2012-01-13

Kloka ord om tillväxtens onda cirkel

Fredrik Lindström

Ja nu när julen är över igen kan ett reflekterande över denna märkliga högtid vara i sin ordning. För författarna till denna blogg betyder julen framförallt en värdefull tid att spendera med nära och kära. Men för alltfler förknippas julen med löjligt intensiv konsumtion och en stor portion stress.

Fredrik Lindström talade i ett mycket tänkvärt vinterprogram (klicka på bilden ovan) på Sveriges Radio P1 om julhögtidens betydelse såväl då som nu.  Förvånande för många kanske är att julhögtiden i Sverige inte ursprungligen härstammar från kristendomen utan från början handlade om att uppmärksamma när solen är längst bort och sedan vänder.

Det här hör ihop med människan eller jordbrukarnas förhållande till naturen. Julen var en tid när ljuset vände och mörkret dominerade mindre av dygnet.  Tänk att vi bara för 3-4 generationer sedan inte hade något ord för naturen.  Vi levde med naturen och var en del av naturen. Naturens växlingar styrde våra liv.
Idag ses naturen i de flesta mänskliga kulturer som något ”utanför” den rent mänskliga. Människan tycks nu ha nått en punkt där teknikens under och utveckling, särskilt de 100 senaste åren, förblindat oss från det faktum att naturens ändliga resurser alltid har och alltid kommer diktera våra levnadsvillkor.

Befolkningsexplosionen de senaste 100 åren följer parallellt motsvarande explosionsartade oljeanvändningen. Teknikens och befolkningens plötsliga språng det senaste århundradet beror tyvärr inte på mänsklig uppfinningsrikedom eller genialitet, utan följer tämjandet av fossil energi. Utan tillgången på billig energi som naturen försett oss med genom råoljan -inga fossildrivna bilar, flygplan, Internet och smartphones nej ingen globaliserad ekonomi så som vi idag känner den.

Högteknologins och komfortens nuvarande civilisation har tappat känslan och förståelsen för det som 400 generationer jordbrukare före oss (fram till för 3-4 generationer före nuvarande) tog för självklart-  att vi är en del av naturen och därför måste leva i balans med naturen för att överleva. Förnuftmässigt kanske en självklarhet men hur många vill och kan lyfta blicken för att se helheten när vi gjort oss så beroende av fossila bränslen att vi faktiskt inte överlever utan dessa?

Frågan är inte om vi tvingas acceptera naturens villkor igen, när vår största energiskatt snart stadigt minskar i produktionstakt-råoljan år för år (Peak Oil). Nej frågan är hur vi ska klara denna övergång när det är centralt i dagens kultur att rikedom och lycka åt alla endast kan uppnås genom ständig ekonomisk tillväxt.

Men låt oss stanna upp vid ordet “ekonomisk”. Vad betyder ekonomi egentligen? Jo att hushålla med begränsade resurser. Är det vad ”ekonomer” talar om idag när de talar om framtidsprognoser och lösningar för ”ekonomin”? Är det inte, om något, motsägelsefullt i ordets rätta bemärkelse att hävda att man är ekonom eller tala om ekonomi när man inte ens tycka ha förstått vad det betyder!?  Eller att hela den nuvarande ekonomiska modellen står och faller med tillgången till billigt energi!?

Om 50 år kanske en ny HÅLLBAR generation människor ser tillbaka på nuvarande generation och undrar hur vi kunde vara så korkade och oerhört naiva att ens tänka tanken att naturen har oändliga resurser och att vi är ”smartare än naturen” och därför kan tömma bankomaten på mer pengar än som finns i hela banksystemet!

Bara människan kan säga något så korkat som att “inget är perfekt”. Fel-naturen är perfekt men den är bara alldeles för komplex för att vi ska förstå den! Ju förr vi accepterar detta och lär oss leva i symbios med naturen ju större chans har vi att bli mer än en parentes i evolutionens historia. Kom igen om ett par 100 miljoner år som krokodilen då kan vi snacka om överlevnadsegenskaper!

 Johan fångar två tuffingar på bild under en resa i Sydafrika

Fredrik Lindströms program på Sveriges Radio P1 återfinns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.