2011-12-20

OPEC sätter taket på ekonomin

OPEC har nu enats om ett produktionstak på 30 miljoner fat per dag för råoljeproduktionen. Under OPEC –mötet i Wien den 14 December beslutades att individuella OPEC-medlemmar ska minska sin råoljeproduktion för att ge plats åt ökad produktion i Libyen.  Detta skriver Platts  i en artikel.

När OPEC sätter ett tak på oljeproduktionen innebär det i praktiken ett tak på den globala ekonomin som om något, behöver fortsatt billig olja och inte ett oljepris på över 100/dollar fatet (i skrivande stund Brent Crude 106 dollar fatet). Naturligtvis kan vi vänta oss minskad efterfrågan på olja framöver med en minskande tillväxt i framförallt Europa och USA men efterfrågan på den billiga råoljan från OPEC-länderna bara ökar i takt med att levnadsstandarden i dessa länder höjs dag för dag och dess invånare anammar den västerländska, högkonsumerande kulturen (läs oljeslukande). Detta samtidigt som efterfrågan på råoljan från länder som Indien och Kina ÖKAR.

I en intressant artikel på Energy Bulletin skriven av Gail Tverberg (oljeguru på theoildrum.com) står det att OPEC kommer göra allt för att hålla oljepriset kring 100 dollar-strecket (och inte gråta om det blir högre så länge ekonomin inte helt kollapsar). OPEC-länderna med Saudiarabien i spetsen behöver nämligen de enorma oljeintäkterna för att fortsatt kunna finansiera sina välfärdsprogram och subventionera ett oljepris/bensinpris långt under världsmarknadspriset för den egna befolkningen.

Se graf nedan om hur mycket oljeproducenter som Saudiarabien och Venezuela subventionerar sin fossila bränslekonsumtion.

Ekonomiskt värde på subventioneringen av den fossila bränslekonsumtionen, 2009

 Källa: World Energy Outlook 2010-“Key graphs”

Gail skriver vidare att vilken produktionskapacitet OPEC och framförallt Saudiarabien verkligen har är dessutom ett stort frågetecken.  Saudiarabien hävdar att de har en produktionskapacitet på 12 miljoner fat/dag men har nyligen minskat sina ambitioner att öka sinn nuvarande produktionskapacitet på 15 miljoner fat/dag till 2020. Enligt den amerikanska energimyndigheten EIA har Saudiarabien inte producerat mer än 9.94 miljoner fat per dag i år (senast i augusti). Kanske behöver Saudiarabien ”vila” sina oljebrunnar för en redan hög kapacitetsnivå, endast igångsatta pga av Libyens produktionsbortfall.

Hur som helst ger ett gemensamt beslut om ett produktionstak för OPEC en ursäkt för minskad produktion i tex Saudiarabien, idag eller i framöver skriver Tverberg. Oavsett om OPEC:s produktionstak är ett tecken på att oljeproduktionen närmar sig ett max för organisationen eller är ett sätt att garantera höga oljeintäkter genom ett fortsatt högt oljepris, bådar det inte gott för den globala ekonomin.

Tverberg skriver: ”It seems to me…that OPEC is gradually changing from an association whose primary purpose to hold down production, to an association of mostly aging oil countries who need to cover up the fact that their oil production may not be able to keep up much longer”.

Vidare menar Tverberg ,innebär OPEC:s produktionstak att eventuell ny produktion från Irak kan kompenseras  med minskad oljeproduktion från övriga OPEC-medlemmar och därmed hålla taket fast och oljepriset högt (OPEC vill alltså INTE ha ut en massa ny olja från Irak på världsmarknaden så produktionstaket överstigs och oljepriset sjunker).

Med andra om en eller flera OPEC medlemmar tvingas minska sin oljeproduktion i takt med att Peak Oil/maximalproduktionstakt av råoljeproduktionen nåtts kan det faktumet skjutas under mattan (åtminstone tillfälligt) så länge produktionsbortfallet ersätts av ökad produktion i Libyen och Irak.

Vänta er därför ett fortsatt högt oljepris som redan nu är högst ansträngande för den globala tillväxt-ekonomin, en världsekonomi som kräver ett fortsatt snabbt flöde av det svarta guldet.  Stagnerande eller minskande oljeproduktion innebär BÅDA att ekonomin tvingas krympa och inte växa som den är ”byggd för”. Oljepriset kan dyka temporärt på grund av lågkonjunkturen men botten blir hela tiden högre och på sikt kan oljepriset bara väntas stiga.

För vidare aktutell läsning om detta läs gärna Why Oil Prices Are Killing the Econonmy", från chrismartenson.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.