2016-07-02

Nordea exponerad mot Deutsche Bank -krisande systemkritisk bank

I en mycket läsvärd artikel av Michael Shedlock på Financial Sense kan vi läsa om hur den kanske mest systemkritiska internationella banken står inför en svår kris. Enligt Shedlocks beräkningar värderar marknaden nu banken 75 % lägre än det värde banken själv anger i årets första kvartalsrapport. Shedlock inleder med:
"Deutsche Banks aktiekurs har kollapsat till nivåer långt under Lehman (Brothers) under den stora finanskrisen. Vad är det frågan om?"
Deutsche Bank dras bland annat med enorm skulder kopplade till negativa derviat och långsiktiga skulder på vardera hundratals miljarder Euro. Med vad som kan vara en begynnande valutakris på grund av brexit och minskat förtroende för Euron, kan Deutsche Bank vara särskilt utsatt.

Shedlock frågar sig bland annat om Deutsche banks tillgångar är uppblåsta. Är så fallet är det minst sagt oroande med en bank som har insättningar till ett värde av 559 miljarder Euro...

Kikar ni på nedanstående som Shedlock har med i sin analys kommer ni upptäcka en oroande blå bubbla bland övriga Europeiska banker i blått, nämligen Nordea.

Deutsche Bank spindeln i nätet för det internationella banksystemet 
 Bild från artikeln "Diving into Deutsche Bank´s "Passion to Perform" Balance sheet", av Micheal Shedlock, Financial Sense

Att centralbanker och svenska Riksbanken är oroliga sammanfattas rätt väl av Brian Pretti i en intervju med Jim Puplava, även det i en artikel på Financial Sense:
"Vi rör oss nu mot sex raka kvartal med negativa redovisningar av S & P och ändå håller sig marknaden uppe, återigen för att centralbanker har lovat att de ska göra vad som helst trots att de underliggande förutsättningarna successivt försvinner". 
Det känns då betryggande med ett nytt svenskt skuldankare som precis klubbats igenom med en blocköverskridande regeringsöverenskommelse. För ett överskottsmål på en tredjedelsprocent av BNP och statliga garantier om att rädda Nordea och övriga fyra svenska systemkritiska banker är kassaskåpssäkert om Deutsche Bank måste räddas...

Kanske ändå vettigt och fundera på det där med Spara och slösa igen!


1 kommentar:

 1. Den offentliga sektorns nettoskuld på ca 30 procent av BNP i slutet av 1990-talet har övergått i en finansiell nettoförmögenhet på närmare 20 procent av BNP 2015. Detta var ett citat ur överenskommelsen.

  Jag tycker det känns viktigare att fler överbelånade förmås ändra sitt beteende. När räntan väl stiger kommer bolånekrisen och den blir troligen svårare än den i början på 90-talet, fler blir arbetslösa när efterfrågan minskar och konkurserna blir vanliga, men krisen är övergående.

  Fast visst kommer en krasch för Deutsche Bank att vara riktigt otäck och utlösa en ekonomisk nedgång i hela EU. Nordea ligger risigt till speciellt om Svd:s artiklar om FI:s rapport tas med i tankarna. Finns överhuvud taget en säker bank? Våra banker är till stor del för gigantiska och borde splittras i fler små men det går inte idag.

  Svåra ekonomiska beslut tas enklast av politiker när en kris är akut men knappast innan i en demokrati. Fördelarna med en demokrati är ändå stora.

  När det gäller konsekvenserna av det mer omskakande peak-oil har jag blivit lite mer optimistisk. Våra teknologiska verktyg blir allt bättre (alternativa energikällors kostnader sjunker snabbt) och möjligheterna till lönsam fusion i rimligt stora reaktorer verkar blivit betydligt närmare i tid.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.