2012-01-22

Peak Oil rapport läcker ut i Australien!


The Australian Daily Telegraph rapporterade igår om att en rapport om Peak Oil nu läckt ut från den australienska myndigheten “The Department of Infrastructure and Transport”.

The Department of Infrastructure and Transport, Regional Devevlopment and Local Government- Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics) eller även kallat BITRE inledde 2007 ett projekt för att undersöka strategiska vägar och möjliga alternativ för framtida transporter. Detta med anledning av vikten att möta två huvudutmaningar till ”business as usual” för Australiens and världens transporter: Minskning av oljeproduktionen (oljeutömning) och global uppvärmning.

BITRE har en stark policyroll och förser framförallt den australienska regeringen med underlag och analyser för planering av ett hållbart och säkert transportsystem i landet. Se mer på myndighetens hemsida.

Rapporten “Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections Report 117” är hela 474 sidor lång och sammanställdes redan i mars 2009! Rapporten kallas även BITRE-117.

Den australienska tidningen skriver bl a att rapporten skrevs för den australienska infrastrukturministern Anthony Albanese av Dr. David Gargett från BITRE men att ministern inte ville ge ut rapporten. Men rapporten sändes till flera europeiska organisationer vilket troligen förklarar varför den till slut hamnade på fransmannen Jean-Marc Jancovicis hemsida.

Tidningen skriver att den sittande australienska regeringen verkar vilja undvika att samhället får kännedom om vad som pågår och har tagit bort rapporten från BITRE-myndighetens hemsida. Som tidningen skriver: om du söker på rapporten på BITRE:s hemsida finner du alla rapporter i prydlig ordning framtill 116 men efter 116 är de i en salig OORDNING. Tidningen menar att detta är ett försök att dölja för den som söker att rapport 117 tagits bort!

ASPO-Australia blev dessutom ombedda att ta bort rapporten från sin hemsida.

På sida 7 i rapporten står det:

”i de nästkommande 8 åren kommer världens råoljeproduktion sannolikt nå en platå i takt med fortsatt ekonomisk tillväxt. Efter detta, förutspår modelleringen vad som kan beskrivas som ”nedgången 2017”. Outlooken förutspår med sitt grundscenario att en lång produktionsnedgång för oljan ska inledas 2017 som sträcker sig till slutet av århundradet och framåt…Framförallt, rapporten utgår från att världens oljeproduktion inte begränsas av lägre efterfrågan kopplat till lägre ekonomisk tillväxt i världen. Beroende på tiden tills vi återvänder till normala nivåer av ekonomiskt tillväxt och därmed högre efterfrågan på olja, kan nedgången sannolikt bli fördröjd”.

Ett annat citat från samma sida:

”Outlooken förändras inte nämnvärt med ett scenario av ökad oljeproduktion från Mellanöstern . Följden av ett sådant scenario är att oljeproduktionen fortsätter sin ökning under en längre tid och sedan minskar mycket snabbare. Därför kan ett sådant scenario vara mycket värre när världen försöker anpassa sig till övergången. En sannolik följd av högre oljepriser som driver upp produktionen kan ha en liknande effekt. Högre priser kan även öka utforskningen (sökandet efter fler oljefält) men är ingen garanti för ytterligare avgörande upptäckter. Med andra ord, runt 2017 måste vi börja leva med utmaningen att över lång tid ersätta olja som en energikälla. Givet det rådande oljeberoendet i dagens energisystem och transportflottor, kommer denna övergång garanterat bli en utmaning för de flesta ekonomier i världen”.

Rapporten kan laddas ner under "Måste läsa doks" ovan.

Rapporten har sammanfattats väl på Energy Bulletin och av ASPO-Australia. ASPO-Australia vill att de federala myndigheterna tillkännager BITRE -117 rapporten offentligt. När nu insikten hur skört vårt energiberoende från fossila bränslen (särskilt flytande bränslen) börjar att uppenbara sig från flera länders myndigheter och försvar, vore det även på sin plats att såväl svenska försvaret som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) även kartlägger sårbarheterna och förbereder sig. Detta är nödvändigt om vi som land skall kunna förbereda oss och lindra effekterna på bästa sätt. (Läs gärna tidigare inlägget MSB listar hot mot Sverige utan Peak Oil!)

Cornucopia skrev för en tid sedan att Vänsterpartiet är kanske det enda Svenska riksdagspartiet som har uppmärksammat Peak Oil med rapporten som partiets framtidskommission nyligen presenterade. Partiets framtidsrapport finns publicerad som PDF här. Vi kan bara hålla tummarna för att Reinfeldt och den styrande fyrklövern vågar läsa BITRE 117 och ta efter det Vänsterpartiet skrivit i sin rapport. Då de tycks leva i förnekelse och optimism om att “marknaden löser allt”. Ja som Cornucopia så bra poängterar: “Marknaden löser vem som skall svälta eller frysa ihjäl när resurserna saknas. Marknadens lösningar är inte alltid de man tror eller önskar.”

Vi kommer troligen även lägga upp rapporten under ”Måste läsa docs” inom kort (se meny ovan), där även tyska och amerikanska rapporter mm finns för nedladdning. Rapporterna rekommenderar vi för den som vill sätta in sig i Peak Oil och för den som hyser det minsta tvivel om Peak Oil:s betydelse för vår nära framtid i Sverige och för världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.