2016-07-12

Japan öppnar dörren till ny konstitution, målet medlemskap i NATO?

Att vända kappan efter vinden är det många nationer som gör när det blåser ljumt eller hårt i en riktning som verkar vara mer än kortvarig. Men det blir sällan som man tänkt sig, det har Japan fått erfara många gånger men det verkar som det tedrickandet landet som så många andra nationer inte har lärt sig av sina egna misstag.  

Vi ska snart komma till vad vi menar kan vara en klurig väg mot ett japanskt NATO-medlemsskap och en premiärminister med ökade maktbefokenheter med eko från en tid många trodde var förpassat till japans mörkaste historiekapitel.

Det japanska parlamentsvalet i den övre kammaren är nämligen nu avslutat och 121 platser, eller hälften av platserna, är nu fördelade och vi kan konstatera att vi är ett steg närmare det vi skrev om i föregående inlägg. Det som kan bli början på en historisk förändring i Japan.

Sittande partiet Liberal Democratic Party (LDP) med premiärminister Shinzo Abe har nu tillsammans med sina två allierade vunnit två tredjedels majoriet även i övre kammaren. Tillsammans med motsvarande övertag även i undre kammaren innebär det supermajoritet och att Abe nu tillsammans med sina konservativa allierade framtvinga en folkomröstning om förändringar i konstitutionen,

Detta rapporterar The Japan Times rapporterar om i en läsvärd artikel om valresultatet där det även
står att LDP redan 2012 föreslog en ändring av artikel i 9 konstitutionen "för att kunna upprätthålla nationella försvarsstykor och för att kunna använda rätten till kollektivt självförsvar fullt ut, eller rätten att delta i strider då ett land som är Japans allierad blir attackerad."  

Det rör sig i sådant fall om en fundamental förändring av artikel 9 som i dess nuvarande form alltså inte ens tillåter att Japan upprätthåller egna militära land, sjö och luftstridskrafter. Även om Japan på pappret i allra högsta grad har en egen försvarsmakt får den idag inte användas för att tex stödja amerikanska militärstyrkor medan USA däremot har en skyldighet/löfte om att försvara hela Japans territorium mot utomstående angripare.

Detta föranleder oss till möjligheten att Japan stryker artikel 9 med syfte att öppna för ett medlemsskap i NATO. Något som skulle innebära övningar med NATO i japanska och internationella vatten...  Signaler till Kina att hålla sig borta, vilket skulle vara mycket provocerande för Bejingregimen men skulle vara tacksamt för USA:s 7:e flotta som skulle kunna få avlastning i regionen.

Amerikanska hangarfartygsstyrkorna har minskat till att idag "bara" vara 10 stycken. Dessa är extremt resurskrävande och måste då och då underhållas i komplett utrustade amerikanska hamnar/varv på amerikanska öst- och västkusten. Dessa kolosser ska även kontinuerligt fyllas med proviant och tankas (för flyg/helikoptrar ombord) från fartyg som färdats långt vilket gör dem sårbara.

Hangarfartyget USS Ronald Reagan,
 tilhörande 7:e flottan vid Yokosuka i Japan
Bildkälla: Wikipedia commons, publika rättigheter

Det är historiens ironi att Japan idag behöver hjälp att försvara sig av USA mot Kina. Förenta staterna som under andra världskriget stod på Kinas sida för att kämpa mot Japan... Under 1930-talet var Japan en ekonomisk och militär supermakt i Sydostasien där Kina slog sig slätt i jämförelse. Endast Tyskland och spelade i samma liga.

Idag är det Kina som är regionens, ja hela Asiens dominant ekonomiskt och i allt större utsträckning   även regionens militära supermakt och Japan som lever i dess skugga. I detta läge är det säkert många av västmakterna, i synnerhet USA som inte längre tar så hårt på att Abe och LDP mfl i Japan vill ändra landets konstitution,

Men det finns även andra oroande tecken med att Abe och LDP nu fått supermajoritet i båda landets parlamentariska kammare. I artikeln i The Japan Times menar man att det idag inte finns den majoritet som krävs för att en konstitionsförändring ska kunna genomdrivas. Detta då det i mars gjordes en opionsundersökning som visade att 61 procent av japanerna var emot en förändring och endast 35 % var för.

Samtidigt pekas det på riskerna att det succesivt kan introduceras reformer som ger premiärministern ökade maktbefogenheter som kan införas i händelse av undantagstillstånd för att kunna införas vid tex jordbävningar...

Med andra ord stegivsa närmande för att uppnå acceptans hos tillräckligt många japaner att vid ett senare tillfälle tex stryka artikel 9 och därmed ändra konstitutionen på ett sätt som idag inte är ok. Men inte bara det. Ökade maktbefogenheter till en person och den sittande regeringen som inte på något sätt är demokratiskt eller stärker Japans möjligheter att bygga ett resilient samhälle för att hantera olika kriser och minska sitt extrema fossila energiberoende.        

Den sittande regeringen och premiärministern har uppmuntrat en ekonomisk politik som uppmuntrar konstgjord andning genom att låta statens centralbank trycka pengar i aldrig tidigare skådat takt och omfattning detta medan landets fossila energiberoende inte hanterats annat än genom att stödja Toyotas satsning på infrastuktur för vätgasmackar i landet...business as usual bara utan kejsarens kläder.

Japansk kultur är faschinerande och många miljoner har en sund inställning till naturen och dess begränsade resurser, många har även god beredskap för kriser sedan många års erfarenhet av tsunamis och naturkatastrofer men just nu lamslås många av dessa krafter av en politik som lever i det förflutna.

Just nu står hoppet till Natsuo Yamaguchi och andra inom Komeito-partiet som förvisso regerar med LDP-partiet men där många av dess sittande representanter i överhuset istället för radikala konstitutionella förändringar förespråkar en hälsosam naturlig miljö och ökat självbestämmande på lokal och regional nivå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.