2016-02-02

Skifferbubblan i USA: Produktionen i den största skifferformationen faller


Men hur går det med USA:s skifferoljeproduktion? En indikation får vi genom en ny läsvärd rapport av David Hughes som än en gång slår hål på den så kallade skifferboomen i USA. Hughes är en mycket välrenommerad geolog och energianalytiker som bland annat ligger bakom den sannolikt mest omfattande rapporten om USA:s skifferproduktion som gjorts.  

I den nya rapporten som kom ut i december och är utgiven tillsammans med Post Carbon Instiute, tittar Hughes specifikt på USA:s största skifferformation för olja, Eagle Ford i Texas.  

Hughes konstaterar bland annat att den största delen av produktionen från Eagle Ford kommer från så kallade "Sweet spots", högproducerande områden. Av 31 oljedistrikt inom Eagle Ford formation, kom så sent som i juli, 81 % från sex av dessa distrikt. Men som Hughes pekar på kommer produktion från mindre produktiva delar av skifferformationen kräva ett högre oljepris för att vara lönsamma.

 Eagle Ford: USA:s viktigaste skifferformation hårt drabbat av oljeprisfallet
Graf från David Hughes och Post Carbon Instiutes rapport "Eagle Ford Reality Check"
  
Enligt preliminära beräkningar av amerikanska energimyndigheten EIA kommer produktionen från Eagle Ford-formationen falla till 1,2 miljoner fat per dag under januari. Det skulle innebära en minskning med över 400 tusen fat per dag eller 25 % produktionsnedgång sedan i mars när produktionen i Eagle Ford toppade på 1,61 miljoner fat per dag. 

Hughes visar återigen varför det är så viktigt att borra nya brunnar vid skifferformationer då produktionen i en skifferoljebrunn faller med i genomsnitt 77 % de första tre åren från att de börjat producera. Hughes skriver att Eagle Fords glansdagar redan är förbi efter bara sex års produktion och nämner att för att uppnå 1,6 miljoner fat per dag igen måste 2700 oljebrunnar färdigställas per år i regionen. Detta för att hålla tillbaka fallet i redan borrade brunnar och öka från den redan lägre produktionsnivån som ligger flera hundra tusen fat lägre än toppen i mars.

Enligt Hughes prognos fram till 2022 kommer produktionen kunna klättra tillbaka till nära toppnivån om antal producerande oljebrunnar ökar kraftigt men kommer sedan obönhörligt falla från 2017. Detta är i linje med David Hughes tidigare prognos att hela USA:s oljeproduktion, skiffer och konventionell tillsammans når sin peak/högsta nivå 2019. 

David Hughes prognos för Eagle Ford fram till 2022
Graf från David Hughes och Post Carbon Instiutes rapport "Eagle Ford Reality Check"

Vad skifferoljebolag med säkerhet gjort sedan oljeprisfallet inleddes i juli 2014 är att precis som i Eagle Ford koncentrerat produktionen till dessa sweet spots som ger mest olja for the buck. Detta har köpt många oljebolag dyrbar tid men om inte oljepriset klättrar tillbaka till runt 60-70 dollar inom de närmaste 1-2 åren får vi sannolikt se många amerikanska oljebolag som går under medan andra blir uppköpta av större bolag. 

En världsekonomi som redan balanserar på en skör tråd behöver knappast en skifferbubbla uppe på det men det är precis vad som skapats i USA. Detta sedan fria krediter från Federal Reserve efter finanskrisens utbrott 2007/2008 pumpats ut på marknaden och möjliggjort för investerare och finansinstitut att göra stora investeringar i skifferoljeindustrin, särskilt i många mindre och medelstora oljebolag som suttit på dåliga tillgångar och haft en dålig ekonomi. 

Bolag som är ineffektiva och går med förlust hade aldrig attraherat de investeringar som skifferindustrin i USA fått i ett "normalläge" men de dagarna är sedan länge förbi och någonstans måste pengarna ta vägen så varför inte i en skifferbubbla?

Hela David Hughes rappport om Eagle Ford kan läsas nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.