2016-02-07

USA på väg in i recession trots rekordstor kapitalflykt till landet?

Bloggrannen Cornucopia?/Lars Wilderäng rapporterar i ett läsvärt inlägg om den största kapitalflykten på minst 35 år från utvecklingsländerna till främst den amerikanska marknaden. Detta med anledningen av att Quartz i en artikel nu sammanställt data från Institute for International  Finance som visar att ett kapitalflöde (nettoflöde) på 735 miljarder dollar lämnade utvecklingsländerna 2015! 

För att förstå hur mycket detta är kan man kika på grafen Quartz sammanställt. Även 2014 var ett rekordår i fråga om kapitalflykt från i huvudsak Kina till USA med totalt 111 miljarder dollar som lämnade utvecklingsländerna. Men både 2014 och 2015 är extrema undantag. Sedan slutet på 1980-talet har kapital fullkomligt stormat in på utvecklingsländernas marknader och det har inte varit tal om negativ kapitalflykt från dessa samlade marknader, inte ens under finanskrisen 2007/2008.

Precis som Cornucopia noterar är kapitalflykten till den amerikanska marknaden en viktig förklaring till varför amerikanska börsen gått så bra sedan 2013, dollarns styrka relativt andra valutor -trots det extrema ränteläget. 

Av de 735 miljarder som lämnade utvecklingsländerna 2015 kommer hela 675 miljarder från Kina. Frågan är förstås varför så mycket kapital lämnar Kina. Att kapital lämnar konfliktdrabbade länder i Mellanöstern och Afrika är naturligt men så extrema volymer det rör sig om från Kina väcker många frågtecken.

En stor del kan säkert förklaras med en oro för den uppblåsta fastighetsmarknaden i Kina och att en medvetet avmattad tillväxt i Kina kommer slå hårt även mot internationella företag som verkar i landet. Att multinationella amerikanska företag tack vare den snabbt växande automatiseringen inom tillverkningsindustrin även kunnat flyttat hem tillverkningen till USA bidrar säkert också men vi har inga siffror på det i nuläget. Automatiseringen är förstås även ett svar på att lönerna bland kinesiska arbetare stiger.  

Men frågan är hur mycket av kapitalflykten som handlar om oro bland investerare och företag som faktiskt ser en risk för en riktig ekonomisk härdsmälta i Kina där konfiskering av kapital och fysiska investeringar inte kan uteslutas?   

Hur bra är då alternativet USA? 
Att USA av de flesta analytiker anses vara den minst instabila marknaden bland överlag instabila marknader globalt står klart. Men samtidigt finns det nu tecken på att USA kan vara på väg in i en recession . Chris Puplava på Financial Sense har i en läsvärd analys jämfört bankers minskade utlåning till små företag i USA med så kallade nonfarm payrolls -vilket är en välanvänd arbetsmarknadsindikator för varor tillverkningsindustrin och byggsektorn i USA.

Chris visar att korrelationen mellan minskad utlåning till små företag och nonfarm payrolls är mycket stark och att båda är nedåtgående just nu. Jämför man den minskade utlåningen med 1999 och tiden innan finanskrisen 2007 ligger de på samma nivåer nu. Om vi utgår från att nonfarm payrolls fortsätter neråt och bankerna inte öppnar för större utlåning till små företag kan detta vara tecken på att en recession i USA är på väg. Detta alltså trots historiskt oöverträffade stimulansåtgärder från Federal Reserve och en enorm kapitalflykt till den amerikanska marknaden. 

Vad ska man då ta vägen med sina investeringar?

Detta är högst individuellt och helt beroende på vilka risker man har råd att ta och vilken tidshorisont man investerar för. Att helt plocka hem sin investeringar på börsen just nu kan definitivt vara läge för om man tror man kommer behöva pengarna de närmaste åren.

Men placerar man långsiktigt och kan identifiera några icke-börsnoterade företag som har framtiden för sig kan det var ett sätt att minska risken för den börsstorm som kan vara i antågande. Att hålla en del av sina besparingar i fysiskt guld kan även vara ett alternativ. Vilket historiskt sett visat sig vara ett bra skydd för att behålla sitt värde/köpkraften i sina investeringar.

I år har tex värdet i guld per gram, mätt i svenska kronor stigit med ca 10,7 % och är på högsta nivån sedan slutet av september i fjol. Detta kan jämföras med tex svenska OMX Stockholm P1som backat nästan 6 % i år och Nasdaq som tappat 3,25 % sedan året inleddes.     

Guldpriset i SEK upp 10,7 % i år
 Graf hämtad från Libertysilver
 
Oavsett om USA är på väg in i en recension eller ej , står det klart att världsekonomin balanserar på en skör tråd och att 2016 sannerligen blir ett spännande år!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.