2012-09-13

Den ogrundade gashysterin fortsätter: nu i Medelhavsregionen

Vi har i flera av våra tidigare inlägg rapporterat om den ogrundade hysterin kring skiffergas och skifferolje-utvinningen i framförallt USA och även Shells storsatsning på flytande naturgas (LNG) i Persiska gulfen, med utgångspunkt i Qatar. Ogrundad i den meningen att rapporteringen inte annat än skrapar på ytan av verkligheten och bara rapporterar rubriker inte fakta. För att inte tala om den totala avsaknaden av objektiva och realistiska resonemang kring hur liten betydelse ovanstående satsningar har för den totala energibilden. 


Oljan är världens överlägset viktigast smörjmedel/bränsle för transportsektorn och då världens råoljeproduktion legat kvar på samma nivå sedan 2005 och vi därmed med allra högsta sannolikhet har nått den maximala produktionstakten för råoljan i världen, Peak Oil gör vi klokt i att minska vårt användande av just olja. Samtidigt kommer det alltmer oroande rapporter om att klimatförändringarna accelererar, läs blogg-grannarna Flute och Cornucopias eminenta rapportering

Vi har alltså all anledning att minska vårt användande av fossila bränslen och minska våra utsläpp av växthusgaser mycket snabbt och i STOR omfattning MEN istället dominerar den alltmer globala ekonomiska krisen och oljepriserna stiger...Därför kastar sig både olje och gasindustrin (och även politiker) efter första bästa gas och oljefynd och rapporterar som om det skulle rädda dagen, ja varför inte hela världen från ekonomiska bekymmer för en stund. 

Så låt oss nu ta en titt på den senaste flugan inom framförallt gassektorn: Medelhavsregionen:
 

UPI rapporterar i en utmärkt artikel om slaget som nu pågår om gasen i Medelhavsregionen. 

Många har säkert läst om Israels stora gasfält Leviathan som upptäcktes 2010 och uppskattas innehålla 25 biljoner kubikfot gas. Leviathan-fältet ligger norr om Isreaels kust och uppskattas kunna förse Israel med gas i 150 år, räknat på nuvarande konsumtion i landet. 

Amerikanska bolaget Noble Energy inc. vill även bygga en anläggning i anslutning till israeliska gasfälten för omvandling av gas till flytande gas (LNG) som kan kosta ca 5 miljarder dollar enligt UPI.  
     
UPI skriver att nya möjligheter öppnat sig sedan arabiska våren med Egypten, Tunisien och Libyen som nya starka intressenter kring Medelhavsområdets gasfält. Det stora upptäckterna av gas i Medelhavet gjordes först 2009-2011. Flera dispyter har uppstått kring gasfälten, förutom de utanför Israel, pågår även dispyter över rätten till gasfält och oljefält utanför Cypern mellan Turkiet och Grekland och mellan Malta och Libyen (över fält nära Libyens kust) för att nämna några. 

Även Ryssland med gasgiganten Gazprom vill ha ett finger med i spelet när det gäller de största gasfyndigheterna i östra Medelhavet. I utbyte mot olika ekonomiska stödåtgärder (eller skuldavskrivningar?) försöker Gazprom få tillgång till gasfyndigheterna söder om Cyperns kust som kontrolleras av den grek-cypriotiska regeringen. 
BP är en annan aktör som inte vill missa en bit av kakan. Ett tidigare stort djuphavs-borrprogram utanför Libyens kust på 900 miljoner dollar, avbröts under 2011 men beräknas återupptas 2013.     
    
Med andra ord Medelhavsområdet håller på att bli en riktig energikrutdurk, vi får väl se om det leder till en ökad militärisering i området framöver när varje gas och oljeplätt ska försvaras och bevakas med näbbar och klor.    

Man ska inte på något sätt förneka betydelsen av gasens ökade roll när oljan blir allt otillgängligare och allt dyrare men gas är inte flytande bränsle och gas kan bara delvis ersätta oljan och det under en mycket kort tid och i ett begränsat område för ett begränsat antal länder, läs bl.a. tidigare inlägg här 
och här för att förstå varför.  

Framförallt måste man förstå varför man satsar enorma summor och resurser på gasutvinningen i USA och Medelhavet tex (och ja även Kina). Detta är inte för att man plötsligt i ett genidrag funnit i en massa skiffergas och djuphavshavsgas "som finns oändliga mängder" eller för att det är billigt/eller ens lönsamt, utan för att det inte finns något annat att utvinna, i tillräckligt snabb takt för att hålla igång nuvarande (billiga) oljeberoende-globala ekonomi. Ja vissa fynd är stora och kommer till stor glädje för några få stater och aktörer men i det stora hela, knappt några månaders oljedroppar i havet!

     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.