSEK under fem år. Inget av förslagen når alltså ens upp till begärd miniminivå". 

Det nya Kina

China gets 40-year rights at Pakistani port, Wang Ting, China Daily, 14 April 2015
-Kina har nu fått tillstånd att sköta den strategiskt viktiga hamnen i Gwadar i Pakistan. Kontraktet sträcker sig över 40 år. Hamnen ska vara helt redo för användning i slutet av året. Olja från Mellanöstern kan tex lastas på via denna hamn och transporteras via arabiska havet vidare till Kina.

How China grew desperate to conceal its power from the world, Mehreen Khan, The Telegraph, 11 April 2015
-Hur kommer den Asiatiska inftrastrukturbanken (Asian Infrastructure Investment Bank) utvecklas framöver och hur påverkar den relationerna mellan Kina och USA. Se även tidigare inlägg.

Ny Teknik och övrigt

Svårt få igenom förbud av ”mördarrobotar”, Erik Olsson, DN, 14 April 2015
-Läs gärna Johans artikel i OM omställning "Autonoma maskiner och artificiell intelligens" eller tidigare inlägg för att sätta in er i denna viktiga fråga.

Sweden’s Intruder Sub Turns Out to Be a Workboat, Naval Today, 14 April 2015
-Alltid lika tacksamt när utländsk media konstaterar hur kloka vi är i detta land...eller var det en ubåt trots allt men inte politiskt lämpligt/försvarspolitiskt motiverat med dagens budget...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.