2012-03-16

Helgläsning om Peak Oil i Veckans Affärer
Senaste numret av Veckans Affärer nummer 11 innehåller ett åtta sidor långt reportage om Peak Oil skrivet av Gunnar Lindstedt författare av bland annat boken "Olja - Jakten på det svarta guldet". Det bjuder tyvärr inte på några större nyheter för bekanta läsare men kan ändå vara trevlig helgläsning. Via Cornucopia kan vi läsa att artikeln nu finns upplagd i sin helhet som PDF av Föreningen Grävande Journalister här. 

Cornucopia skriver vidare idag om att Försvarets forskningsinstitut, FOI  släppt en väldigt omfattande rapport om Rysslands militära förmåga sett ur ett 10-årsperspektiv. Rapporten innehåller även en analys om Rysslands energistrategi vilket såklart är högintressant då den största importen av olja till Sverige kommer ifrån Ryssland.  Mer om detta ska vi självklart beröra i ett senare inlägg.
Ryssland är även i dag världens största producent av olja och landets inkomster kommer uteslutande från export av energi från olja och gas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.