2015-10-16

Fredagsmys: energi- och tekniktrender nu och i framtiden

Just nu går mjukvaruutvecklingen enormt snabbt och slår igenom långt bortom smarta telefoner och datorer. Inom bilindustrin och sjukvården såväl som inom större delen av tillverkningsindustrin har automatisering bara börjat ta fart, även om man kanske inte skulle kunna tro det. Så vad kan vi vänta oss om bara några år?

Alla kan ju inte bli mjukvaruutvecklare, vilka ska stå för hårdvaran och kommer den få stå tillbaka relativt mjukvaran i dagens tjänstedominerande samhälle? Ni som är insatta i Peak Oil inser förstås att dagens tjänstesamhälle bygger på fortsatt ökad tillgång till billig energi, främst olja och att människor de närmaste årtionden därför får räkna med att vara mer delaktiga i tillverkningen och produktionen av varor i högre grad än idag. Detta gäller i synnerhet för basvaror och inom matproduktionen som kan produceras lokalt.

Vi har helt enkelt plockat det lågt hängande energifrukterna först och ersätter nu billig energi med allt mer energikrävande. Ju längre bort något måste hämtas/produceras innan de når konsumenten, dess då mer energi går åt. Detta är inget som teknikutvecklingen kan sudda ut då i praktiken all avancerad teknik i dag bygger på tillgång till främst billig olja.

Robotiseringen och den autonom tillverkningen kommer säkerligen fortsätta för att effektivisera och spara energi. Tex kommer de flesta försvarsmakter fortsätta att gå ner i manskap och spara in energi/olja på underhåll och drift av energikrävande farkoster som hangarfartyg.

En del tror kanske att satsningen på drönare och autonoma maskiner och den robotiserade tillverkning ska skapa ett större välstånd och frigöra enorma resurser så människor får mer fritid. Att informationsteknologin och de smarta manickerna ska skapa ett aldrig tidigare skådat välstånd, mer jämnfördelat mot idag.

Men många missförstår huvudskälet till att vi går mot denna utveckling så fort just nu. Det beror på att begränsade resurser framtvingar effektiviseringar och besparingar, vilket medför att energikrävande och osäker mänsklig arbetskraft ersätts med maskiner. En maskin ifrågasätter inte sina arbetstider, en order, blir inte sjuk (den kan förstås paja och sluta fungera helt eller delvis men den ersätts då eller repareras relativt billigt). En maskin/robot kan i allt högre utsträckning göra det en människa kan och inte kan, snabbare och mer effektivt.

Vilket osökt för oss till Artificiell Intelligens (AI). Entreprenören och ingenjören Elon Musk, VD för Tesla Motors och det privata rymdbolaget SpaceX diskuterade nämligen nyligen såväl AI som den snabba tekniska utvecklingen tillsammans med Sam Altman. Altman är president för Y Combinator som hjälper nystartade företag med finansiering och är ett företag med finansiella muskler i mångmiljardklassen

För och nackdelarna med den snabba utvecklingen mot Artificiellt Intelligens är ett ämne vi skrivit en hel del om tidigare och som Johan skrivit en artikel om i tidningen OM, nr 6 2014 som finns att läsa gratis här.

Vi vill vara tydliga med att automatiseringen kan göra under i det lilla och säkert hjälpa många människor på fantastiska sätt men vi måste vara väldigt försiktiga med hur vi använder den och inte ta för givet att en ökad automatisering generellt leder till något positivt eller att det är "nödvändigt" för att skapa en hållbar ekonomi.

Kika gärna på samtalet mellan Elon Musk och Sam Altman, det finns mycket att läsa mellan raderna och en hel del tankeväckande exempel på hur snabbt teknikutvecklingen går just nu, inte minst mjukvaruutvecklingen.  

8 kommentarer:

 1. Måste invända något mot "Just nu går mjukvaruutvecklingen enormt snabbt". Började jobba med datorer på 70-talet och konstaterade att "Just nu går mjukvaruutvecklingen enormt snabbt". Sedan har konjunkturvågor gått upp och ner men hela tiden har jag kunnat konstatera att "Just nu går mjukvaruutvecklingen enormt snabbt".

  Min slutsats är att oberoende av priset på energi så gäller "Just nu går mjukvaruutvecklingen enormt snabbt". Det är inga invändningar från mig mot att vi nu har eller strax nått peak oil. Jag tror att peak oil medför en kris i samhället, men jag var mer bekymrad för några år sedan. Alternativen i form av flödande energikällor utvecklas snabbt. Tar ett exempel som är två timmar gammalt apropå det extremt låga priset på el och att det inte bara är fyra reaktorer som nu beslutats läggas ner för att de blivit olönsamma. "Nedskrivningsbehovet avser vissa av Eolus äldre vindkraftsanläggningar. Anledningen är att marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på energimarknaden. De berörda anläggningarna är uppförda i ett väsentligt högre kostnadsläge än de anläggningar Eolus för närvarande uppför och har under utveckling, skriver Eolus. "

