2012-09-30

IEA varnar för fortsatt höga oljepriser medan OPEC minskar oljeproduktionen

IEA:s chefsekonom Fatih Birol varnar återigen för fortsatt höga oljepriser och hur de riskerar att tvinga in världsekonomin i en ny recession. Samtidigt rapporterar Reuters att OPEC:s produktion av råolja är den lägsta sedan i januari, i september producerade OPEC i genomsnitt 31,09 miljoner fat per dag mot 31,53 i augusti och 30,95 miljoner fat i januari.

Detta är dåliga nyheter för världens ekonomi. OPEC:s råoljeproduktion är fortfarande överlägset viktigast för världens råoljeförsörjning och stod 2011 för i genomsnitt 31,7 miljoner fat per dag av världens råoljeproduktion eller ca 42,8% enligt amerikanska EIA:s siffror.

Enligt BP:s World Energy Outlook 2012 (alltså inte BP Statistical review) är OPEC dock inte endast viktig för världens råoljeproduktion, råoljan som i sig dock utgör 85% av världens totala oljevätskor, där alltså även oljesand, skifferolja, vätskor från naturgas, kol etc ingår. OPEC väntas även öka i betydelse för världens totala produktion av oljevätskor. Se graf nedan:


Källa: BP Energy Outlook 2012

Enligt Reuters beror nedgången i OPEC:s produktion just nu främst på minskad export/produktion från Angola, Nigeria och tankerproblem/handelsembargot mot Iran. OPEC själva hävdar att de producerar tillräckligt för världsmarknaden för tillfället.

Ur ett Peak Oil perspektiv är det förstås intressant att spekulera i hur mycket det faktum att råoljeproduktionen legat på en platå sedan 2005, spelar in i sammanhanget. Väljer Saudiarabien och andra OPEC länder att medvetet hålla ner produktionen för att spara på krutet (kunna hålla produktionen uppe under en längre tid och tjäna mer på Peak Oil/en krympande olje-exportmarknad framöver), eller har man helt enkelt inte kapacitet att öka produktionen? Tjänar OPEC så mycket pengar på de nuvarande 3-siffriga oljepriset att man inte vill "svämma över marknaden" med olja så oljepriset/intäkterna av oljan sjunker?

Helt klart är i alla fall att geologin nu börjar avspegla sig i oljepriset och utvinningen av råoljan.  Spekulation av oljepriset och marknadens förmåga att reglera efterfrågan med priset och "skapa ett nytt utbud" och nya alternativa resurser har mindre betydelse än någonsin. Tvivlar någon på Peak Oil:s inverkan på oljepriset redan nu och dess ökade betydelse framöver rekommenderas IMF senaste rapport om saken. 

Trevlig söndag! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.