2015-04-30

Svt:s Mats Knutsson talar rent struntprat om USA:s olja och Europas elpriser

Tidigare har vi visat hur en så kallad expert kan få stort utrymme i media trots fundamentala felaktigheter i sina uttalanden som inte stämmer överens med verkligheten. Nu är det dags igen men denna gång är det Svt:s inrikespolitiska kommentator/expert som är ute och cyklar då denne inte ens gjort grundläggande research.

En av våra uppmärksamma läsare tipsade oss nämligen om följande: I bästa sändningstid av Rapport i tisdags säger Mats Knutsson bland annat att Vattenfall har svårt att konkurrera med dyr kärnkraft för att man i USA numera producerar billig olja med hjälp av fracking...Vidare säger Knutsson att det lett till en global nedgång i energipriser som minskat Vattenfalls intäkter...

I en artikel som publicerades på Svt:s tidigare samma dag får vi höra fler rena felaktigheter:

"Regeringens höjning av effektskatten, som Björklund kritiserar så mycket, har helt klart betydelse för Vattenfalls beslut att lämna nya besked om Ringhals. Men kärnkraften brottas i dag också med andra lönsamhetsproblem. Elpriserna har halverats de senaste åren, både på grund av den ekonomiska krisen i världen men också på grund av att USA nu i praktiken är självförsörjande när det gäller energi. Hydraulisk sprängning, eller fracking som det också kallas, har gjort det möjligt att utvinna olja som tidigare inte kunnat utvinnas. Därmed pressas energipriserna globalt.

Ok, låt oss börja med Knutssons påstående att "USA numera producerar billig olja". Som vi rapporterade i föregående inlägg har ofantliga mängder pengar från i första amerikanska Federal Reserve, sedan finanskrisen bröt ut 2008 bland annat strömmat in i amerikanska skifferbolag via investmentbanker. Detta tillsammans med ett historiskt högt oljepris som fram till i somras låg på runt 110 dollar per fat har möjliggjort att en mycket energikrävande och kapitalintensiv teknik kallad hydraulisk fracking kunnat blåsas upp USA:s olje- och gasproduktion likt en jätteballong.

När ineffektiva och i grunden olönsamma reserver utvinns bara för att det plötsligt strömmar in krediter på marknaden skapas en obalans på oljemarknaden där inte den med bästa oljetillgångar och mest effektiv verksamhet nödvändigtvis vinner. Oljeprisets tidigare stabilitet (om än stigande) rubbas därmed och livsnödvändiga intäkter för länder som Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait,Venezuela mfl blir mer osäkra.

För USA som i många år fått se sin handelsbalans och statsskuld stiga kraftigt till stor del pga ett stigande oljepris och en ökad import av olja har den ökade produktionen av skifferolja och skiffergas inneburit minskade importkostnader och bör tilläggas -stor politisk prestige. Men USA är långt ifrån att bli energiförsörjande. I början av 2014 var amerikanska energimyndigheten, EIA:s prognos att landet skulle behöva importera 32 % av sina fossila bränslen, främst oljan 2030, mot ca 40 % idag.

I den senaste prognosen som vi rapporterade om för två veckor sedan, talar EIA om att USA:s energiexport och energiimport ska nå jämnvikt 2040...EIA brukar missa i sina prognoser men inte ens om de skulle stämma är det något tal om att USA snart kommer bli energioberoende/självförsörjande på energi. Att då som Knusson tala om att de i praktiken är självförsörjande visar på stora brister i kunskap.        

Den amerikanska skifferoljan är inte konventionell olja, dvs det man inom oljeindustrin kallar billig olja utan icke konventionell olja där den utvinningsbara oljan, de så kallade reserverna, räcker år och inte årtionden. Skifferoljan ger därför en energivinst som är runt en femtedel eller ibland en tiondel mot den olja som utvinns i tex Mellanösterns öknar.

Just nu försöker Saudiarabien och övriga OPEC-länder i främst Mellanöstern smula ner det produktionsöverskott som skapats i USA med frackingen genom att hålla produktionen över vad som efterfrågas så att oljepriset hamnar under av vad de flesta amerikanska oljebolag som utvinner skifferolja kräver för att få lönsamhet.

Slutsatsen är att även när oljepriset når nivåer där skifferoljan kan utvinnas med lönsamhet igen är dessa bara några års ökad produktion i USA något som den mest omfattande studie som gjort av skifferboomen i USA visar. Energikurvan kommer med andra vända igen för USA och därmed får övriga världen förlita sig på olja från i huvudsak Mellanöstern, Ryssland och Kaspiska regionen igen för här kan i ordets rätta bemärkelse fortfarande talas om billig olja. Detta område kallas för övrigt den Strategiska ellipsen och är något man läsa om i detalj i kapitel 7 i vår nyligen släppta bok Olja för blåbär - Energi, makt och hållbarhet.  

Vad det gäller skiffergasen som exporteras i form av flytande naturgas (LNG) till Europa och Asien görs det inte för att USA har en massa gas över (eller för att man är självförsörjande på energi i landet!) utan för att gaspriset i USA ligger under vad man kan få lönsamhet med. Men under 80 dollar fat är det inte ens lönsamt att exportera LNG till Europa och Asien.

Ett halverat oljepris är en konsekvens av ett oljemarknadskrig framkallat av en finanskris som lösgjort enorma mängder fria krediter som tillsammans med en stagnerande global konventionell oljeproduktion sedan 2005, skapat förutsättningar för en tidigare olönsam utvinning i USA.

Knutsson har alltså helt fel när han ger sken av att USA:s skifferproduktion är räddningen för den globala ekonomin, helt enkelt för att ökad tillgång till billig energi är det som får/fått tillväxthjulen att snurra inte en ökad andel dyr energi.

Istället för att lyssna till en inrikespolitiskt expert kanske Svt fortsättningsvis ska intervjua någon annan när det gäller en analys av energimarknaden. Vi värdesätter i alla fall tex Arthur Bermans kunskaper högre, då denne är geolog samt energikonsult och anlitats av många internationella energibolag, investerare och intervjuats i amerikansk media just när det gäller olje- och gasproduktionen i USA.      

En "expert" är tydligen inte expert på allt...
Klicka på bilden för att komma till inslaget, Rapport 28/4, kl. 19.30. Knutsson pratar 08.30-10.10.    

1 kommentar:

  1. Knutsson sympatiserade med Kfml(r) i ungdomen - kanske än i dag.
    Finns ingen anledning att bry sig om vad denne PK antisvensk säger.

    SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.