2015-10-14

Koldioxid-dammsugare för att lösa vårt billiga energiberoende och minska klimatförändringarna?

Det är förståeligt i dagens teknikdominerande värld, där allt går snabbare inom informationsteknologin och smarta manicker ersätter det vi en gång kallade sunt förnuft -att vi gärna hyllar tanken om att ännu en ny manick skulle vara lösningen på vår tids två största utmaningar: en minskad tillgång till världens billiga olja och ett snabbt förändrat klimat som med största sannolikhet är skapad av människans förbränning av fossila bränslen.

Teknologi kan verkligen vara fantastiskt när det används på ett sätt som inte leder till ökad konsumtion av ändliga resurser som faktiskt håller karusellen igång. Mer om detta kan ni läsa i detalj i tidigare inlägg om Jevons Paradox.

En av de mest häpnadsväckande och säkert i många örons oljesmörande nyheterna på senare tid är tanken att vi med gigantiska koldioxid-dammsugande anläggningar skulle kunna suga upp över 100 års koldioxidutsläpp från atmosfären. Detta för att om inte minska koncentrationen, åtminstone se till att de inte ökar ytterligare. Släng med att vi på samma gång kan säkra fortsatt tillgång till flytande bränslen för att hantera en nedgång i världens viktigaste energikälla för världsekonomin, den konventionella råoljan och du har en säljande nyhet .

Just detta håller flera företag på att arbeta med och en av de ledande är Carbon Enigneering (CE). Företaget är finansierat av privata investerare såsom Bill Gates. Det första man slås av är att Carbon Engineering håller till i Calgary, i delstaten Alberta i Kanada. Detta är delstaten vars extremt smutsiga och fram till i juni 2014, lönsamma oljesandsutvinning gjort att Kanadas Harper-regering brutit med sina löften landet förband sig till när det tecknade sin utsläppsgränser i Kyotoavtalet. Kanadas viktigaste industri, oljeindustrin i Alberta kan ju inte hindras av klimatavtal.  

Oljesandsutvinningen i Kanada innebär enorm skövling av skog (naturens viktigaste koldioxid-dammsugare på land) och miljöförstöring bortom vad som kan beskrivas i endast ett inlägg. Processen att omvandla några kilo olja per ton sand till användbar olja är också en extremt energikrävande process som inbegriper utsläpp från enorma dumpers på 400 ton och stora mängder naturgas som krävs i den kemiska omvandlingsprocessen.

I en artikel i Expressen framställs Carbon Engineering teknik som mycket lovande utan någon som helst tanke om hur detta verkligen ska kunna fungera ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Men låt oss först kika på tekniken.

I en maskin med luftintag i ena änden kommer luft innehållande koldioxid in, det passerar en filterliknande anordning som med hjälp av cirka 400 graders uppvärmning och en vätska som suger upp koldioxid ser till att fånga upp det mesta av koldioxiden. Kvar blir en koncentrerad koldioxidvätska. Den tillsatta energin för uppvärmningen som företaget föreslår är naturgas, kärnkraft eller vindkraft för elektricitet.

Tanken är dock att större anläggningar ska placeras där det finns överskottsenergi såsom i närheten av stora vind- och solkraftanläggningar. Det senare för att dessa kan finnas i en omgivning där stora koldioxdid-dammsugare ändå inte är i vägen för jordbruk eller kräver lika stor yta som motsvarande skog skulle behöva...

Kombinerar man tekniken med vätgas framställd via elektricitet från sol, vind och kärnkraft kan man framställa: bensin och diesel. Dessa flytande bränslen kan sedan användas i vår nuvarande så bränsletörstiga transportsektor där flygplan och bilar kan fortsätta att förbränna kolväten. Koldioxid skapas och tillförs till atmosfären men den sugs ju upp igen av dammsugarna på jorden som ett slutet system och voilà- klimatförändringarna och Peak oil är snart ett minne blott!

Tekniken sägs redan nu fungera i företagets pilotanläggningar och kan skalas upp till större om man får kapital för det. Företaget hävdar till och med att de "långsiktiga kostnaderna för att framställa bränslen (från omvandling av koldioxid) skulle kunna bli lite mer än en dollar per gallon"!

Inte riktigt...

