2013-04-02

Först USA, sedan Kina nu Indien och Ryssland-okunskapens pest sprider sig

Vi har nu i otaliga inlägg rapporterat om hur USA genomgår en ekonomisk och ekologisk ohållbar skifferboom som vi nu bland annat kan bevittna från rymden.

Bristen på en helhetssyn av utvinningen av den förrädiska skiffergasen och skifferoljan i kombinationen med desperationen att finna snabba alternativ till en råoljeproduktion i världen som legat still sedan 2005,tycks inte ha några gränser varken i sinnet eller på världskartan. Det är som en pest som sprider sig från land till land.

Det är svårt att se det på något annat sätt när pandoras ask först öppnas i USA, misstaget upprepas på Kinas bakgård och nu alltså övertygat både Indien och Ryssland "att kan dem, kan vi"...

Indien
I en artikel från UPI kan vi läsa hur Indien nu ser över sina lagar och regelverk för att möjliggöra för utvinning av skifferolja i områden där oljebolag redan söker efter olja och gas för konventionell utvinning. Oljeministeriet i Indien vill öppna upp för skifferutvinning i stora delar av Indien framöver i hopp om att nå samma framgång som i USA. Den stora drömmen om energioberoende tycks sprida sig som en löpeld över Tellusklotet, särskilt nu när vi aldrig varit längre från dess förverkligande...  

Ryssland
I Financial Times kan vi nu läsa om hur Putin ämnar upprätthålla Rysslands enorma produktionsnivå på nuvarande cirka 10 miljoner fat per dag (strax efter världens största oljeproducent Saudiarabien) genom att storsatsa på oljeutvinning från skifferformationer i västra Sibirien. I ett område vid namn Bazhenov räknar ryska oljebolag som Lukoil, Rosneft och Gazprom Neft med att kunna ersätta nuvarande nedgång i konventionella ryska oljefält genom att applicera samma teknik som blivit en sådan framgång i USA. Dock bara om Putin och gänget kan ordna med lite skattelättnader för oljebolagen som ska exploatera, utvinna och leverera den svårutvunna skifferoljan...

I Financial Times artikel medges att det saknas tillräckligt med riggar för den utvinningsteknik som används i USA vid skifferformationer och att de exakta geologiska förutsättningarna är oklara men tidningen skriver samtidigt att de miljömässiga motståndet i Ryssland inte är som i USA...

Tidningen skriver givetvis ingenting om att det i USA har framkommit "miljö och hälsomässiga skäl" att totalt förkasta utvinningen av olja och gas ur skffer men att detta inte ens i USA har hindrat utvinningen mer än högst marginellt...så ja man kan nog med rätta betrakta "miljöproblemen kopplade till skifferutvinningen" som det minsta problemet i Ryssland, tyvärr.

Vi har avslutar med att visa Josh Fox emininta video nedan som använts i tidigare inlägg men eftersom politiker, journalister och olje och gas industrin envisas med att försöka banka i de flesta ovetande människor fullständigt struntprat och lögn om konsekvenserna av en fortsatt satsning på skifferformationer, ekonomiskt, ur energihänseende och ur ett ekologiskt/socialt/hälsoperspektiv, upprepar vi: "The sky is pink!"


THE SKY IS PINK by Josh Fox and the GASLAND Team from JFOX on Vimeo.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.