  Hugger till med två citat från en ledare i DI i somras: "För att nå 2-gradersmålet kan världen bara bränna en femtedel av de i dag kända reserverna av kol, olja och gas. Detta tar i alla fall finansmarknaderna på allvar. Banken HSBC har räknat ut att de bolag som äger reserverna kommer att förlora 60 procent av sitt värde. Pensionsförvaltare, universitet, kyrkor och kommuner världen över vill minska risken och omprövar innehav i företag med fossil verksamhet. En av världens största kapitalförvaltare, franska Axa, meddelade i början av juni att det drar sig ur alla verksamheter som sysslar med kol. Risken är för stor."
  ...
  "Den tredje kraften är prisfallet på solceller. Hastigheten i utvecklingen har förvånat alla bedömare. För fyra år sedan var solel sju gånger dyrare än el från kol. Deutsche Bank släppte i mars en rapport som spådde att osubventionerad solel kommer att nå samma prisnivå som kol inom 12 till 18 månader. Det skulle göra att kraftproduktion från solceller blir konkurrenskraftig på 85 procent av världens marknader. I Austin, Texas, är solel redan billigare än kol och har sjunkit under 40 öre per kilowattimme."

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Hej! Formuleringen "just nu går mjukvaruutvecklingen enormt snabbt" gällde förstås redan på 70-80- talet men slår ju igenom nu på bred front först nu och når många fler användningsområden. Det är förstås en definitionsfråga vad man menar med bred front men att var o en nu kan kommunicera med sin bil via mobilen (Tesla app o liknande) är ju en helt annan sak än dyr o småskalig programvara för företag som det handlade om från början.

  Har goda förhoppningar om solcellsutvecklingen men ser samtidigt hur utvecklingsländers behov av fossila bränslen ökar tex Indien o att oljeberoendet o övriga ändliga resurser i första hand måste mötas med en förändrad livsstil o syn på naturen.

  Ser dock solenergi o vindenergi som dörröppnare till många fiffiga lösningar o helt centrala i omställningen.

  Mvh
  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja Johan du har perspektivet vanlig användare och vad han direkt ser. Om vi tar en modern bil har den uppåt 100 olika inbäddade system som sköter olika uppgifter. Vi märker det knappast. En ren elbil har färre system för den är i grunden enklare. Sedan har vi nästa generation den autonoma bilen som kräver fler system igen för den ska ju ersätta den mänskliga förarens uppgifter.

   Mobilen som i princip alla har nu innehåller mer datorkraft än månlandarna på 70-talet. Alla har klart för sig att processorerna och minnena hastigt blir kraftfullare men det som betyder mer är utvecklingen av mjukvaran. Fast mest betyder de tillsammans. Det är nu de rörliga autonoma systemen börjar komma lite försiktigt först men snart mer tydligt.

   De stora ekonomiska transaktionerna över världen sker inte längre med särskilt stor mänsklig inblandning. Bankerna är mest stora samlingar av datorsystem. Jag gör en del aktiehandel på nätet och ser även i mindre företag att affärer inträffar i klump samma sekund vilket beror på att olika system lurpassar på varandra och sedan kan det gå tiotals minuter innan en ny svärm affärer sker.

   Denna utveckling mot mer av nollor och ettor inbäddade i allt och i det mesta osynligt kommer fortsätta även när vi får mer tydliga problem med peak oil. Nästa år såg jag idag förutspås peak fysiska affärer dvs köp via nätet börjar ta så mycket att besök och köp i fysisk butik har nått sin topp. Därmed går det snabbt utför med köpladorna.

   Robotar har vi haft länge i industrin men nu är de autonoma nära på väg för att göra D3 jobben dirty, dull and dangerous. Men de gör det i samarbete med oss för annars är det ännu för svårt.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Hej! Nej, jag avsåg inte endast vad vi användare ser utan givetvis alla inbäddade datorsystem i bilar etc som vi verkligen tagit fart på 00-talet men formuleringen var otydlig. Det är givetvis en kombination av hårdvara och mjukvara applicerad i nya miljöer och introducerad på bred front, med hjälp Internets utbredning som satt fart på den snabba utvecklingen. Ökad konkurrens med globaliseringen och även informationsutbytet det innebär triggar ju en snabbare utveckling vi annars inte sett.

   Självfallet kommer mjukvaruutvecklingen fortsätta även när Peak Oil slår in en kil den ekonomiska tillväxten på allvar, men den kommer sannolikt sakta in och få nya användningsområden som måste prioriteras. Det kan hämma kreativiteten/den fortsatta utvecklingen. Risken är förstås att några få företag/försvarsmakter får ökad kontroll över den mest avancerade tekniken/mjukvaran.

   Tiden får utvisa.

