2012-03-26

Peak Oil inför USA:s kongress

 Bild hämtad från Roscoe Bartletts tal-hur världen skulle se ut om världens oljeproducerande länder motsvarade sin yta proportionellt mot dess "kända oljereserver"-dvs vad de hävdar att de har kvar att utvinna. (Förvisso från 2004 men de offentliga siffrorna har inte ändrats nämnvärt...)

Ja då har han gjort det igen. Kongressledamot Roscoe Bartlett har tagit sig upp i talarstolen och i 30 minuter talat om Peak Oil inför den amerikanska kongressen.

Roscoe Bartlett är republikansk kongressledamot för delstaten Maryland sedan många år tillbaka. Bartlett har tagit upp Peak Oil för debatt i kongressen otaliga gånger de senaste åren. Bartlett har kämpat för att få till stånd en politisk debatt kring energi och Peak Oil i USA men mött mycket motstånd eller helt enkelt fått kalla handen av de flesta politiker i Washington. Roscoe Bartlett har dock deltagit i de flesta energikonferenser som arrangerats av ASPO-USA de senaste åren och bidragit med mycket erfarenheter.

Tack vare Bartlett kunde delar av 2011 års konferens i Washington DC ske i auditorium i kongressen. Johan Landgren, en av undertecknade bloggare deltog under 2010 och 2011 års ASPO-USA konferenser i Washington DC och kan bekräfta att 2011 års konferens i kongressbyggnaden gav många av deltagarna förnyad energi. ASPO-USA skickade även en delegation av experter inom energi och Peak Oil på många möten med kongressledamöter och kongresspersonal till kongressbyggnaden för att diskutera Peak Oil och USA:s energisituation.

Vi frågar oss varför detta inte skett i Sverige? När nu Finansdepartementet håller ett seminarium om Peak Oil  på fredag (där vi båda kommer närvara) är det INTE en expert på Peak Oil som bjudits in som huvudtalare eller för att författa rapporten som ska presenteras om Peak Oil. Nej istället är det Øystein Noreng, en av arkitekterna till Norska Oljefonden...men det kan ni läsa om i Flutes eminenta redögörelse .

Åter till Bartletts tal. Via Energy Bulletin kan vi ta del av Bartletts senaste tal som vi tror kan vara av intresse för många läsare, talets höll den 17:e februari (2012).

 Även denna bild från Roscoe Bartletts presenation
Grafen visar inte oljeproduktionen 2010-2015 utan ökningen i oljeproduktionstakten. Den vänstra stapeln visar är minst sagt optimistisk och indikerar en produktionsökning (i kapacitet) med 5 miljoner fat per dag. Bartlett påpekar dock att världen legat kvar runt 84 miljoner fat per dag de fem senaste åren (när det gäller den konventionella råoljan). Produktionskapaciteten skulle alltså öka från 84 miljoner per dag till 89 miljoner fat per dag, detta alltså oberoende av pris. 89 miljoner fat per dag är även vad efterfrågan väntas vara i världen 2010-2015 (minst). Detta ger en utbudsbrist på 20% 2015 även om vi "tack vare" höga oljepriser sätter igång och borra efter olja varhelst det är möjligt.     

Många intressanta exempel i talet men vi fastnade för detta:

Bartlett är som mest oroad över att Kina med 1,3 miljarder människor och Indien med 1 miljard människor och hur lite olja de har, tillsammans mindre än USA. Konsekvensen har blivit att Kina köper olja över hela världen. De köper inte bara olja de köper goodwill: vad behöver ni? ett sjukhus? vägar? en fotbollsstadium?

Bartlett frågade det amerikanska utrikesdepartementet "Ni känner till att vi endast har 2% av oljan i världen men konsumerar 25% av världens olja. Hur kommer det sig att vi inte köper olja?"

Svaret från UD blev: "Well, man behöver inte äga oljan. Det spelar mindre roll vem som äger oljan eftersom personen som kommer med pengarna--betalar i dollar". Bartlett fortsatte talet med att han hoppades det fortsatte så...för annars har vi ett stort problem. Kineserna dyker nämligen upp på de globala oljeauktionerna och betalar det pris som ges. Bartlett frågade även UD "varför köper Kina olja och inte vi?"
Svaret blev "vi tror inte Kina förstår sig på marknaden". (!!)

Vid tidpunkten Bartlett ställde dessa frågor växte Kina med cirka 16-18% och menade att ett land som växer så mycket torde veta hur marknaden fungerar....

Bartlett fortsätter:
"Låt mig föreslå någonting-jag hoppas jag har fel: Kina har 900 miljoner människor på landsbygden som genom kommunikationens mirakel lärt sig fördelarna med ett industriellt samhälle och de säger "hallå där, glöm inte oss...för dem delar inte frukterna av det industriella samhället."

-För att undvika ett liknande scenario som i Sovjet gör därför Kina allt för att ha tillräckligt med resurser för dessa 900 miljoner människor och resterande miljoner som redan befinner sig i de urbana områdena. 
  
Vidare påpekar Bartlett att Kina nu bygger ut sin flottas kapacitet för hantera situationer långt utanför sin kustremsa. Roscoe Bartlett hoppas USA och Kina ska kunna samarbete och fortsätta att utveckla förnyelsebar energi men med nuvarande utveckling är det stor risk att Kina kommer säga till USA "Jag är ledsen men det är vår olja och det kommer vara deras olja och vi kan inte dela på den eftersom just nu spelar det ingen roll vem som har oljan. Den delas ut på den globala auktionsmarknaden."   

Slutligen vill vi även belysa något mycket intressant som Roscoe Bartlett tar upp: USA:s militär satsar stenhårt på alternativ energi och vill fortast möjligt bli så oberoende av olja som möjligt. Något som tro det eller ej fått kritik från politiskt håll. Faktum är att militären satsar mer på forskning och utveckling än USA:s regering bidrar med från politiskt håll. Detta kan ni tex läsa om i den amerikanska militärrapporten Joint Environment 2010 som finns under "Måste läsa doks ovan".

Under 2010 års ASPO-USA konferens ifrågasatte en hög militär som var en av huvudtalarna och likaså en av författarna till The Joint Operating Environment 2010, hur USA:s regering och kongress kunde vara så oförstående inför en energikris som bara är några år bort. Amerikanska försvarsmakten, hävdade han, är djupt oroad hur dess styrkors mobilitet ska fungera om de ska förlita sig på tillförseln av fortsatt olja under en energikris. USA:s militär och därmed USA:s säkerhet hänger på satsningen på alternativ energi menade han.

Ja döm själva.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.