2011-12-15

Chris Skrebowski & Robert Hirsch på Financialsense

Chris Skrebowski och Robert Hirsch har nu blivit intervjuade igen på Finacialsense av Jim Puplava.

Chris Skrebowski är en återkommande gäst på Financialsense och var bland annat medförfattare till den första ”Oil Crunch” -rapporten (2008) från The UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES).
Gruppen består av de brittiska företagen Arup, Buro Happold, SSE, Solarcentury, Stagecoach Group and Virgin. ITPOES eller UK Taskforce on Peak Oil som det oftast kallas skriver bland annat i rapporten att man räknar med en tillbakagång av den globala oljeproduktionen redan inom 2-5 år. Den andra "Oil Crunch" -rapporten (2010) från UK Task Force on Peak Oil finner ni under "Måste läsa doks" ovan.

Chris Skrebowski är bland annat en av grundarna till Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO), involverad i Oil Depletion Analysis Center (ODAC) och leder själv Peak Oil Consulting.

Nedan en video med Chris Skrebowski, intervjuad av ABC TV om "Oil Crunch" -rapporten mm.


Robert Hirsch är även han en återkommande gäst på Financialsense. Hirsch är bland annat tidigare forskningsledare vid US Atomic Energy Commission och energianalytiker vid RAND corporation. Hirsch är mest känd för sitt huvudförfattarskap i ”The Hirsch report” eller som den egentligen heter “Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management” gjord på uppdrag av den amerikanska energimyndigheten (US Department of Energy).

Hirsch är även huvudförfattare till boken ”The Impending World Energy Mess: What It Is and What It Means to You” (2010) vilken vi varmt rekommenderar för vem som helst som vill förstå sig på grunderna för energi och de enorma utmaningar vi står inför på grund av oljans produktionsnedgång (Peak oil). Hirsch är just nu energirådgivare vid MISI.

Nedan ett såkallat Congressional briefing där Robert Hirsch och andra experter på Peak Oil håller föredrag på Capitol Hill (2010) med rubriken "Can Oil Production Meet Rising Global Demand?".

Hirsch talar 44.50min in i videon.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.