   Mvh
   Johan

   Radera
 3. Energi är inget problem när mänskligheten eller de delar av mänskligheten som gör "det stora hoppet" övergår till en typ I och typ II-civilisation det vill säga kan kontrollera en hel planets energi eller ett solsystem. http://www.fromquarkstoquasars.com/the-kardashev-scale-type-i-ii-iii-iv-v-civilization/
  De bär epiteten teknikoptimister eller tekniknaivister. Än mer naiva personer med stort önsketänkande gillar dessa idéer eftersom de kan slappna av och vaggas in i den mysig trygghet att allting fixar sig, bara man tror på människan.

  Kanske blir det så, kanske blir det inte så. Kanske blir jonmotorer vägen ut till planeterna.

  Gör det något om energi blir dyrare om mängden tillgänglig energi i rätt former kvarstår? Om du har ett samhälle med 200 enheter energi till priset X eller 200 enheter till priset 1,2X så kommer mängden energi vara densamma. Du kan ladda samma mängd smarttelefoner, driva samma mängd produktionsutrustning däremot kommer du att behöva en större andel energi att upprätthålla energiproduktionen vilket döljer sig i det höjda energipriset.

  Det är för mig den största anledningen att energieffektiviseringar och populationskontroll borde vara prio 1 för att klara övergången från ett fossilbränslebaserat samhälle. Då kan man använda fossilbränslet som en hävstång in i ett grönare samhälle istället för förslösa det på bilköer i Kalifornien - även om de har låga NOx-utsläpp per köad timme.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Håller sannerligen med dig om det sista "energieffektiviseringar och populationskontroll..." (men energieffektiviseringar där vi inte glömmer Jevons Paradox)

   I en övergångsfas på kanske 20-30 år från oljetoppen kommer populationskonntrollen sannolikt handla om begränsad matproduktion och därmed tvinga fram en befolkningsminskning. Det kommer säkerligen sammanfalla med epidemier och konflikter men de senare två handlar troligen mer om miljoner än de miljarder som försvinner i takt med att billig fossil energi på årtionden (historiskt mkt kort för att nya energislag ska kunna komma på plats) ska ersättas med med energikrävande och mer mänsklig arbetskraft.
   Hur snabbt vi kan gå från 7 miljarder till kanske 3-5 vågar jag inte gissa...

   Att vi om kanske 40-50 år kan börja kontrollera fusionen för praktisk användning är fullt möjligt men beror på hur rörig omställningen innan blir...Tar inte det för givet utan fokuserar precis som Elon säger hellre på indirekt fusion/energi i form av solljus från solen. Att få kontroll på energilagring organiskt med fotosyntesen är i mina ögon mkt mer intressant då det ligger närmare i tiden och inte skulle behöva så mkt resurser o forskning som CERN^10.

   Mvh
   Johan

   Radera
 4. Energi är inget problem när mänskligheten eller de delar av mänskligheten som gör "det stora hoppet" övergår till en typ I och typ II-civilisation det vill säga kan kontrollera en hel planets energi eller ett solsystem.

  http://www.fromquarkstoquasars.com/the-kardashev-scale-type-i-ii-iii-iv-v-civilization/

  De bär epiteten teknikoptimister eller tekniknaivister. Än mer naiva personer med stort önsketänkande gillar dessa idéer eftersom de kan slappna av och vaggas in i den mysig trygghet att allting fixar sig, bara man tror på människan.

  Kanske blir det så, kanske blir det inte så.

  Gör det något om energi blir dyrare om mängden tillgänglig energi i rätt former kvarstår? Om du har ett samhälle med 200 enheter energi till priset X eller 200 enheter till priset 1,2X så kommer mängden energi vara densamma. Du kan ladda samma mängd smarttelefoner, driva samma mängd produktionsutrustning däremot kommer du att behöva en större andel energi att upprätthålla energiproduktionen vilket döljer sig i det höjda energipriset.

  Det är för mig den största anledningen att energieffektiviseringar och populationskontroll borde vara prio 1 för att klara övergången från ett fossilbränslebaserat samhälle. Då kan man använda fossilbränslet som en hävstång in i ett grönare samhälle istället för förslösa det på bilköer i Kalifornien - även om de har låga NOx-utsläpp per köad timme.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glömde en annan reflektion. Kanske är mer energi en primitiv utvecklingsriktning.
   Säg att vi finner en princip där etern eller något liknande fält medger omedelbar transport (teleportering) givet att man offrar materia (massafältet - Higgsfältet)
   Då behöver man inte skeppa jättelika konstruktioner av högteknologisk (men primitiv) typ I till V utan har lokala civilisationer av typ 0/I
   Man kan ju lika gärna kalla ett solsystem en typ I-civilisation. Vårt solsystem är anpassat för mänskligt liv och mänskligt liv är anpassat för solsystemet. Vintergatan är ett typ III-system. Det kan vara så att mänskligheten är inbilsk och blind som gläntar in i en större insikt men nöjer sig med fantasier om fantastiska och jättelika konstruktioner. Konstruktioner som stirrar dem i ansiktet, vilket kallas universum.

   Vad gör ni när ni sover? Besöker ni andra civilisationer runt om i universum?

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.