2012-03-30

Dagen F i Rosenbad

Kära läsare när du läser detta är vi på väg till Rosenbad för att ta del av redogörelsen om förnekelserapporten  från Finansdepartementet signerad Öystein Noreng.

Tillsammans med ASPO som vi båda är engagerade i har vi författat ett litet flygblad med information om Peak Oil som vi kommer att dela ut till deltagarna vid seminariet. Finns att läsa i botten av inlägget samt att ladda ner här

Rapporten presenteras i dag kl. 12.45-15.00 i en paneldiskussion i Rosenbads konferenscenter.För er som inte har möjlighet att ta er dit kan bevittna spektaklet på nätet live här.
Noreng slår på den stora djungeltrumman när han i ett debattinlägg i dagens Svd konstaterar följande att Peak Oil som teori saknar vetenskapligt stöd:
Huvudslutsatsen i rapporten är att frågan om en produktionstopp för oljan är överdramatiserad beroende på en missledande underskattning av marknadens och prisets betydelse för utvecklingen. Slutet på oljan är inte heller ett närliggande problem, även om oljan är en ändlig resurs. Teorin om peak oil fungerar som ett exempel på hur olyckligt det är om idéer som saknar vetenskapligt stöd får fäste och politiskt gehör. Den inför en obefogad oro, förvirrar klimatpolitiken och riskerar att förleda till politiska beslut som skadar samhället.

Det är verkligen trist att konstatera att Norengs motargument är på en riktig pajkastningsnivå när han i ett slag avfärdar många vetenskapsmän och tillika en hel vetenskaplig institution som Uppsala globala Energisystem som publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i ämnet.

Mer uppföljning kommer i ett senare inlägg idag:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.