2011-12-08

Ökade lastbilstransporter i vinter

Kraftigt höjda banavgifter leder nu till att tågoperatören CargoNet väljer att använda lastbilstransporter istället för järnväg. Detta drabbar framförallt Västerbotten, Norrbotten, Skåne och Västra Götaland. Detta skriver bland annat transportnet.se  om.

Video om detta här.

Höjda banavgifter går helt stick i stäv med den svenska linjen och den policy Svenska kommissionen mot oljeberoende (se under "Måste läsa doks" ovan) skrev i sin rapport "På väg mot ett oljefritt Sverige", 2006.  Rapporten satte som mål att Sverige skulle bli oljeoberoende 2020, något som bland annat Chris Martenson blivit imponerad av...

Vi kan nu konstatera att Sverige istället för att minska sin sårbarhet för Peak Oil och ett allt högre oljepris nu ÖKAR sitt beroende av billig olja ytterligare, för ett transportsystem som redan domineras av lastbilar. Detta är TOTALT VANSINNIGT!

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin säger att "Regeringen måste avstå från banavgiftshöjningen på 140 miljoner kronor per år" och att "Svensk industri måste ha konkurrenskraftiga möjligheter att bryta sitt oljeberoende"

Gustav Fridolin menar vidare att det "inte är ansvarsfullt av regeringen att tala fint om miljö i Durban samtidigt som man styr om godstrafiken från järnväg till långtradare på hemmaplan".

I Norrbotten Kurirens artikel "Vill fortsätta-men ingen drar vagnarna"  står det att läsa:

"Cargonet uppger att en förutsättning för att kunna genomföra transporterna är att Green Cargo, som är den nuvarande tågoperatören, förlänger tågdragningsavtalet. Om det inte görs blir effekten som Kuriren tidigare har berättat - godset flyttas ut på vägarna redan på måndag." Alltså redan på MÅNDAG kan vi se fler lastbilar på vägarna!

Tidigare vintrar har vi också kunna läsa om hur kapaciteten för snöröjning av järnvägen varit minst sagt bristfällig, även godstrafiken har tvingats omlokaliseras från järnväg till väg för att kunna möta kunders krav om snabba leveranser enligt "just in time" -modellen.

Utvecklingen från ökade lastbilstransporter och minskade järnvägstransporter är dock inte främst en fråga om dubbelmoral i miljöfrågan för minskade utsläpp i Sverige. På kort sikt och meddellång sikt är detta främst ett fundamentalt hot mot svensk ekonomi. I takt med Peak Oil och en nedång (nu en platå) i den konventionella råoljeproduktionen i världen kommer oljepriset fortsätta stadigt uppåt, vilket (bland mycket annat) får till följd att våra dieseldrivna lastbilar blir ett MYCKET dyrare alternativ (läs ohållbart).

Vi ser nu alltså ökad sårbarhet för Peak Oil:s effekter på Sverige vilket är minst sagt oroande.
För ytterligare läsning om banavgifterna och CargoNet läs gärna Fraktbolag väljer väg före tåg, av Norrbotten Kuriren.

Norrbottens Kuriern , Fraktbolag väljer väg framför tåg. 2011-11-30

Norrbottens Kuriern, Vill fortsätta men ingen drar vagnarna. 2011-12-06

Transportnet.se, Miljöpartiet vädjar till regeringen att rädda kombitrafiken. 2011-12-07

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.