2012-12-26

Tom Whipple, fd CIA -rakt på sak om Peak Oil

Tom Whipple, före detta rådgivare åt CIA och sedan länge en högt respekterad man inom Peak Oil-rörelsen ger nedan en kort och koncis redogörelse för Peak Oil och en uppdatering av läget i frågan. Whipple går bland annat igenom struntpratet om USA:s energioberoende och även en del nyttigheter om världens energisituation. Whipple är just nu redaktör för det poulära nyhetsbrevet Peak Oil News och Peak Oil review för ASPO-USA och bidrar även starkt till Post Carbon Instiutes fortsatta starka utveckling framåt.

Johan Landgren (en av undertecknande bloggare) fick tillfälle att äta lunch med Tom Whipple under ASPO-USA:s energikonferens i Washington DC 2010 och Whipple gav ett starkt intryck med sina många erfarenheter av säkerhetsanalys kopplat till energi och långa arbeta med att upplysa människor om vårt enorma beroende av den billiga oljan.

När en av huvudtalarna vid samma konferens, Jeff Rubin emottog ett pris för sitt arbeta att sprida kunskapen om Peak Oil sa han i sitt tacktal ungefär:  "jag förtjänar inte det här priset, någon som dock verkligen borde ha det är min gode vän Tom Whipple vars inspirerande historier och kunskaper betytt så mycket för mig och andra".  

Whipples presentationen hölls vid Social Contract Press Writers Workshop i Washington DC i början av oktober i år.

Missa inte heller vår egen svenska Peak Oil -upplysare, Kjell Aleklett  och Alekletts senaste inlägg i Svenska Dagbladet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.