2015-04-02

Lagförslag om förbud av fracking i Tyskland bekräftar trend

Det går sannerligen inte så lätt för oljeindustrin just nu. Oljepriset har halverat sedan i somras med följden att antalet aktiva riggar för utvinning har minskat dramatiskt, lönsamheten för ny utvinning och underhåll av på pågående lyser med sin frånvaro och tusentals anställda inom industrin har fått gå på kort tid. 

Samtidigt har motståndet mot spridningen av den uppskruvade frackingboomen i USA fått fäste i allt fler länder. Ja, även amerikanska protester har börjat ge resultat. I december förra året införde delstaten New York ett totalförbud mot fracking efter de största miljöprotesterna i delstatens historia.

"Skulle jag vilja bo i ett samhälle som tillät fracking? Svaret är nej", sa den miljökommissionär för Department of Health som granskat frackingen för delstatens räkning när han presenterade resultaten av granskningen.

Fracking som alltså återupplivats och förfinats de senaste åren då de lågt hängande frukterna när det gäller oljeutvinningen redan är plockade. En metod där vatten, sand och en blandning av kemikalier pressas ner i marken med högt tryck för att spräcka upp marken och därigenom komma åt olje- och gaskällor från så kallade skifferformationer.

Något som bland annat kan leda till jordbävningar, föroreningar av grundvattnet och attrahera en hel del dåliga lån.

Nu har ett lagförslag lagts i Tyskland om ett förbud mot fracking till minst 2019. Förslaget innebär ett totalförbud mot fracking ner till 3000 meters djup och dessutom helt inom naturskyddade områden och naturvårdsparker. Förslaget ska framöver diskuteras i det tyska parlamentet.  

Sedan tidigare har ett förbud mot fracking av gas och olja -förbjudits i Frankrike, Bulgarien, Rumänien, Skottland har satt stopp för frackingtillstånd av gas och olja tills vidare medan det i England är tillåtet men under "strikta miljö och säkerhetsregler".

De största skifferfyndigheterna i Europa finns i Polen, Frankrike, Ukraina och Rumänien enligt amerikanska energimyndighetens beräkningar. Fyndigheterna i övriga Europa anses väldigt små men det hindrar inte att man ger sig efter dem ändå...

Sverige då? Ja det finns intressen för utvinning av olja och gas trots att Sveriges Geologiska Undersökning konstaterat att "det finns begränsade förutsättningar för olja och gas i svensk berggrund".

De största skiffergasreserverna i världen (den utvinningsbara oljan) 

Källa tabell: EIA

De största skifferoljefyndigheterna i världen 
Källa tabell: EIA

Det bör här noteras att världens största oljereserver (inklusive skifferreserver) finns i Saudiarabien, Iran, Irak och Förenade Arabemiraten medan de största gasreserverna finns i Ryssland, Iran, Qatar, Turkmenistan (Enligt BP Statistical Review of World Energy 2014). USA hamnar endast på plats 10 bland oljereserverna totalt och på plats 5 bland gasreserverna i världen.

Kina är det undantag som sticker ut mest. Där har skifferutvinningen från USA omfamnats och stora satsningar görs men kompetensen och infrastrukturen saknas ännu för en utvinning i någon större skala.

Satsningen på skifferolje- och skiffergasutvinning kommer sannolikt öka i takt med att redan sinande konventionella olje- och gasfält måste ersättas med ny produktion. Detta för att det inte finns några andra alternativ (bland de fossila energikällorna) som kan sättas i verket tillräckligt snabbt.

Men som investeraren Eric Townsend frågar sig, är det rimligt att anta att världen ska få fram 8-9 skiffersatsningar av USA:s storlek de närmaste åren bara för att ersätta nedgången i dagens oljefält? Följdfrågan är förstås om vi vill göra det och om inte resurserna istället bör fokuserat på en omställning bort från den fossilberoende ekonomin då detta tar årtionden att genomföra.

Fundera själva- Glad påsk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.