2012-01-27

Pentagon & Obama-administrationens nedskärningar i militärenFörsvarsminister Leon Panetta och General Martin E. Dempse presenterar ny militärbudget för 2013
Pentagon och Obama-administration presenterar nu ett förslag till nedskärningar inom den amerikanska militären på 487 miljarder dollar som ska sträcka sig över en 10-års period från 2013 och framåt.

Försvarsminister Leon Panetta säger:

“Tro inget annat, besparingarna vi föreslår kommer påverka alla 50 stater och många distrikt i USA…det här bli ett test för att se hur huruvida minskandet av underskottet handlar om snack eller verkligt agerande”.

För armén skulle förslaget bl a innebära att soldater i aktiv tjänst minskar i antal med ca 75 000 man, från dagens 565 000 till 490 000.

För amerikanska flygvapnet innebär nedskärningarna bl a att 6 av de nuvarande 60 luftskvadronerna avvecklas.

Marinen minskar sitt aktiva manskap med ca 20 000 man, från dagens 202 000 till 182 000.

När det gäller flottan räknar man med att bl a avveckla 7 kryssningsfartyg skjuta upp byggandet av diverse andra krigsfartyg tex en ubåt.

Kritiker som senator John McCain mfl menar att nedskärningarna skulle göra USA:s militär försvagad och otillräckligt rustad för att hantera de närmaste årens utmaningar. Framförallt höjs röstar att nedskärningar är olämpliga när Kina moderniserar sin militär och då särskilt flottan i Sydostasien.

Förslaget till militärbudgeten kommer lämnas in som en del i den budget som ska in till kongressen för budgetåret 2013. Skulle budgeten godkännas blir det den första militärbudgeten sedan 11-september attackerna 2001 som USA minskar sin militärbudget mot föregående år. “Endast” 525 miljarder dollar föreslås som basbelopp för militären år 2013…

Är det någon mer än vi som tycker att 525 miljarder dollar borde räcka mer än väl och att USA borde fokusera på att se över sin egen bakgård framöver? Vad för nytta har en stat av en “fantastiskt” stor och avancerad militärapparat, när det är det ekonomiska maskineriet som behöver ökat smörjmedel och resurser? Döm själva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.