2015-10-25

Egenproducerad el för boende i hyresfastigheter och bostadsrätter en pina i ändan

Det är nog många som funderar över sina energikostnader just nu. Med ett elpris som knappast kan sjunka lägre och med stigande elavgifter är det läge att se sig om efter alternativ. För villa/husägare kan klivet mot solel och solvärme och en mindre vindsnurra kännas naturligt.

Det går tex att få ner installations- och materialkostnader mycket om man är lite händig. Som vi skrivit om tidigare kan man tex använda ölburkar för att tillverka sig en egen luftsolfångare. Det går till och med att producera sin egen el och värme för att kunna köra helt off-grid.

Helt off-grid kräver dock just nu att man antingen bygger sin bostad som en termos från början med tex golvvärme i hela huset och extremt välfungerande isolering vilket både är kostsamt och kräver goda kunskaper i hur olika energisystem kan kombineras. Men även hus byggda på tex 1930-40-talen kan bli om inte helt så till de stor del självförsörjande på el och värme.

I vår bok Olja för blåbär -Energi, Makt och Hållbarhet tar vi upp några exempel på hur man kan bli av med de värsta energispillen vid fönster och fönsterkarmar tex men det finns förstås många fler energibovar.

På varmare breddgrader kan överblivna petflaskor fungera utmärkt som bas för hemmagjorda-varmvattensystem vilket fått stor spridning i bland annat Indien.

Många tänker säkert att det kan vara värt att vänta på att solcellspaneler och vindsnurror ska falla i pris ytterligare innan man gör en investering och att utvecklingen av energilagring bara har börjat.

Det blir förstås en avvägning vad det gäller ekonomisk återbetalning på sin investering kontra hur snabbt man vill minska sin sårbarhet för olika kriser och strömavbrott. Men läget i Sverige och Europa nu när det gäller elmarknaden samt den bristande krisberedskapen att hantera längre strömavbrott och olika kriser gör att det kan vara vettigt att börja undersöka den egna energiförsörjningen förr snarare än senare.

Det finns heller inget som hindrar att man installerar hushållsbatterier likt de som Tesla och Solarcity nu erbjuder på den amerikanska marknaden efter att man installerat egna solcellspaneler tex.

Det första man ska göra är oavsett att gå igenom hela hushållets värme- och elbehov och göra en prioriteringslista över de delar man vill säkra vid elavbrott samt se över värmespill som kan åtgärdas. Standbyelektronik och onödig elanvändning är också enkla åtgärder som åtminstone kan få ner elförbrukning med kanske 10-15 % per år.

Att ta kontakt med en energikonsult eller god vän för att få en överblick är starkt rekommenderat, innan man gör någon investering/börjar bygga om. Annars är risken stor att man får dubbla kostnader när olika installationer/delar av energisystemen inte är kompatibla eller fungerar effektivt tillsammans. Det finns ibland även kunniga energirådgivare på kommunen att tillfråga.  

Tidigare har vi skrivit om hur svenska hushåll kan bli skrämda av att våga satsa på egenproducerad sol- och vindel när regeringen lagt förslag på höjd skatt på just egenproducerad sol- och vindel. Förvisso gäller detta endast större solenergianläggningar med en installerad effekt på 144 kw samt vindkraft och vågkraftsanläggningar med en effekt 80 kw eller mer. Men det sänder likväl fel signaler som skrämmer snarare än uppmuntrar en satsning.  

Förslaget gör det samtidigt mycket svårt för fastighetsägare och kooperativ att få någon ekonomi i att installera större anläggningar på tak och fasader för solceller till elproduktion eller solfångare för uppvärmning. Regeringens förslag, som införs den 1 juli 2016 om det godkänns, innebär nämligen en skattehöjning på 30 öre i per kW vilket drabbar just de större anläggningar som blir aktuellt vid en hyresfastighet tex. Installerad effekt som styr skattehöjningen är räknad per organisationsnummer...Så det går inte att komma undan.

Oppositionen då? Moderaterna vill ge skattereduktioner för svensk kärnkraft...

Så hur gör man då om man bor i en hyresfastighet eller bostadsrätt där man vill börja producera sin egen el och värme? I en läsvärd debattartikel i Ny Teknik signerat Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningens Riksförbund, Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund och Linda Burenius Magnusson, vd OX2:s vindkraftskooperativ skriver man att:

"Även de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egenproducerad förnybar el".

Debattörerna pekar på att problemet är att skatteavdrag för egenproducerad förnyelsebar el idag endast omfattar villaägare. Men hur ska majoriteten av Sveriges hushåll som bor i flerbostadsfastigheter kunna bidra till en omställning mot egenproducerad förnyelsebar el om de inte kan få skatteavdrag för andelar i i större anläggningar man delar med andra, såväl som externa solcellsparker eller vindkraftkooperativ?

Vi delar denna syn. Det måste finnas incitament som påskyndar omställningen och då är byråkratiska såväl som skattemässiga hinder en riktig "pina i ändan" som gör att många ger upp hoppet om att få kontroll över sin egen elräkning och elproduktion.

Trots att Socialdemokraterna efter att man bildat regering lovat att utreda möjligheten för andelsägare i solkraft och vindkraft att få skattereduktion, har inget hänt. Debattörerna i Ny Tekniks artikel tycker detta är särskilt märkligt då även Miljöpartiet. Vänsterpartiet och Centerpartiet stöder ett sådan förändring och alltså kan driva igenom.  

I väntan på en lagändring riskerar den stora omställningen gå mycket trögt, en väntan svensk ekonomi och krisberedskap inte har råd med.


Illustration av Jenny Wilhelmsson för Johan Landgrens artikel "Organiskt batteri", OM nr 2, 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.