2016-07-06

Sommarartikel i Destination: Hyperloop, höghastighetståg eller podcars?

Sommarnumret av nyhetsbrevet Destination av nätverket KOMPASS finns nu att läsa.

I detta nummer har Johan skrivit gästartikeln "Podcars kan möta framtidens transportbehov i städer och samhällen, inte Hyperloopen och höghastighetståg". En viktig jämförelse mellan Hyperloopen, höghastighetståg och Podcars/spårbilar som för att möta framtidens fossilfria transportbehov.

Nyhetsbrevet bjuder som vanligt på en spännande uppdatering om vad som händer på podcars-fronten som Johan rapporterade mycket om i samband med deltagandet vid Podcar City 9 konferensen i Silicon Valley i november. Den konferensen kan återses på vår youtube-kanal där föredrag och reportage finns samlade.

En stor nyhet är att det populära Podcar-systemet på Heathrows-flygplats nu äntligen verkar sprida sig utanför flygplatsområdet. Projektet GATEway, Greenwich Automated Transport Environment har nämligen tagit inspiration av podcar-systemet och dess poddesign för att satsa på ett förarlöst transportsystem London.

I sommarnumret kan vi även ta del av KOMPASS informativa spårbilsfolder som nu finns att läsa digitalt. Vi får även en uppdatering om podcar-systemet som investaren Richard Gariott med flera vill bygga i Austin, Texas något som vi skrivit om tidigare.

KOMPASS är ett nätverk av kommuner och andra som är intresserade av beställa spårbilssystem och är partipolitiskt och leverantörs-oberoende. Hittills har 20 svenska kommuner beställt förstudier om spårbilar/podcars-system, ungefär lika många är med eller har varit med i nätverket KOMPASS.  

Sedan februari är KOMPASS med i 2030-sekrtariet som med övriga partners strävar efter en fossilfri fordonsflotta till 2030. Vi menar att ska det målet ens vara nära att bli verklighet bör podcars övervägas i många svenska städer, i synnerhet för arbetspendling och daglig persontrafik inom och till städerna.

Vi kommer troligen båda delta vid Podcar City -konferensen i Antwerpen i slutet av september där vi fått uppdraget att filma och bevaka konferensen på plats. Se gärna även tidigare artiklar av Johan för KOMPASS.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.