2012-12-14

IMF-chefens presentation i Texas: "Högre oljepriser, krympande ekonomi eller både och"

ASPO-USA avslutade nyligen sin årliga Energi/Ekonomi/Hållbarhets-konferens, denna gång i Austen, Texas. Johan, en av undertecknade bloggare deltog i ASPO-konferenserna i Washington DC 2010 & 2011 men kunde tyvärr inte delta i årets konferens. De flesta presentationerna vid årets konferens finns dock att ladda ner på ASPO-USA:s site. Videopresentationerna kommer bli tillgängliga i början av 2013.

I detta inlägg ska vi dock fokusera på IMF-chefen Michael Kumhofs presentation som han höll vid ASPO-USA konferensen för cirka 2 veckor sedan. Kumhofs presentation är en sammanfattning av två IMF-rapporter från tidigare i år  som vi rapporterat om: ”The Future of Oil- Geology VS Technolgy” & “Oil and the World Economy-Some possible Futures”.

IMF och Kumhofs rapport om skuldfria pengar har även väckt en hel del uppmärksamhet och kan även vara av intresse för den som missat den.

Ok, nu över till Kumhofs presentation.

De flesta prognoser för framtida oljeproduktion och världens BNP tillväxt görs separat eller av antingen ekonomer eller geologer separat. IMF försöker i flera rapporter väga samman geologins fysiska begränsningar med ekonomers tro på teknologiska och marknadsmässiga lösningar för ökad oljeproduktion eller ekonomsikt gångbara alternativ till den billiga oljan.

Det faktum att världens råoljeproduktionen legat kvar på samma nivå/en platå sedan 2005 och att detta till och med"framförts" av USA:s energiinstitutionen EIA, har sannolikt noterats av IMF och likaså den mängd rapporterar av geologer och även militära rapporter som beskriver Peak Oils effekter för världsekonomin redan nu och vad vi kan vänta de närmaste åren.


Ovan ser ni hur oljepriset som ett genomsnitt av världsmarknadspriset för råoljan (Brent Crude) och West Texas Intermediate (WTI) steg som ett spjut fram till finanskrisen bröt ut i USA 2007/2008. Ni kan även notera hur oljepriset nu är tillbaka på samma nivåer som innan 2008, trots att världsekonomin alltså går på halvfart på de flesta ställen på klotet. Hur kommer detta sig då?

Ovan ser ni hur OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) sedan 2003 gått ner i reservkapacitet och idag är kvar på ungefär samma nivå, trots att alltså världsekonomin vuxit och ja efterfrågan på billig olja aldrig varit större. Borde inte därför produktionen av olja i världen därmed öka, om det nu finns så mycket "där ute"?   

Vi konstaterar bara att oljepriserna är fortsatt höga och citerar från presentationen:

"Kombinationen av låg priselasticitet för utbud och efterfrågan (när det gäller den viktiga oljan), indikerar att otillräcklig tillväxt av utbudet måste leda till antigen högre oljepriser eller att ekonomin krymper, eller en kombination av dessa."


När oljeproduktionen inte kan möta efterfrågan stiger priset raskt, oljan kan inte ersättas av någon annan vara och ekonomin tvingas krympa. Efterfrågan krymper och därmed oljepriset, dock endast temporärt. Produktionen/utbudet minskar ytterligare av att priset på oljan dyker, investeringar i utveckling av fält som ska ge olja om några år blir inte lönsamma till låga oljepriser. Samtidigt ökar efterfrågan på oljan i många av de oljeproducerande länderna och även i Kina & Indien vilket mer än väl kompenserar för den minskade efterfrågan av oljan i väst när den ekonomiska aktiviteten ligger nere här som nu. Den tillgängliga oljan för världens oljeimporterande länder minskar alltså.

IMF-presentationen drar slutsaten att EIA:s senaste prognos för ett växande oljeutbud på 0,9% kan vara rimligt MEN detta skulle tvinga upp oljepriset till en nivå DUBBELT mot vad det ligger på idag.

Å andra sidan säger man samtidigt att effekterna på BNP/tillväxten inte behöver vara dramatiska...men att mer forskning behövs... 

Det är dock glädjande att i andra delen av Kumhofs presentation framkommer följande insikter:

  • Energi/olja är avgörande faktorer i produktionen (av varor och tjänster etc) och vars bidrag är vida underskattat i historiska mått mätt. 
  • Fysiker och ingenjörer förstår produktionen mycket bättre än ekonomer 
  • Vår approach är därför att Produktions-funktionen med olja möjliggör teknologin. 
  • Möjligheten att ersätta energi och olja med andra faktorer kan vara mycket överskattade då termodynamikens lagar ignoreras (framförallt andra lagen om entropin).  
  • Fysiker och ingenjörer utmanar därför antagandet att oljans roll idag bara kan ersättas av andra faktorer i takt med att tiden går.  
  • Det finns en gräns för hur mycket maskiner (och arbetskraft) kan ersätta energi. 
Läs gärna någon av IMF:s rapporter ovan och även Kumhofs senaste presentation som har mer att bjuda på än vi gått igenom här.

Trevlig fredag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.