2016-02-29

Sveriges VA-system kan avlastas med smarta toalett- och komposteringssystem

Sveriges vatten och avloppssystem är på många håll flera hundra år gamla. Varken underhållet eller ny utbyggnad klarar den ökade påfrestningen som riskerar att leda till kollapsande system i många svenska kommuner. En ny verklighet kräver nytänkande men kanske står en av lösningarna att finna i svensk teknik. 

Sedan 1920-talet har det installerats WC-system i Sverige och utbyggnaden av VA-system för landsbygden pågår fortfarande. Samtidigt krävs ökad tillgång till vatten, nya reningsverk men framförallt tvingas boende på landsbygden att betala höga anslutnings- och anläggningsavgifter på ibland hundratusentals kronor.

Detta bidrar till en avfolkad landsbygd där pensionärer med låg inkomst tvingas flytta och avskräcker yngre från att flytta ut på landet.  Men utbyggnaden av VA-systemen är feltänk. Med en snabbt växande befolkning i Sverige krävs nytänkande med fokus på ett kretsloppstänkande för att resurserna ska räcka till. Detta gäller såväl vattenåtgången, kommunens resurser och behovet av ökad lokal matproduktion. Här kan landsbygden och mindre samhällen spela en viktig roll.

Nyligen skrev Rickard Silverfur, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna m fl. i en debattartikel i Dagens Samhälle att kommuner, VA-hållare och fastighetsägare inte lever upp till sitt ansvar. Att klimatanpassning för översvämningar ignoreras när det som krävs är ökat underhåll och uppgradering av åldrande system. 

Detta är viktiga konstateranden men otillräckliga åtgärder. Vattenläckan i Köping och Munktorp som bland annat stängt all sjukvård påminner oss om hur sårbart samhället blivit genom sitter beroende av centrala system.  Framtidens utmaningar kräver flexibilitet och motståndskraft därför måste vi börja bygga många självbärande system. Men då krävs att vi även löser ett annat problem.

Nyligen stämde Tyresö kommun en boende i kommunen för att personen i fråga inte vill betala en  anslutningsavgift för kommunalt VA. Vad som är anmärkningsvärt med detta är att personen redan har ett VA-system som är godkänt av kommunen sedan tidigare. Ett öppet brev har skrivits om fallet i Tyresö av Kalvfjärdens vänner om detta fall kan ni läsa mer här.

Det finns idag flera godkända toalett och komposteringssystem som är utvecklade i Sverige och som till skillnad mot ett WC-system inte behöver tillgång till spolande vatten eller vara kopplat till kommunalt avloppssystem.  

Ett exempel är svenska CompostEra som uppfinnaren Carl Lindström ligger bakom. CompostEra eller Klokatoalett som det även kallas har ett toalett- och komposteringssytem där fekalier renas från patogener genom långsam nedbrytning. Avloppsvatten är så rent att det kan användas direkt i trädgården som gödningsmedel. Systemet kan även användas för att framställa jord.

Denna svenska teknik för toalett och komposteringssystem används med framgång i USA och Indien har på sistone visat intresse för den. Det är dags att Sveriges kommuner och företag uppmärksammar denna teknik, de har bara att vinna på detta.

Med ett ökat tryck på kommunernas VA-system, ökat behov av vattenkällor och kommuners ansträngda ekonomi kan de moderna toalett- och komposteringssystemen inte bara skapa avlastning för åldrande och dyra VA-system utan även bidra till ett nytt kretsloppstänkande som gynnar småskalig matproduktion. Det kan i sin tur ge vatten på hjulen för landsbygden och den lokala ekonomin!     

Kika gärna på intervjun Johan gjorde med Carl Lindström om det smarta toalett- och komposteringssystemet CompostEra och döm själva. Detta är ej reklam och vi får ingen ersättning för detta inlägg men tycker tekniken är värd att uppmärksamma. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.