2012-03-06

Japan 2012, kommer falla snabbare än Europa

Chris Martenson skrev en intressant artikel på Financial Sense igår som är värd att återge. I arikeln Japan Is Now Another Spinning Plate in the Global Economy Circus beskriver Martenson Japan som nästa svarta svan i den globala finanscirkusen. Detta av följande anledningar:
  • Nedstängningen av samtliga 54 kärnreaktorer
-Den 26 mars i år kommer samtliga japanska kärnreaktorer att vara nedstängda vilket i praktiken innebär att 30% av Japans elproduktion är borta till sommaren. Detta kommer i sin tur innebära att japanerna måste importera MYCKET mer naturgas och olja från en världsmarknad som framförallt redan är tight när det gäller råolja. I januari hade Japans import av naturgas ökat med 74 % och importen av olja ökat med 13% mot 2011.

Detta sätter naturligtvis ytterligare press på ett redan högt råoljepris. Dessutom får japanerna betala dyrt för energi de tidigare fick billigt. Det japanska energibehovet kommer sannolikt inte tillnärmelsevis kunna möta behovet framöver.
  • Japans underskott i handelsbalansen är på negativt område för första gången på årtionden
- Som en följd av en starkare yen och minskad global efterfrågan på japanska produkter, minskade japans vinster i tillverkningsindustrin och därmed nationens återhämtningen efter jordbävningen och tsunamin förra året. Exempelvis minskade exporten till Japans största handelspartner Kina med 20% 2011.
Detta skriver Martenson är en STOR sak. I våras köpte Japan  t ex enorma mängder amerikanska stastobligationer och var generellt en stor långivare till resten av världen. Nu med enorma upprustningskostnader och underskott i handelsbalansen är plötsligt Japan en låntagare.

Dessutom har Japan:
  • Ett budgetunderskott som är 56% större än intäkterna
  • En total statsskuld som är svindlande 235% av BNP
  • En recession som krymper Japans ekonomi med 2.3% per år
  • Nya devalveringar av yenen på väg
Hur det än går för Japan innebär det faktum att Japan går mot låntagare och inte långivare att världens ekonomi utsätts för ytterligare hög press. Martenson menar att om Japan måste börja sälja statsobligationer istället för att t ex köpa amerikanska statsobligationer återstår bara en sak för pengamaskinen Federal Reserve i USA: -att trycka pengar som aldrig förr.  Vi menar dock att man även ska se Japans nya roll som en konsekvens av den globala tävlan att trycka ner valutans värde t ex mellan dollarn och yenen, för att få ökad konkurrenskraft. Naturligtvis livsviktigt för exportlandet Japan.
Missa inte Martensons del 2 av artikeln: Implications of a Collapsing Japan

Läs gärna tidigare inlägg i ämnet:

Hur mycket minskar BNP när oljan stiger med 10$

Guld: igår, idag och i framtiden

Snillen spekulerar medan oljan stiger!

Riksbanken upphör med guldrean

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.