2012-01-12

Embargo mot Iran var god dröj

Ja rubriken stämmer. Stor humor eller? Importstopp av iransk olja till EU kan med stor  sannolikhet komma att fördröjas med upp till sex månader därför att länder som Grekland, Italien och Spanien måste hitta alternativa leverantörer. Detta enligt Bloomberg.

Tidigare under hösten 2011 har vi kunnat läsa om att Grekland har tvingats att öka sin import av olja från Iran som här enligt Reuters.  Detta då många oljehandlare på marknaden inte vill ge grekiska kunder några krediter då de är oroliga för ekonomiskt sammanbrott i Grekland.

Över 20 europeiska handlare kontaktades av Reuters på de stora oljebolagen och många handelshus säger att avsaknaden av bankfinansiering har tvingat Grekland att sluta köpa råolja från Ryssland, Azerbajdzjan och Kazakstan under de senaste månaderna.

Grekland saknar inhemsk produktion och är beroende av oljeimport. Under 2010 importerade Grekland 46 procent av sin råolja från Ryssland och 16 procent från Iran. Saudiarabien och Kazakstan står för 10 procent vardera, Libyen 9 procent och Irak 7 procent.

“De gör verkligen ingen hemlighet av det när du talar till dem och de säger att de nu lever på iransk olja eftersom andra helt enkelt inte vill sälja olja till dem.” Säger en handlare till Reuters.

Tillägg: CNN Money kan vi även läsa att kineserna försöker att utnyttja situationen med att bjuda lägre priser för den iranska oljan, uppskattningsvis 10-15% under rådande marknadspris. Japan som varit den näst största köparen av iransk olja meddelade under torsdagen att de gradvis kommer minska sin import från Iran. Om huruvida artikeln kan tänkas vara propaganda för ett misslyckat embargo, döm själv.

Iran’s ‘distressed’ oil to keep flowing – at deep discount.  Steve Hargreaves, CNN Money 2011-01-12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.