2015-04-19

Fullskalig Hyperloopanläggning ska stå klar 2018

I slutet av januari rapporterade vi om att Hyperloopen skulle börja byggas i form av en testanläggning i Texas. Hyperloopen vadå undrar någon? Läs mer om det här.

Vi skrev då att en 8 km lång testanläggning för utveckling och testande för en senare fullskalig bana/anläggning skulle byggas av Musk och dennes ingenjörskollegor vid SpaceX och Tesla Motors .

Musk talade då om att Hyperloop-anläggningen med största sannolikhet skulle byggas i Texas. Tanken är att företag och privatpersoner ska kunna delta i tävlingar och projekt för att
utveckla och optimera tekniken för en senare fullskalig anläggning.

Sedan tidigare har bland annat en JumpStartFund för utbyte av idéer mellan ingenjörer, investerare och andra med intresse av Hyperloopen startats. Den leddes till en början av två framstående ingenjörer i en månad: Marco Villa, före detta chef för "mission operations" för SpaceX och Patrica Galloway, den första kvinnliga presidenten för American Society of Civil Engineers.

Nu har Hyperloop Transportation Technolgies Inc. (HTT) bildats där bland annat 200 ingenjörer och innovatörer från NASA, Yahoo och Airbus fått tillstånd att bygga en fullskalig Hyperloop-bana i Quay Valley i Kalifornien 2016.

HTT leds av entreprenören Dirk Ahlborn som är VD men som han själv beskriver det är han bara ansiktet utåt, den riktiga magin ligger i alla frivilliga ingenjörer, studenter och eldsjälar som på olika sätt driver projektet framåt.  

Studenter från University of California Los Angeles (UCLA) ska tex närstudera Elons testanläggning. Erfarenheter från denna ska sedan kunna appliceras på den fullskaliga Hyperloop-banan i Kalifornien.

Planen är att en fullskalig bana ska stå färdig 2018. Den ska till en början transportera kapslar med plats för 28 personer likt rörpost, i en hastighet av "bara" 360 kilometer i timmen. Denna bana precis som Elons testanläggning blir ca 8 km lång. Men dessa kapslar ska sedermera färdas i överljudsfart i den tilltänkta Hyperloopbanan mellan Los Angeles och San Francisco, vilket är målet.    

Vi får säkert anledning att återkomma till Hyperloopen mer framöver.

Till dess, se gärna mer om Hyperloop-anläggning i videon nedan.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.