2011-12-07

Shells VD om den flytande gasens framtid


Här en högaktuell intervju  där Peter Voser, VD för Shell intervjuas av Bloomberg under ”World Petroleum Congress” i Doha, Qatar. Shell är Europas största energiproducent men reportern är framförallt intresserad av potentialen för gasfyndigheterna i USA.

”Vi ser en långsiktig ökad efterfrågan av gas globalt och positionerar oss därför som världsledande inom energi…vi kommer producera mer gas nästa år än olja och räknar med ökad gasproduktion åren framöver…det finns gasfyndigheter för 250 år…” så inleder Peter Voser intervjun.

Shell har nu dragit igång ”gas till flytande bränsle produktion” (liquified natural gas- LNG) i Qatar. Reportern är naturligtvis intresserad av om detta är möjligt i USA och när en LNG fabrik kan komma igång i USA.
Peter Voser säger att “vi endast är i undersökningsstadiet i USA” men givet de enorma gasfyndigheterna i USA finns det stor potential där.

Vi ställer oss frågande på många punkter men framförallt:
  • Hur snabbt kan en LNG-produktion komma igång i kommersiell skala, i USA och på global nivå??
  • Hur ska dagens infrastruktur som bygger på billig råolja, kunna ställas om till (dyr) LNG produktion?
  • Vad talar vi om för nettoenergi, vilka ekonomiska och geologiska förutsättningar finns egentligen för kommersiell skala?
  • Peter Voser säger att LNG släpper ut betydligt mindre koldioxid än ”vanliga bränslen”, vad innebär det i praktiken?
  • Är LNG ett hållbart substitut till en nedgång i den konventionella råoljeproduktionen? Byter vi inte ett ohållbart fossilt bränsle till annat ohållbart fossilt bränsle (förutsatt att det är möjligt)?
Se och döm själva!

Tillägg: Kjell Aleklett blev intervjuad av Radio  China om världskonferensen i Doha, artikel om detta finns nu på Energy Bulletin här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.