2012-03-14

Att odla för framtiden utan billig OLJABBC dokumentär från 2009 om hur vi övergår från ett mekaniserat jordbruk baserat på obegränsad tillgång till billig energi (främst olja) till ett hållbart lokalt odlande som verkar i symbios med naturen.

Försök kämpa er igenom de till synes dystra första 10 minuterna som går igenom problematiken med dagens oljeberoende jordbruk och hur det bara kan leda till svält i såväl den ”utvecklade världen” som i ”utvecklingsländerna” om vi inte ställer om snarast. Dokumentären gjorde åtminstone oss hoppfulla och gav oss ökad energi att faktiskt lära oss mer om hållbart odlande och då i synnerhet permakultur.

Vad sägs om att försörja 10 personer på ett hektar mark? Utan att vara beroende av fossila bränslen! Omöjligt? Nej inte om man maximerar produktionen genom genomtänkt odlingsdesign, dvs permakultur. Idén är att skapa ett kretslopp av grödor, växter, djur och insekter som förstärker varandra och ökar produktiviteten (antal frukter, växter etc de genererar ) genom att låta de växa naturligt. Ja alltså naturligt i den meningen att man väljer de växter och grödor som trivs bäst på platsen man befinner sig och uppmuntrar och förstärker dessa på olika sätt.

Kräver detta massor med muskelkraft i form av hästar eller erfarna (läs fysiskt starka) bönder? Nej tvärtom mycket mindre arbete än modernt odlande men det måste odlas lokalt och kräver att vi ändrar matvanor ja och livsstil-mindre vete… Omvälvande? Till en början kanske men när man accepterat detta, blir det lättare och roligare!

Arbeta med naturen, inte emot den! Att ens tänka tanken att vi kan separera vår ”ekonomi” och livsstil från naturen borde vara absurd men med tekniken och komforten som utvecklats tack vare och med en billiga oljan har många människor distanserat sig från naturen . Som Colin Cambell säger i dokumentären: miljarder oljerobotar sköter nästan allt arbete åt oss. Tänk kan vara 400 hästar i en traktor t ex (hur får de plats i förarhytten egentligen!). För de flesta har detta gjort att kunskapen om naturen har fallit i glömska.

Men det finns hopp! Alltfler ställer om till lokalt odlande och vill lära sig mer om permakultur och hur man bygger upp en lokal ekonomi. Precis som att odla hållbart genom permakultur blir en lokalt och regionalt producerande ekonomi självförstärkande och mer motståndskraftig än en ekonomi som är HELT beroende av extern produktion av livsnödvändiga produkter och tjänster som bara kan upprätthållas sä länge de fossila bränslena är billiga och oändliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.