2012-01-01

Krigspropagandan mot Iran fortsätterSvd, DN och Di skriver idag vidare om upptrappningen i Hormuzsundet och att Iran nu testskjuter medeldistansrobotar och övar med flottan i området. Det rapporteras även att Barack Obama nu även godkänt hårda sanktioner mot Irans Centralbank och finansiella sektor. Sanktionerna innebär att utländska bolag tvingas välja mellan att göra affärer med Iran eller affärer med USA och att syftet med sanktionerna är att “pressa Iran att överge misstänkta planer på kärnvapen genom att strypa landets oljeintäkter”.

Hormuz -sundet (se bild nedan) är ett illustrativt exempel på hur viktig Iran är för flödet av olja i världen, alldeles oavsett Irans egen (omfattande) oljeproduktion. Iran behöver bara upprätta en blockad i Hormuz-sundet (vilket är beläget mellan Iran och Oman, som förbinder Persiska viken med Omanviken och Arabiska havet) och vips så stoppas 40% av världens oljetrafik på havet, vilket motsvarar hela 20% av världsmarknaden.

Detta har vi skrivit om i tidigare inläggen: Har världen råd med sanktioner mot Iran? & Iran varnar för 250 dollar fatet

Iran sitter på de tredje största, kända oljereserverna (av den billiga konventionella råoljan) men dessdå viktigare –Iran står idag för hela 5,2 % av världens oljeproduktion!. Betänk sedan att Libyen-dramat satte myror i håret på en hel världsekonomi som hoppades på en ekonomisk återhämtning, detta genom Libyens produktionsbortfall med endast ett par procentenheter av världens oljeproduktion. Iran är en HELT annan bag!

Oavsett om Iran vill ha kärnkraft för att garantera sin framtida energiförsörjning eller för att skaffa kärnvapen som kan förebygga en attack från Israel och därmed öka sin makt i regionen, gör världen VÄLDIGT klokt i att begrunda hur och om man inleder sanktioner mot Iran. Man hugger inte av handen som föder en, möjligen kan man klara sig utan ett finger eller två (Libyens oljeproduktion).

En person som sticker ut bland politikerna i frågan om Iran i USA är presidentkandidaten Ron Paul. (kongressledamot från Texas). Man behöver inte stödja Ron Paul i alla frågor, inte ens i de flesta om man har svårt att ta till sig dem men Ron Paul beskriver Iran-situationen på ett synnerligen objektivt sätt. I videon nedan debatterar Ron Paul frågor gällande den finansiella krisen men framförallt Iran med övriga republikanska presidentkandidater som Michele Bachmann.

Iran-frågan framställs i USA som ren krigspropaganda menar Ron Paul. Precis som innan Irak-kriget. Iran är ett hot för att de har några militantaer där men de finns över hela världen och de är inte särskilt annorlunda mot andra. Iran har inte ett flygflotta som kan ta sig till USA, de kan inte ens skaffa tillräckligt med bensin för sig själva säger Paul.

Först och främst måste man förstå att Iran är ute efter kärnvapen för att man omges av kärnvapenmakter (Kina, Ryssland, Israel, Pakistan, Indien och USA) som gör att man får mindre respekt/inflytande, just för att man själva inte har det. Hur mycket man än är emot kärnvapen kan man inte legitimera sanktioner mot ett land som vill ha kärnvapen om flera av de stater som inför dessa sanktioner själva har kärnvapen. Är det inte bisarrt att det land (USA) som ryter mest åt Iran är ett av de 2 största kärnvapenmakterna  i  världen!?

Ron Paul tar upp en viktig poäng när han nämner att under kalla krigets inledande fas på 50-talet förde USA åtminstone samtal med Sovjet och det fanns inte på kartan att man skulle gå i krig med en stat på 30 000 kärnvapen! Nu är Iran plötsligt likställt med Sovjet! I alla fall om man får tro media och den snedvridna politiska bild som ges av Iran som den nya boven på världs -scenen.

Sanktioner mot Iran är inte lösningen och ska inte ses som sanktioner utan som en ren krigsförklaring mot Iran. Sanktioner är ofta början till vägen mot krig. Precis som Paul säger bör vi som under kalla kriget föra samtal mellan parterna och inte gå till krig, gick USA till krig mot Sovjet med 30 000 kärnvapen? Nej för att det skulle innebära ömsesidigt självmord. Har Iran 30.000 kärnvapen!? Finns inga proportioner i denna fråga.

Vi ser just nu hur ineffektivt och farligt sanktioner kan vara och indirekt kan leda till krig och inte som dess egentliga syfte är -att undvika krig. Iran känner sig tvingade att göra något för att skydda sig mot fortsatta sanktioner och eventuella bombningar av kärnkraftanläggningar, även om naturligtvis de viktigaste kärnkraftanläggningarna är under jord (Iran kan mycket väl ha kärnvapen på gång men det är inte av avgörande betydelse för balansen i Mellanöstern-utan hur Iran bemöts av västvärlden).

Det är bisarrt att hävda som Michelle Bachman och andra republikanska kandidater gör (och även som en hel del av media framställer det) att Iran skulle skaffa kärnvapen för att blåsa bort sin största maktrival i regionen, Israel. Alla vet att Israels militära makt står och vilar på USA:s stöd och beskydd. Ett hot mot Israel är ett hot mot USA. Endast en total galning skulle använda kärnvapen mot Israel.

Iran förtjänar respekt, varken mer eller mindre än andra stater.  Ingen människa vid sitt sinnets fulla bruk önskar fler kärnvapen i världen men om det är enda vägen för att få respekt av hotande kärnvapenmakter och undvika krig, ja är det då så konstigt att Iran vill skaffa det?

Kanske ligger det mer bakom framförallt USA:s nu eskalerande krigspropaganda mot Iran än Israels ”fortsatta existens” och balansen i Mellanöstern. Kanske fruktar rent av USA att Iran ska försöka starta en egen oljebörs som inte är knuten till dollarn. Detta vore om något början på USA:s tillbakagång som supermakt. Vi har inga bevis för detta men tanken har definitivt slagit oss…

Även om inte krig/blockad av Hormuzsundet blir verklighet räcker det för att skapa ytterligare oro på en redan skakad världsmarknad. 2012 är i full gång!

Tillägg: se även Sveriges Radios rapportering

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iran-testskot-langdistansrobotar_6745269.svd
http://www.dn.se/nyheter/varlden/iran-testar-langdistansmissiler
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/republikaner-slutspurtar-infor-iowa_6744715.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.