2012-03-01

Snillen spekulerar medan oljan stiger!

Undertecknade satt bänkade igår för att med stor spänning lyssna på debatten mellan infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) och miljöpartiets språkrör Åsa Romson (mp) i radioprogrammet Klotet i P1.  Temat var fenomenet “Peak Car” som här i väst leder till minskad bilism.

Under de 12 minuterna som debatten varade så nämndes inte de magiska orden Peak Oil en endaste gång eller ens lindrigare förklaringar som att höga drivmedelspriser leder till att privatpersoner väljer att ställa bilen hemma. Minskade utsläpp och trafikstockning i all ära men att bygga ut kollektivtrafiken och stärka fossiloberoende transporter på räls samt anpassa ny statsplanering för att öka samhällets resiliens mot störningar i form av minskad import av olja och de ekonomiska prischocker det innebär, ja det måste väl ändå framstå som den bästa anledningen.


Ytterligare en anledning som visar denna stora oförmåga att se samband utifrån ett säkerhets och försörjningsperspektiv bjöd gårdagens seminarium arrangerat av Folk och Försvar med temat “Olja och vår försörjningsberedskap”. Som  Cornucopia så klart har gjort ett eminent inlägg på efter tips från Swedish Prepper.
Efter att ha sett delar av konferensen via de två videos som ligger ute på Folk och Försvars hemsida så kan kan man ju krasst konstatera att någon planering eller beredskap för att klara av en eventuell ransonering som akut minskad import av olja kräver för att viktiga samhällsfunktioner skall fungera någorlunda, saknas helt. De reserver som enligt EU förordnande skall skall uppgå till 90 dagars reserver kan i realiteten vara alltifrån 70 till 120 dagar om vi räknar med de drivmedel som finns lagrade hos bensinstationer m m.

Energimyndigheten är den instans som har till uppgift att inspektera att svenska petroleumindustrin har motsvarande 90 dagars reserver magasinerade.  Att ansvariga tjänstemän på energimyndigheten saknar vetskap om det är länsstyrelserna eller kommunerna som bär ansvaret för ransonering. Enligt uppgifter på seminariet är det kommunernas ansvar.

Den stora frågan bör ändå vara: Hur i helsike kan det vara så svårt för alla dessa tillsynes utbildade och ansvariga personer att inte kunna se och förstå sambanden hur viktigt inflytande den fossila energin har på dagens samhälle!?


Ovan graf kommer från http://mfc.elmberg.net/ med data från statoil

Hur högt måste oljepriset nå innan priset börjar att döda efterfrågan som föder uppgången?
Priset på bensin har de senaste veckorna klättrat över 15 kr/litern i Sverige och i USA snuddar priset vid den magiska 4$ per gallon -nivån. Det är något som uppmärksammats i media den senaste veckan bland annat av Nordeas chefekonom Helge Pedersen i  Svd och DN där han säger att det kan leda till förvärrad recession i Europa och noterar att oljepriset omräknat i euro redan i dagsläget är på historiskt höga nivåer -kring 94 euro per fat.

Från Internationella valutafonden såväl som International Energy Agency (IEA) varnas det nu även för de ödesdigra ekonomiska konsekvenserna om dagens tresiffriga oljepriser kvarstår.
Dystra varningar från ledande institutioner i all ära, vi har hört dessa varningar från olika håll under nästan ett års tid. Sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima inträffade har vi haft tresiffriga oljepriser. Samtidigt finns det inte några konkreta bevis för att efterfrågan skall kylas ned på kort sikt.
Som extra lök på laxen har ECB som bekant emitterat en extra runda av generösa LTRO (Longer -Term Refinancing Operation) lån. Alla 4700 miljarder kronor som Europas banker kan växla till sig enligt devisen “Cash for thrash”  i hopp om att skadeskjutna banker och stater skall hålla sig över vattenytan. Det farliga med dessa pengar är att de är lite som att öppna Pandoras ask. Vart de tar vägen exakt går inte att kontrollera därför kan det även hjälpa till att inflatera upp redan höga och ansträngda  råvarupriser som oljan.

Bränsleförbrukningen visar istället på fortsatt ökad efterfrågan från Indien och Kina trots åter rekordhöga priser på olja. Det låter inte som efterfrågans förstörelse. Även fast höga oljepriser är  är en tung börda för importberoende länders ekonomier och då särskilt för de med kraftiga underskott i utrikeshandeln.

Flute valde istället att uppmärksamma Marchettis konstant som är ett intressant fenomen. Observera att ökningarna i “Övriga vätskor” (Other Liquids) tycks ha planat ut under 2011. Världen har mycket begränsad kapacitet att producera mer biobränslen utan att orsaka en allvarlig ökning av livsmedelspriser. Samtliga ovanstående grafer från eminenta bloggen Early Warning.

Läs gärna tidigare inlägg i ämnet:

Cruel Crude Outlook 2012

MSB listar hot mot Sverige –utan Peak Oil!

Energipriser i en oberäknelig värld

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.