2015-04-15

EIA kommer med nya opålitliga prognoser om USA:s energioberoende

Amerikanska energimyndigheten EIA kommer ofta med prognoser om hur mycket nya olja och gas USA ska producera i framtiden. Men är kända för att pricka fel, grovt.

I EIA:s Annual Energy Outlook, Early release review 2014 gjorde man följande prognos:

Graf från EIA, AE 2014 Early release review, s 13 (vår översättning) 

USA skulle alltså 2040 fortfarande behöva importera 32 % av sin bränslen, särskilt olja. Inget tal om att USA skulle bli energioberoende alltså även om man lätt kunnat få det intrycket av att läsa amerikansk såväl som svensk media.

Idag har EIA lagt fram nya prognoser för USA:s framtida energiberoende på myndighetens sida.


EIA skriver:

"Prognoser i EIA:s årliga Energy Outlook 2015 (AEO2015), släppt april 14, visar möjligheten att utradera USA netto energiimport någon gång mellan 2020 och 2030. Detta reflekterar både förändringar på både utbuds- och efterfrågesidan, detta då tillväxten i olja och naturgasproduktion och användningen av förnyelsebart  samt effektiviseringar på efterfrågesidan som håller tillbaka efterfrågan. USA har varit en nettoimportör av energi sedan 1950-talet".

Detta låter ju fantastiskt men sedan läser man bloggrannen Lars Wilderängs analys av den snabbt fallande produktionen av skifferolja i USA just nu, ni vet den produktion som utgör i princip hela USA:s ökade produktion av olja de senaste åren. För övrigt står USA för cirka 70 % av  den ökade oljeproduktionen i världen de senaste åren medan det övriga kommer från Kanadas oljesand.

Världens konventionella, relativt billiga och lättåtkomliga oljeproduktion har dock legat kvar på ungefär samma nivå sedan 2005.  

Som vi skrivit om många gånger tidigare här på bloggen är skifferproduktionen i USA en bubbla. Aktiviteten i oljeindustrin är dessutom mycket sårbar för låga oljepriser och världens ekonomiska tillväxt mycket sårbar för långa perioder av höga oljepriser (tänk 110 dollar per fat som det snittat på de senaste åren). Ett dilemma om något.

EIA:s nya prognos om att USA:s energiimport och energiexport ska komma i balans någon gång mellan 2020 och 2030 ska därför tas med en stor nypa salt. USA kommer säkert exportera skiffergas i många år till för att det helt enkelt inte är lönsamt att sälja den på den amerikanska marknaden där gaspriset inte ens täcker omkostnaderna i dagsläget.

Annat är det om man kan sälja den på den europeiska och asiatiska marknaden där man betalar mer för gasen. Men det kan visa sig att konventionell gas från Ryssland, Iran och Turkmenistan kan säljas billigare och med lönsamhet till skillnad mot den flytande naturgas som skeppas med fartyg från Nordamerika...

I vår nysläppta bok Olja för blåbär -Energi, makt hållbarhet ägnar vi ett kapitel åt "Skifferdrömmar och andra fossila förhoppningar".

Allt är inte som det verkar på energimarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.