2014-11-29

Kloka ord från ECB, Schweiz vaskar guld medan planeten är lika stor som igår

I juni införde europeiska centralbanken (ECB) negativ inlåningsränta för banker inom EU. Anledning och motiveringen löd enligt ECB så här:

"Det är ECB:s uppgift att säkra prisstabilitet genom att hålla inflationen under men nära 2 procent på medellång sikt. Precis som de flesta centralbanker kan ECB påverka inflationen med hjälp av räntan. Om centralbanken vill motverka för hög inflation höjer man i allmänhet räntan och gör det därigenom dyrare att låna och mer intressant att spara. Om man däremot vill motverka för låg inflation sänker man räntan. 

Eftersom inflationen i euroområdet väntas ligga avsevärt under 2 procent under en längre tid, bedömer ECB-rådet att det behövs lägre räntor. ECB har tre styrräntor att tillgripa: utlåningsfaciliteten för utlåning till banker över natten, de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och inlåningsfaciliteten. Den huvudsakliga refinansieringsräntan är den ränta till vilken bankerna regelbundet kan låna från ECB. Räntan på inlåningsfaciliteten är den ränta som bankerna erhåller när de parkerar medel hos centralbanken. Alla de tre räntorna har sänkts.

För att en penningmarknad där affärsbanker lånar till varandra ska fungera får dessa räntor inte ligga för nära varandra. Eftersom inlåningsräntan redan låg på 0 procent och refinansieringsräntan på 0,25 procent, innebar sänkningen av refinansieringsräntan till 0,15 procent att inlåningsräntan sänktes till − 0,10 procent för att behålla denna räntekorridor.

Sänkningen ingår i ett åtgärdspaket för att säkerställa prisstabilitet på medellång sikt, vilket är en förutsättning för hållbar tillväxt i euroområdet".

ECB skrev sedan vidare att sparare inte behövde oroa sig över detta då de inte "påverkas direkt", det är ju bara banker som placerar på vissa konton hos ECB som måste betala...Samtidigt medgav ECB att affärsbanker förstås kan "välja att sänka räntan för sparare", Men det är ju positivt för då kan ju "konsumenter och företag låna billigare och det hjälper till att stimulera ekonomins återhämtning"...

För "i en marknadsekonomi bestäms räntan på sparande av utbud och efterfrågan. Låga räntor på långt sparande är t.ex. följden av låg tillväxt och otillräcklig avkastning på kapital"...därmed kommer ECB:s räntebeslut i "slutändan att gynna sparare eftersom dessa beslut stöder tillväxten och därigenom skapar ett klimat där räntorna gradvis kan återgå till högre nivåer".

Kloka som ECB är besvarar de sedan själva den uppenbara följdfrågan: "Men varför straffa sparare och belöna låntagare"?

"En centralbanks huvuduppgift är att göra det mer eller mindre intressant för hushåll och företag att spara eller låna, det handlar inte om straff eller belöningar. Genom att sänka räntorna och på så sätt göra det mindre attraktivt för folk att spara och mer attraktivt att låna, uppmuntrar centralbanken folk att ge ut mer pengar eller att investera. Om en centralbank däremot höjer räntorna stimuleras istället folk att spara mer och låna mindre, vilket kan hjälpa till att kyla ner en ekonomi med för hög inflation. Det är inte bara ECB som gör på det här viset, det gör alla centralbanker".

Ok i klartext säger alltså ECB: För att vi ska ha fortsatt tillväxt måste vi låna mer och därmed spara mindre! Det finns bara ett litet problem med det här. För att ha oändlig tillväxt krävs det oändligt med resurser för att ta hand om ett oändligt antal människor som annars måste dela på en kaka (planeten jorden) med mindre och mindre resurser per person men med mer och mer lån per person...

Osökt drar man paralleller till oljeutvinningen idag. Med samma logik som ECB använder skulle det innebära att det är helt ok att använda mer och mer mer energi för att få ut en mindre och mindre mängd energi att dela på- vi kommer alltså inte nå en punkt där mer pengar inte trollar fram mer billig energi.

Det är lugnt skulle ECB säga. Knappa bara in lite ettor och nollor på datorn så trollar vi fram inte bara oljeriggar, oljeföretag med krav på oändlig avkastning  av aktieägarna -vi trollar även fram större och billigare mängder med olja ur jordskorpan! Underbara värld!

Någon slår i historieböckerna och börjar undra hur bankerna och utlåning först började och undrar kanske om de alltid varit så kloka och framsynta...

Titta på nedanstående video för en återblick....Men om nu inte bankerna vill använda guld längre då det begränsar hur mycket pengar de kan skapa från tomma luften och de inte kan sätta in pengarna gratis hos ECB längre, vad göra?

Kan de inte hålla mer kontanter och välja att inte låna ut pengar till varandra?

Näpp säger ECB, det kommer bankerna välja att inte göra för, kloka ECB har räknat ut att:

"Om en bank håller mer pengar än den behöver för kassakravet och om den inte vill låna ut till andra affärsbanker har den bara två alternativ: att placera pengarna på ett konto hos centralbanken eller att hålla dem som kontanter. Det är dock inte gratis att hålla kontanter heller − inte minst eftersom banken behöver ett mycket säkert lager där pengarna kan förvaras. Så det är inte sannolikt att någon bank väljer att göra det. Det är mer troligt att bankerna antingen lånar ut pengar till andra banker eller betalar en negativ inlåningsränta."

Cirkeln är sluten, det kontantlösa samhället som ligger oss svenskar varmt om hjärtat ger ECB och andra banker säkert ett gott exempel att peka på. Här lånas det friskt och konsumeras så det står härliga till-en win win!

Om nu människor ändå väljer att inte konsumera upp sina upplånade sista slantar trots Black Friday och liknande högtider för att fira världsreligionen "tillväxt utan pris", finns ju alltid IMF som knackar på med andra magiska formler i hatten.

Tvivlar någon? ECB har ju förstås svaret! För vi kan ju inte som Schweiz gör imorgon rösta om att begränsa mängden pengar som en bank får skapa utan koppling till verkligheten. Nämligen i form av något som går att ta på och finns i begränsad mängd...guld till exempel.

Nej nej då begränsar vi handlingsutrymmet för centralbanker och affärsbanker att hantera kriser som skapats...för att hmm minns inte riktigt men tror det var något med guld och massor med olja...

Fundera själva och lyssna gärna på Financial Sense lördagsprogram som berör just Schweiz guld -initiativ och vad ECB:s negativa inlåningsränta innebär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.