Koldioxid+vätgas för att kunna bränna fossilt bränsle och rädda klimatet
=Energidumheter
Man kan undra med vilken energi ett hållbart samhälle ska kunna drivas om nettoenergin för den energi som ska driva det ska komma från energikrävande koldioxidomvandlingar och betydligt mer energikrävande framställningar av vätgas som dessutom har mycket lägre verkningsgrad än endast elektricitet i ett batteri för att tex driva en motor? Att det skulle kunna gå att leva som idag "business as usual" med flygplan, fartyg och lastbilar som tar våra varor kors och tvärs över jorden är bara att glömma.  

När det gäller vätgas har vi skrivit tidigare om det energimässigt och ekonomiskt genomkorkade
att genom elektrolys framställa vätgas.

När det kommer till klimatnyttan är dammsugningen och omvandlingen av koldioxid för att sedan bränna upp den, ett minst sagt skruvat förslag. För det första menar i runda slängar 99 % av världens klimatforskare att vi redan står på minuskontot. Att då tala om koldioxidneutralitet längre fram blir därmed helt vilseledande. Om vi, om säg 5-10 år (mycket optimistiskt), i stor skala kunde dammsuga koldioxid från atmosfären skulle det ändå i första hand handla om att se till att koldioxidutsläppen inte överstiger den vid tidpunkten gällande globala utsläppsmängden.  

Koldioxiddammsugare med ny teknik? Nej, vad vi behöver är fler träd och detta även om de så tar upp mer än 1000 gånger större yta och inte kan odlas/breda ut sig i dagens öknar och kallaste/syrefattigaste platser. Träd tar inte bara upp koldioxid och producerar syre, de ser till att vi inte får ohanterliga översvämningar, de är själva förutsättningen för mångfald i naturen, hindrar jorderosion, hindrar utbredningen av torka ja listan kan göras hur lång som helst.

Inte märkligt att företag som Audi stödjer koldioxid-dammsugande-teknik då det kan legitimera fortsatta utsläpp och inte minst ge en ursäkt för de som man redan bidragit till i atmosfären.

Hur det rent ekonomiskt ska gå att räkna hem en storskalig omvandling av koldioxid till flytande bränslen återstår sannerligen att se. Men att koldioxid-dammsugare annat än träd ska minska eller kunna ta upp en del av utsläppen av växthusgaser under den kritiska omställningsperiod vi befinner oss i och samtidigt möjliggöra framställning av flytande bränslen är helt orealistiskt.

Kika på videon om Carbon Engineerings superdammsugare och fundera själva.

3 kommentarer:

 1. Helt idiotiskt, men politikerna/väljare kommer svälja det med hull och hår. (och oljebolagen kommer glatt sponsra deras forskning)
  Verkningsgrad på deras framtidsversion lär få ånglok att framstå som under av effektivitet!

  Sedan vet jag inte vad du har fått uppgiften ifrån att "långsiktiga kostnaderna för att framställa bränslen (från omvandling av koldioxid) skulle kunna bli lite mer än en dollar per fat"!
  Jag tycker mig höra i videon att kostnaden kommer hamna på lite över 1dollar för CO2 för att framställa en galon bränsle delvis har de inte räknat med kostnaden för vätgasen och omvandlingen m.m.
  Men de kanske har skrivit ut det någon stans?
  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Tack för påpekandet-korrigerat nu, ska vara gallon o inte fat. Har visst fått oljefat på hjärnan! :p

   Du har även en viktig poäng när det gäller energikostnaderna o sedermera den ekonomiska kostnaden/vinsten som knappast inkluderar vätgasen o alla energiomvandlingar innan slutprodukten blir färdigt bränsle.

   Mvh
   Johan

   Radera
 2. Det finns en ny app för CO2-absorption. Du lägger 2,99€ alternativt 456151661000000000 Zimbabwe dollars och får tillträde till ett räkneverk som mäter din sväljförmåga med ett elastiskt band kopplat över bröstkorgen.
  Det går till så att användaren med jämna mellanrum suger in massor av luft och sedan sväljer. På så sätt absorberas koldioxiden ner i magen och genom en ny bakteriekultur som tagits fram av Stanford-universitetet så absorberas koldioxiden i magsäcken.
  Bakterierna fräter för tillfället upp de inre organen, men dessa bieffekter räknar utvecklaren är löst innan produktlanseringen.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.