2012-01-16

Norskt Oljefynd fortfarande en Elefant?

Idag skriver flera tidningar om att Lundin Petrolueums tidigare oljefynd i Avaldsnesfältet i Nordsjön kan komma att skrivas ner avsevärt efter att en ny utvärderingsborrning har gjorts i fältet. Förra året blev det glädjefnatt för Lundin Petroleum -aktien när Avaldsnes och det näraliggande fältet Aldous Major South tillsammans uppskattades till det tredje största oljefyndet i Norges historia. Idag faller dock Lundin-aktien tungt sedan en provborrning visat att ”oljan i området inte går att producera” och ”sannolikt innebär att resurserna i området måste skrivas ner”.

Detta skriver Dagens Industri idag. Vidare rapporteras det att Lundin Petroleum nu kan tvingas till ytterligare en utvärderingsborrning till en kostnad av 140 Mkr.  Lundin Petroleum är operatör och ägare av 40% av Avaldsnes -fältet och Statoil är operatör av Aldous Major South, där är Lundin Petroleum endast är ägare till 10% (Statoil äger 40% av resp fält).

Den sjätte september 2011 publicerades det första inlägget på denna blogg Vad är ett stort OLJEFYND? . I det inlägget rapporterade vi bl a vikten av att man sätter nya oljefynd i relation till hur mycket som konsumeras i världen varje år och hur lång tid det tar att få igång produktionen i ett oljefält om man ska kunna uttala sig om olika oljefynds betydelse. Vidare skrev vi att det är av helt avgörande betydelse att skilja på oljeresurs och oljereserv. Om en siffra nämns på hur stort ett oljefynd är och oljeresursen nämns innebär det att den totala mängden olja som finns i fältet är oljeresursen. Av den uppskattade totala mängden olja i ett fält (oljeresursen) kan i regel endast 25-40% utvinnas av fältet pga geologiska/fysiska begränsningar och ekonomiska begränsningar, detta är oljereserven. Endast Norge har lyckats tömma oljefält upp till 40% av oljeresursen.

När det nu gäller Avaldnes och dagens rapportering kan man ju börja tvivla på hur stort oljefyndet egentligen är. Tidigare uppskattning på 800 miljoner till 1,8 miljarder utvinningsbara fat (alltså reserven) skrivs sannolikt ner ordentligt om fler borrningar ger negativa resultat. Men låt oss anta att Lundin Petroleum har rätt att fältet åtminstone innehåller 800 miljoner utvinningsbara fat, ja då är det per definition fortfarande en gigant eller elefant. Oljefält mellan 0.5 miljarder-5 miljarder kallas inom oljeindustrin för jättefält eller ”giants” så där kvalificerar man sig in men ”super giants” eller jätteelefanterna (10 miljarder fat och uppåt) upptäcktes nästan alla under 50 och 60-talet. Men en liten elefant som Avaldsnes är ändå en elefant…

Vad man däremot starkt bör ifrågasätta är när Statoil och Lundin Petroleum hävdar att tidsplanen inte påverkas av att ytterligare borrningar måste göras och troligen mindre olja kan utvinnas.

Media tenderar att stirra sig blind på nyheter om oljeupptäckter men pga okunskap sätter man inte dessa i sitt rätta sammanhang. Det är ju av mindre intresse att nya upptäckter görs om antalet nya upptäckter hela tiden minskar i proportion till vad vi producerar och konsumerar i världen, det är ju trots allt vad nuvarande världsekonomi efterfrågar här och nu som är relevant.

När man förstår detta förstår man även lättare vad Peak Oil handlar om. Upptäcktstakten följer inte produktionstakten, vilket logiskt sett endast kan leda till en sak: oljeproduktionen minskar relativt efterfrågan och oljekonsumtionen. James Schlesinger (föredetta chef för CIA, försvarsminister och USA:s första energiminister, har bland annat påpekat att den konventionella oljeproduktionen inte har ökat sedan 2004 vilket tyder på att vi nått eller snart når den maximala oljeproduktionen (för den konventionella råoljan) för världen och bara har att invänta en produktionsnedgång de närmaste åren. Samtidigt ökar efterfrågan på olja från framförallt Kina, Indien och Mellanöstern.

Peak Oil betyder alltså INTE att oljan håller på att ta slut utan att vi snart når den maximala produktionstakten av råoljan i världen. Oavsett om nya oljefält upptäcks kompenserar de inte produktionsnedgången i befintligt producerande oljefält eftersom de nya oljefälten dels är för små och dels tar många år innan de börjar producera. Kärnan i diskussioner kring Peak Oil handlar därför om hur maximal produktionstakt av en olja ska kunna möte en VÄXANDE efterfrågan på världsekonomins mest centrala smörjmedel. Framförallt: Hur ska en global ekonomi som bygger på tillväxt för att fungera kunna hantera en övergång till dyr och MINSKAD tillgång på råolja?

Dagens Nyheter om nyheten 

SvD om nyheten 

Affärsvärlden om nyheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.