2014-11-24

Nytt lagförslag i USA: Miljömyndigheten (EPA) ska inte längre förlita sig på vetenskap

Det är knappast någon nyhet i varken svensk eller amerikansk politik att tidigare politiker "som av en händelse" får höga positioner i bolag vars intressen de representerat under sin politiska karriär. Det tas nästan för givet numera och är en del av demokratins finurliga bakdörrar.

Men varför inte ta det hela ett steg längre och även låta politiker öppet med lagförslag föra jätteföretagens talan och hindra statliga myndigheter från att sköta sin arbeten att tjäna samhällets medborgares bästa?

Vad babblar vi om? Jo, i en mycket läsvärd artikel av Stephen Luntz för IFL-Science! kan vi nämligen läsa att det amerikanska representanthusets undre kammare, US House of Representatives röstat igenom ett lagförslag som går ut på följande:

Amerikanska miljömyndigheten EPA, som redan idag är kända för att med knappa resurser tvingas hantera överväldigande uppgifter och en byråkrati som i praktiken omöjliggör saklig miljögranskning och därmed uppföljning av miljölagstiftning-ska inte längre kunna lyssna till forskare och vetenskap.

Ja ni läste rätt. I det nya lagförslaget ska dagens rådgivande organ Science Advisory Board (SBA) som sedan 1978 förser EPA med det senaste forskningsunderlaget för att miljömyndigheten ska kunna ta sina beslut och göra sina rekommendationer, förändras på framförallt två avgörande sätt.

Det ena gäller vilka som ska få sitta i SBA. SBA har i 36 år i princip helt bestått av medlemmar som stödjer sig på vetenskaplig forskning, med undantag för tre av totalt 51 som representerar industrin EPA har till uppgift att övervaka. Det är dessa industriposter som Chris Stewart (rep), mannen bakom lagförslaget vill utöka.

Ok vem är då Chris Stewart? Jo det är den republikanska ledamot som inte bara precis som många andra politiker förnekar att människan har något att göra med klimatförändringarna utan har sedan tidigare gjort klart att han vill upplösa EPA då "EPA hindrar energiutvecklingen".    

I det nya lagförslaget som med all sannolikhet drivs igenom då Senaten har republikansk majoritet, menar Stewart och Republikanerna att med fler industrirepresentanter i SBA kommer rådet i bättre balans...

Lagförslaget har varit aktuellt sedan 2013 och bland annat  Dr. Francesca Grifo, tidigare chef för Center of Biodiversity and Conservation vid American Museum of Natural History har varnat för lagförslaget. Detta då det enligt Grifo skulle innebära att forskare hindrades från att rösta emot att godkänna kemikalier av sina arbetsgivare som alltså är de industrier som vill få kemikalierna godkända. Fler industrirepresentanter i SBA skulle samtidigt innebära att fler nästintill identiska kemikalier som tidigare förbjudits, godkänns för användning.  

Men för att riktigt vara på säkra sidan, om det nu inte skulle räcka med fler industrirepresentanter för att skapa debatt och oenighet i ett annars kanske nära enigt vetenskapligt råd (SBA)- står det i lagförslaget att forskare preskriberas från rådgivning om något ämne som "direkt eller indirekt rör översyn och utvärdering av det egna projektet".

Som Stephen Luntz avslutar sin artikel "med andra ord, de enda personer som spärras från rådgivning till EPA för en viss kemikalie är de som faktiskt har studerat hur giftiga de är och dess påverkan på miljön"...  

Endast ett veto mot lagförslaget av president Obama eller en folkstorm som framtvingar en omskrivning av lagtexten i grunden kan hindra detta minst sagt stolliga lagförslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.